Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 14 ta' Settembru 2016 - Strasburgu
Protokoll mal-Ftehim KE-Svizzera dwar il-moviment ħieles ta’ persuni (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi ***
 Rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni ***II
 Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati EPA SADC ***
 Ftehim dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd
 Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea
 Relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali
 Dumping soċjali fl-UE
 Oġġezzjoni għall-att delegat: dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta’ investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni

Protokoll mal-Ftehim KE-Svizzera dwar il-moviment ħieles ta’ persuni (adeżjoni tal-Kroazja) ***
PDF 249kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Settembru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni, rigward il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja bħala Parti Kontraenti, wara l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea (14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))
P8_TA(2016)0339A8-0216/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (14381/2013),

–  wara li kkunsidra l-Protokoll mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni, rigward il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja bħala Parti Kontraenti wara l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea (14382/2013),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 217, l-Artikolu 218(6), punt (a) u l-Artikolu 218(8), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0120/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0216/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Konfederazzjoni Żvizzera.


Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi ***
PDF 242kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Settembru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi u li tħassar id-Deċiżjoni 2003/174/KE (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))
P8_TA(2016)0340A8-0252/2016

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (05820/2014),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill f'konformità mal-Artikolu 352(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0164/2016),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni interim tiegħu tal-15 ta' April 2014 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0252/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill,

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-Presidenti tiegħu biex jgħaddu l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) Testi adottati, P7_TA(2014)0377.


Rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni ***II
PDF 325kWORD 47 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Settembru 2016 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni, li temenda d-Direttiva 2009/100/KE u li tħassar id-Direttiva 2006/87/KE (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))
P8_TA(2016)0341A8-0256/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta' Jannar 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-31 ta' Jannar 2014(2),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(3) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013)0622),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 76 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0256/2016),

1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

2.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie vverifikat li l-proċeduri ntemmu kif imiss, u biex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 177, 11.6.2014, p. 58.
(2) ĠU C 126, 26.4.2014, p. 48.
(3) Testi adottati tal-15.4.2014, P7_TA(2014)0343.


Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati EPA SADC ***
PDF 248kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Settembru 2016 dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra (10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))
P8_TA(2016)0342A8-0242/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (10107/2016),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra (05730/2016),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni mressqa mill-Kunsill f'konformità mal-Artikoli 207(3) u (4) u l-Artikolu 209(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0243/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0242/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Istati EPA SADC (il-Botswana, il-Lesoto, il-Mozambique, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u s-Swaziland).


Ftehim dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd
PDF 266kWORD 49 49k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Settembru 2016 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li timplimenta l-Ftehim konkluż bejn il-Konfederazzjoni Ġenerali tal-Kooperattivi Agrikoli fl-Unjoni Ewropea (COGECA), il-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF), u l-Assoċjazzjoni ta' Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Intrapriżi tas-Sajd (EUROPÊCHE) tal-21 ta' Mejju 2012 kif emendat fit-8 ta' Mejju 2013 li jikkonċerna l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd, 2007 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (2016/2794(RSP))
P8_TA(2016)0343B8-0976/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Kunsill li timplimenta l-Ftehim konkluż bejn il-Konfederazzjoni Ġenerali tal-Kooperattivi Agrikoli fl-Unjoni Ewropea (COGECA), il-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF), u l-Assoċjazzjoni ta' Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Intrapriżi tas-Sajd (EUROPÊCHE) tal-21 ta' Mejju 2012 kif emendat fit-8 ta' Mejju 2013 li jikkonċerna l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd, 2007 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (COM(2016)0235),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim konkluż bejn il-Konfederazzjoni Ġenerali tal-Kooperattivi Agrikoli fl-Unjoni Ewropea (COGECA), il-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF), u l-Assoċjazzjoni ta' Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Intrapriżi tas-Sajd (EUROPÊCHE) tal-21 ta' Mejju 2012 kif emendat fit-8 ta' Mejju 2013 li jikkonċerna l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd, 2007 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 155 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 101(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, skont l-Artikolu 155(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, is-sħab soċjali għandhom il-possibilità, jekk ikunu jixtiequ, li jidħlu fi djalogu li jista' jwassal għal relazzjonijiet kuntrattwali, inklużi ftehimiet;

B.  billi l-Artikolu 155(2) jistipula li l-ftehimiet konklużi fil-livell tal-Unjoni jistgħu jiġu implimentati fuq talba konġunta mill-partijiet firmatarji, b'deċiżjoni tal-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni;

C.  billi l-ħaddiema fis-settur tas-sajd jeħtieġu protezzjoni speċjali, meta wieħed jikkunsidra, fost affarijiet oħra, il-karatteristiċi speċjali tal-impjiegi abbord il-bastimenti tas-sajd; ir-rata għolja ta' inċidenti fatali u mhux fatali, kif ukoll ir-riskji u l-inċidenza ta' mard okkupazzjonali, meta mqabbla ma' setturi oħra, f'ambjent tax-xogħol perikoluż; id-distinzjoni mhux ċara bejn is-sigħat tax-xogħol, tal-mistrieħ u ta' rikreazzjoni u l-impatt fuq is-saħħa u s-sikurezza tal-għejja li tirriżulta, parzjalment, minn nuqqas ta' mistrieħ; il-prevalenza ta' relazzjonijiet tax-xogħol u arranġamenti tal-pagi informali u mhux standard, inklużi sistemi ta' kondiviżjoni tal-ekwipaġġ;

D.  billi l-Konvenzjoni tal-ILO (Nru 188) dwar ix-Xogħol fis-Sajd, flimkien mar-Rakkomandazzjoni (Nru 199), tkopri kwistjonijiet essenzjali biex tiżgura kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien diċenti abbord il-bastimenti, inklużi r-responsabbiltajiet tas-sidien tal-bastimenti tas-sajd u tal-kaptani fir-rigward tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema (Artikolu 8); id-definizzjoni ta' età minima tax-xogħol u l-protezzjoni tal-ħaddiema żgħażagħ (Artikolu 9); iċ-ċertifikati u l-eżamijiet mediċi obbligatorji (Artikoli 10-12); il-perjodi ta' serħan (Artikoli 13 u 14); il-listi tal-ekwipaġġ (Artikolu 15); il-ftehimiet tax-xogħol li jistipulaw id-dmirijiet u l-kundizzjonijiet tax-xogħol (Artikoli 16-20); l-intitolament għal ripatrijazzjoni (Artikolu 21); ir-reklutaġġ u l-kollokament (Artikolu 22); il-ħlas regolari ta' sajjieda u t-trasferimenti tal-familja (Artikoli 23 u 24); l-istandards alimentari u ta' akkomodazzjoni (Artikoli 25-28); id-definizzjoni tal-istandards tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali u l-għoti tal-kura medika abbord (Artikoli 29-33); il-protezzjoni tas-sigurtà soċjali (Artikoli 34-37); il-protezzjoni f'każ ta' mard, korrimenti u mwiet okkupazzjonali (Artikoli 38-39); il-konformità u l-infurzar (Artikoli 40-44);

E.  billi, sal-lum, tmien pajjiżi biss irratifikaw il-Konvenzjoni tal-ILO (Nru 188) dwar ix-Xogħol fis-Sajd; billi minkejja d-deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri tal-UE biex jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-ILO (Nru 188) dwar ix-Xogħol fis-Sajd, tnejn biss, Franza u l-Estonja, għamlu dan; billi l-UE u l-Istati Membri tagħha għandu jkollhom rwol mexxej fil-promozzjoni ta' remunerazzjoni u kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti fis-settur tas-sajd;

F.  billi dan il-Ftehim japplika għas-sajjieda kollha impjegati abbord bastiment tas-sajd li jkun irreġistrat fi Stat Membru tal-UE jew li jkun itajjar il-bandiera ta' Stat Membru tal-UE u li jkun involut f'operazzjonijiet kummerċjali tas-sajd; billi permezz tal-inkorporazzjoni tal-Ftehim tas-sħab soċjali dwar il-Konvenzjoni tal-ILO dwar ix-Xogħol fis-Sajd fil-leġiżlazzjoni tal-UE, l-UE se tkun f'pożizzjoni aktar b'saħħitha biex tippromwovi l-implimentazzjoni tiegħu f'pajjiżi sħab madwar id-dinja, u b'hekk tikkontribwixxi għal kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għas-settur tas-sajd fil-livell dinji, inkluża l-ġlieda kontra l-agħar forom ta' sfruttament tas-sajjieda, bħalma huma x-xogħol furzat, it-traffikar u t-tħaddim tat-tfal;

1.  Jinnota l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Kunsill li timplimenta l-Ftehim konkluż bejn il-Konfederazzjoni Ġenerali tal-Kooperattivi Agrikoli fl-Unjoni Ewropea (COGECA), il-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF), u l-Assoċjazzjoni ta' Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Intrapriżi tas-Sajd (EUROPÊCHE) tal-21 ta' Mejju 2012 kif emendat fit-8 ta' Mejju 2013 li jikkonċerna l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd, 2007 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol; jiddeplora, madankollu, id-dewmien fil-preżentazzjoni lill-Kunsill tal-ftehim tas-sħab soċjali, li ġie ffinalizzat fl-2013; jenfasizza l-importanza ta' djalogu soċjali, inkluż fil-livell Ewropew;

2.  Jilqa' l-fatt li l-Ftehim kif ġie konkluż mis-sħab soċjali u l-proposta tal-Kummissjoni jipprevedu biss rekwiżiti minimi, u jippermettu li l-Istati Membri u/jew is-sħab soċjali jadottaw miżuri li jkunu aktar favorevoli għall-ħaddiema fil-qasam ikkonċernat; jinnota li dan il-ftehim japplika wkoll għas-sajjieda li jaħdmu għal rashom li jkunu qed jaħdmu flimkien ma' ħaddiema abbord l-istess bastiment; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu żviluppati dawk id-dispożizzjonijiet relatati mal-pagi, il-protezzjoni soċjali u s-sigurtà soċjali sabiex jiġu żgurati dħul adegwat u deċenti għall-ħaddiema u l-familji tagħhom, inkluż f'każ ta' korriment, inċident jew mewt; jenfasizza l-importanza li jiġu stabbiliti l-mekkaniżmi għall-implimentazzjoni tal-ftehim, inkluż l-iżvilupp ta' miżuri xierqa ta' spezzjoni u infurzar;

3.  Jirrakkomanda l-adozzjoni immedjata tad-direttiva tal-Kunsill, kif mitlub mis-sħab soċjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lis-sħab soċjali konċernati.


Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea
PDF 285kWORD 53 53k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Settembru 2016 dwar l-iżviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2016/2774(RSP))
P8_TA(2016)0344B8-0977/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattati u b'mod partikolari l-Artikoli 2, 3, 4 u 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Polonja,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u l-ġurisprudenza relatata tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2014 bit-titolu "Qafas ġdid tal-UE biex jissaħħaħ l-Istat tad-Dritt" (COM(2014)0158),

–  wara li kkunsidra d-dibattitu tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' April 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja(1),

–  wara li kkunsidra l-adozzjoni mill-Kummissjoni fl-1 ta' Ġunju 2016 ta' opinjoni dwar l-istat tad-dritt fil-Polonja,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Lulju 2016 rigward l-istat tad-dritt fil-Polonja,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni ta' esperti tal-Kunsill tal-Ewropa tas-6 ta' Ġunju 2016 dwar it-tliet abbozzi ta' atti fir-rigward tal-midja tas-servizz pubbliku Pollakk,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezja tal-11 ta' Marzu 2016 dwar l-emendi għall-Att tal-25 ta' Ġunju 2015 dwar it-Tribunal Kostituzzjonali tal-Polonja,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezja tat-13 ta' Ġunju 2016 dwar l-Att tal-15 ta' Jannar 2016 li jemenda l-Att dwar il-Pulizija u ċerti atti oħra,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa tal-15 ta' Ġunju 2016 wara ż-żjara tiegħu fil-Polonja bejn id-9 u t-12 ta' Frar 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-UE hija msejsa fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, billi dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri f'soċjetà fejn il-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel huma prevalenti u billi dawn ġew approvati mill-poplu Pollakk fl-okkażjoni tar-referendum li sar fl-2003;

B.  billi l-Artikolu 6(3) tat-TUE jikkonferma li d-drittijiet fundamentali, kif garantiti mill-KEDB u kif jirriżultaw mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni għall-Istati Membri, jikkostitwixxu prinċipji ġenerali tad-dritt tal-UE;

C.  billi l-UE topera abbażi tal-preżunzjoni ta' fiduċja reċiproka li l-Istati Membri jikkonformaw mad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, kif minquxa fil-KEDB u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

D.  billi l-Artikolu 9 tal-Kostituzzjoni Pollakka jiddikjara li r-Repubblika tal-Polonja tirrispetta d-dritt internazzjonali li huwa vinkolanti għaliha;

E.  billi l-istat tad-dritt huwa wieħed mill-valuri komuni li fuqhom hija msejsa l-UE, u billi l-Kummissjoni, flimkien mal-Parlament u l-Kunsill, hija responsabbli skont it-Trattati biex tiggarantixxi r-rispett għall-istat tad-dritt bħala valur fundamentali tal-Unjoni u biex tiżgura li d-dritt, il-valuri u l-prinċipji tal-UE jiġu rispettati;

F.  billi l-indipendenza tal-ġudikatura hija minquxa fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Artikolu 6 tal-KEDB u hija rekwiżit essenzjali tal-prinċipju demokratiku tas-separazzjoni tas-setgħat, li huwa wkoll rifless fl-Artikolu 10 tal-Kostituzzjoni Pollakka;

G.  billi s-separazzjoni tas-setgħat u l-indipendenza tal-ġudikatura huma essenzjali għas-sistema demokratika u ma jridux jiġu mminati;

H.  billi l-avvenimenti reċenti fil-Polonja, b'mod partikolari t-tilwim rigward il-kompożizzjoni u l-funzjonament tat-Tribunal Kostituzzjonali, u n-nuqqas ta' pubblikazzjoni ta' sentenzi mogħtija mit-Tribunal Kostituzzjonali, taw lok għal tħassib rigward il-garanziji tar-rispett għall-istat tad-dritt;

I.  billi fl-opinjoni tagħha dwar l-emendi għall-Att dwar it-Tribunal Kostituzzjonali, il-Kummissjoni ta' Venezja talbet lill-korpi tal-Istat Pollakk jippubblikaw, jirrispettaw bis-sħiħ u jimplimentaw is-sentenzi tat-Tribunal, filwaqt li fl-istess ħin enfasizzat li l-emendi msemmija hawn fuq idgħajfu serjament il-ħidma tat-Tribunal u jagħmluh ineffikaċi bħala gwardjan tal-Kostituzzjoni;

J.  billi l-paraliżi tat-Tribunal Kostituzzjonali wasslet sabiex il-Kummissjoni tiftaħ djalogu mal-Gvern Pollakk taħt il-Qafas tal-Istat tad-Dritt bl-għan li jiġi żgurat rispett sħiħ għall-istat tad-dritt; billi, wara djalogu intensiv mal-awtoritajiet Pollakki u fid-dawl tan-nuqqas ta' progress min-naħa tal-Gvern Pollakk biex isolvi l-kriżi kostituzzjonali, il-Kummissjoni qieset li huwa neċessarju li tifformalizza l-valutazzjoni tagħha tas-sitwazzjoni attwali f'opinjoni;

K.  billi, minkejja d-diskussjonijiet ulterjuri li saru mal-awtoritajiet Pollakki, il-kwistjonijiet li jheddu l-istat tad-dritt fil-Polonja ma ġewx solvuti b'mod sodisfaċenti u l-Kummissjoni temmen li teżisti theddida sistemika għall-istat tad-dritt fil-Polonja; billi, għaldaqstant, għamlet rakkomandazzjonijiet konkreti lill-awtoritajiet Pollakki dwar kif għandhom jindirizzaw it-tħassib tagħha bħala kwistjoni ta' urġenza;

L.  billi l-Qafas tal-Istat tad-Dritt huwa intiż biex jindirizza theddidiet sistemiċi għall-istat tad-dritt fi kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri tal-UE, b'mod partikolari f'sitwazzjonijiet li ma jistgħux jiġu indirizzati b'mod effikaċi permezz ta' proċeduri ta' ksur u meta s-"salvagwardji tal-istat tad-dritt" li jeżistu fil-livell nazzjonali ma jibqgħux jidhru li huma kapaċi biex jindirizzaw dawn it-theddidiet b'mod effikaċi;

M.  billi l-UE ħadet l-impenn li tirrispetta l-libertà u l-pluraliżmu tal-midja kif ukoll id-dritt għall-informazzjoni u l-libertà tal-espressjoni minquxa fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fl-Artikolu 10 tal-KEDB, kif huwa rifless ukoll fl-Artikolu 14 tal-Kostituzzjoni Pollakka;

N.  billi l-bidliet li diġà ġew adottati u li għadhom kif ġew issuġġeriti fil-liġi Pollakka dwar il-midja, speċjalment fir-rigward tal-governanza, l-indipendenza editorjali u l-awtonomija istituzzjonali tal-midja tas-servizz pubbliku, qajmu tħassib dwar jekk il-libertà tal-espressjoni u l-libertà u l-pluraliżmu tal-midja humiex rispettati;

O.  billi esperti mill-Kunsill tal-Ewropa, wara li kellhom djalogu bejn l-esperti mal-awtoritajiet Pollakki dwar il-pakkett tat-tliet abbozzi ta' liġi dwar il-midja tas-servizz pubbliku, ikkonkludew li jeħtieġ li jkun hemm titjib, speċjalment fil-qasam tal-governanza, il-kontenut u l-missjoni pubblika u l-protezzjoni tal-ġurnalisti;

P.  billi d-drittijiet għal-libertà, għas-sigurtà, għar-rispett għall-ħajja privata kif ukoll għall-protezzjoni tad-data personali huma minquxa fl-Artikoli 6, 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fl-Artikoli 5 u 8 tal-KEDB, kif ukoll fl-Artikoli 31 u 47 tal-Kostituzzjoni Pollakka;

Q.  billi l-Kummissjoni ta' Venezja, fl-opinjoni tagħha dwar emendi għall-Att dwar il-Pulizija u ċerti atti oħra, ikkonkludiet li s-salvagwardji proċedurali u l-kundizzjonijiet materjali stabbiliti fl-Att dwar il-Pulizija għall-implimentazzjoni tas-sorveljanza sigrieta mhumiex biżżejjed biex jiġi evitat l-użu eċċessiv ta' tali sorveljanza jew l-interferenza mhux ġustifikata fil-privatezza u l-protezzjoni tad-data tal-individwi; ifakkar, f'dan ir-rigward, li kemm il-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem enfasizzaw il-ħtieġa li jiġu introdotti mekkaniżmi ta' sorveljanza effikaċi, u preferibbilment kontroll ġudizzjarju, sabiex tiġi garantita s-superviżjoni ta' tali attivitajiet;

R.  billi l-liġi l-ġdida kontra t-terroriżmu tqajjem tħassib simili fir-rigward tal-konformità, b'mod partikolari, mal-Artikoli 5, 8, 10 u 11 tal-KEDB u mal-Kostituzzjoni Pollakka;

S.  billi l-Kummissjoni Ewropea tqis li, sakemm it-Tribunal Kostituzzjonali jiġi impedut milli jiżgura bis-sħiħ rieżami kostituzzjonali effikaċi, mhux se jkun hemm skrutinju effikaċi ta' jekk strumenti leġiżlattivi bħalma huma l-atti leġiżlattivi ġodda, partikolarment sensittivi, li ġew adottati reċentement mis-Sejm humiex konformi mal-Kostituzzjoni, inklużi d-dispożizzjonijiet tagħha dwar id-drittijiet fundamentali;

T.  billi l-Kummissjoni ta' Venezja hija magħmula minn esperti indipendenti fid-dritt kostituzzjonali maħtura mill-membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa, inkluża l-Polonja, u billi l-opinjoni tagħha hija l-aktar interpretazzjoni awtorevoli tal-obbligi tal-istati membri tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-istat tad-dritt u d-demokrazija; billi l-Gvern Pollakk attwali fittex direttament l-opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezja;

U.  billi d-dritt għal proċess ġust, il-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt għad-difiża huma drittijiet inkorporati fl-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni u l-Artikolu 6 tal-KEDB, u fl-Artikoli 41, 42 u 45 tal-Kostituzzjoni Pollakka;

V.  billi l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, fir-rapport tiegħu wara ż-żjara tiegħu fil-Polonja, ikkonkluda li l-bidliet adottati reċentement fil-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali u l-Att dwar il-Prosekuzzjoni jistgħu jipperikolaw il-protezzjoni tad-dritt għal proċess ġust fi proċedimenti kriminali, il-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt għad-difiża, speċjalment f'każijiet fejn is-salvagwardji li ġew stabbiliti mhumiex biżżejjed biex jiġu evitati abbużi ta' poter, u l-prinċipju tas-separazzjoni tas-setgħat;

W.  billi, skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, il-KEDB u l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, is-saħħa sesswali u riproduttiva tan-nisa hija relatata ma' diversi drittijiet tal-bniedem, inkluż id-dritt għall-ħajja u għad-dinjità, il-libertà minn trattament inuman u degradanti, id-dritt ta' aċċess għall-kura tas-saħħa, id-dritt għall-privatezza, id-dritt għall-edukazzjoni u l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni, kif huwa rifless ukoll fil-Kostituzzjoni Pollakka;

X.  billi sistema tas-servizz ċivili effiċjenti, imparzjali, professjonali u politikament newtrali tikkostitwixxi element fundamentali tal-governanza demokratika, iżda billi l-liġi l-ġdida dwar is-servizz ċivili tidher li timmina dan il-prinċipju kif ukoll l-Artikolu 153 tal-Kostituzzjoni Pollakka;

Y.  billi t-Tribunal Kostituzzjonali tal-Polonja ddikjara li għadd ta' dispożizzjonijiet tal-liġi adottata fit-22 ta' Lulju 2016 għadhom antikostituzzjonali;

Z.  billi l-Ministru Pollakk għall-Ambjent approva pjan biex iżid l-estrazzjoni tal-injam fil-Foresta Białowieża; billi, meta l-Kunsill Nazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura oġġezzjona għal dan il-pjan, il-Gvern issostitwixxa 32 mid-39 membru tiegħu; billi fis-16 ta' Ġunju 2016 il-Kummissjoni bdiet proċedura ta' ksur fir-rigward tal-Foresta Białowieża;

1.  Jenfasizza li huwa ta' importanza fundamentali li jiġi garantit li l-valuri komuni Ewropej elenkati fl-Artikolu 2 tat-TUE u fil-Kostituzzjoni Pollakka jiġu rispettati bis-sħiħ u li d-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jiġu garantiti;

2.  Itenni l-pożizzjoni tiegħu kif esprimieha fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' April 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja, b'mod partikolari rigward il-paraliżi tat-Tribunal Kostituzzjonali, li qed tipperikola d-demokrazija, id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt fil-Polonja;

3.  Jesprimi d-dispjaċir u t-tħassib tiegħu li sa issa ma nstabet l-ebda soluzzjoni ta' kompromess u li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja tal-11 ta' Marzu 2016 ma ġewx implimentati; jiddispjaċih ukoll għar-rifjut tal-Gvern Pollakk li jippubblika s-sentenzi kollha tat-Tribunal Kostituzzjonali, inklużi dawk tad-9 ta’ Marzu 2016 u tal-11 ta' Awwissu 2016;

4.  Jilqa' d-determinazzjoni tal-Kummissjoni li ssegwi djalogu kostruttiv u produttiv mal-Gvern Pollakk bl-għan li jinstabu soluzzjonijiet rapidi u konkreti għat-theddid sistemiku għall-istat tad-dritt spjegati hawn fuq; jenfasizza li tali djalogu jeħtieġ li jiżvolġi b'mod imparzjali, kooperattiv u li jkun ibbażat fuq l-evidenza, filwaqt li jirrispetta l-kompetenzi tal-UE u tal-Istati Membri tagħha kif minqux fit-Trattati, u l-prinċipju tas-sussidjarjetà;

5.  Jieħu nota tal-adozzjoni tal-opinjoni tal-Kummissjoni u tar-rakkomandazzjoni sussegwenti tagħha skont il-Qafas tal-Istat tad-Dritt, wara valutazzjoni tas-sitwazzjoni fil-Polonja; jistenna li l-Kummissjoni tagħti aċċess lill-Parlament għal din l-opinjoni, f'konformità mal-Anness II tal-Ftehim ta' Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea;

6.  Jistieden lill-Gvern Pollakk jikkoopera mal-Kummissjoni skont il-prinċipju ta' kooperazzjoni leali kif stabbilit fit-Trattat, u jħeġġu juża t-tliet xhur mogħtija lilu mill-Kummissjoni biex jinvolvi lill-partijiet kollha rappreżentati fis-Sejm Pollakk ħalli jsibu kompromess li jkun kapaċi jsolvi l-kriżi kostituzzjonali li għaddejja bħalissa, b'rispett sħiħ għall-opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezja u r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-gwardjana tat-Trattati, biex timmonitorja, bħala l-pass li jmiss, is-segwitu mogħti mill-awtoritajiet Pollakki għar-rakkomandazzjonijiet, filwaqt li tkompli toffri appoġġ sħiħ lill-Polonja biex jinstabu soluzzjonijiet adegwati għat-tisħiħ tal-istat tad-dritt;

8.  Jinsab imħasseb, fin-nuqqas ta' Tribunal Kostituzzjonali li jiffunzjona bis-sħiħ, dwar l-iżviluppi leġiżlattivi reċenti u rapidi li qed isiru f'oqsma oħra mingħajr konsultazzjonijiet xierqa, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-leġiżlazzjoni adottata fir-rigward tal-kompatibilità tagħha mad-dritt primarju u sekondarju tal-UE u mal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni, filwaqt li jittieħed kont tar-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Kummissjoni ta' Venezja fil-11 ta' Ġunju 2016 u mill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa fil-15 ta' Ġunju 2016 u tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt tas-27 ta' Lulju 2016, b'mod partikolari:

   l-Att dwar il-Midja Pubblika, b'kont meħud tal-ħtieġa ta' qafas li jirregola l-midja tas-servizz pubbliku li jkun jiżgura li din tipprovdi kontenut indipendenti, imparzjali u preċiż li jirrifletti d-diversità tas-soċjetà Pollakka, kif ukoll il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-acquis tal-UE fil-qasam tal-midja awdjoviżiva;
   l-Att li jemenda l-Att dwar il-Pulizija u ċerti atti oħra, b'kont meħud tal-interferenza sproporzjonata fid-dritt għall-privatezza u l-inkompatibilità ta' attivitajiet ta' sorveljanza tal-massa ġeneralizzata u l-ipproċessar f'daqqa ta' data personali taċ-ċittadini mal-ġurisprudenza tal-UE u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;
   l-Att li jemenda l-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali u l-Att dwar il-Prosekuzzjoni, b'kont meħud tal-ħtieġa ta' konformità mal-acquis tal-UE fil-qasam tad-drittijiet proċedurali kif ukoll id-dritt fundamentali għal proċess ġust;
   l-Att li jemenda l-Att dwar is-Servizz Ċivili, b'kont meħud tar-riskju serju ta' politiċizzazzjoni tal-amministrazzjoni Pollakka, li jista' jimmina l-imparzjalità tas-servizz ċivili;
   l-Att dwar il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu, b'kont meħud tat-theddida serja għad-dritt għall-privatezza u d-dritt għal-libertà tal-espressjoni rappreżentati bl-espansjoni tal-poteri tal-Aġenzija tas-Sigurtà Interna mingħajr salvagwardji ġudizzjarji xierqa;
   kwistjonijiet oħra li huma ta' tħassib peress li jistgħu jikkostitwixxu ksur tad-dritt tal-UE, tal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tan-nisa;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni żżomm lill-Parlament infurmat regolarment u mill-qrib, b'mod trasparenti, dwar il-progress li jsir u l-azzjoni meħuda;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-President tar-Repubblika tal-Polonja.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0123.


Relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali
PDF 415kWORD 67k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Settembru 2016 dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali (2015/2273(INI))
P8_TA(2016)0345A8-0249/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Missjoni ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE għall-elezzjonijiet leġiżlattivi u presidenzjali fit-Tuneżija fl-2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem intitolat "Prisons in Tunisia: International Standards versus Reality" (Il-ħabsijiet fit-Tuneżija: standards internazzjonali vs realtà) ta' Marzu 2014 u d-dikjarazzjonijiet ta' uffiċjali tal-Ministeru tal-Ġustizzja Tuneżin,

–  wara li kkunsidra l-Qafas ta' Appoġġ Uniku għall-appoġġ min-naħa tal-Unjoni Ewropea lit-Tuneżija għall-perjodu 2014-2015, li ġie prorogat sa tmiem l-2016 permezz ta' modifika tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2014)5160,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat(1),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-18 ta’ Novembru 2015 intitolat "Rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat" (JOIN(2015)0050),

–  wara li kkunsidra l-iffirmar tat-Tuneżija, fl-1 ta' Diċembru 2015, tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni fl-ambitu tar-riċerka u tal-innovazzjoni fil-qafas tal-programm Orizzont 2020,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Frar 2016 dwar il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija(2),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2016 dwar il-proposta għar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi ta' emerġenza għar-Repubblika tat-Tuneżija(3),

–  wara li kkunsidra d-dħul fis-seħħ fid-19 ta' April 2016 tar-Regolament (UE) 2016/580 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ April 2016 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi ta' emerġenza għar-Repubblika tat-Tuneżija(4),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Tuneżija tas-17 ta' Marzu 2015 għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni UE-Tuneżija (2013-2017) u d-dikjarazzjoni konġunta tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Tuneżija tat-18 ta' April 2016,

–  wara li kkunsidra l-"Pjan ta' Żvilupp Strateġiku għall-2016-2020" tat-Tuneżija,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0249/2016),

A.  billi t-Tuneżija tgħodd mal-pajjiżi prijoritarji tal-Politika Ewropea tal-Viċinat tal-UE;

B.  billi l-proċess ta' tranżizzjoni demokratika li sar b'mod paċifiku fit-Tuneżija jirrappreżenta eżempju pożittiv fid-dinja Għarbija u l-konsolidament tiegħu huwa ta' importanza liema bħalha għall-istabilità tar-reġjun kollu u, b'konsegwenza diretta ta' dan, għas-sigurtà tal-Ewropa;

C.  billi l-Premju Nobel għall-Paċi ngħata lill-Kwartett għad-Djalogu Nazzjonali Tuneżin fl-2015 għall-"kontribut deċiżiv għall-bini ta' demokrazija pluralistika fit-Tuneżija";

D.  billi t-Tuneżija bħalissa qiegħda tħabbat wiċċha ma' sitwazzjoni soċjoekonomika diffiċli iżda wkoll sfidi għas-sigurtà li ġejjin mis-sitwazzjoni fil-Libja; billi t-turiżmu, li jirrappreżenta element fundamentali tal-ekonomija Tuneżina, huwa milqut b'mod gravi minn dawn iċ-ċirkostanzi u mill-attakki terroristiċi mmirati lejn il-pajjiż;

E.  billi l-ekonomija Tuneżina hija dipendenti fil-biċċa l-kbira mill-investimenti barranin, mit-turiżmu u mill-esportazzjoni ta' prodotti lejn l-UE u billi l-ekonomija tista' biss tiffjorixxi jekk id-demokrazija tkun tista' tkompli tiżviluppa ruħha;

F.  billi n-nuqqas ta' impjiegi u opportunitajiet kien wieħed mir-raġunijiet ewlenin għad-dimostrazzjonijiet popolari enormi fl-2011, u billi ħafna mill-problemi għadhom jinħassu kuljum min-nies, minħabba r-rata għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ;

G.  billi hemm bżonn li tiġi żviluppata sħubija reali li tqis l-interessi tal-komunitajiet taż-żewġt ixtut tal-Mediterran u li jkollha l-iskop li tittratta, b'mod partikolari, l-inugwaljanzi soċjali u reġjonali fit-Tuneżija;

H.  billi, bit-tmiem tar-reġim ta' Ben Ali u l-konsolidament tal-proċess demokratiku, l-UE tista' ttejjeb id-djalogu politiku tagħha mat-Tuneżija billi tieħu aktar kont tal-interessi u tal-prijoritajiet ta' dan is-sieħeb importanti bħala mod kif jintlaħaq l-objettiv ta' stabilità;

I.  billi jeħtieġ li l-UE u l-Istati Membri tagħha jibqgħu impenjati li jaħdmu mal-poplu Tuneżin u mal-gvern tagħhom bil-għan li jippromwovu l-interessi komuni, inklużi l-kummerċ, l-investimenti, it-turiżmu, il-kultura u s-sigurtà;

J.  billi, fil-kuntest tal-organizzazzjoni tas-sottokumitati, twaqqaf djalogu tripartitiku bejn l-awtoritajiet, l-atturi tas-soċjetà ċivili u r-rappreżentanti tal-UE fit-Tuneżija;

K.  billi l-libertà tal-istampa u l-libertà ta' pubblikazzjoni huma elementi essenzjai ta' soċjetà miftuħa, libera u demokratika;

L.  billi t-Tuneżija żvolġiet rwol importanti fil-promozzjoni tal-konklużjoni ta' ftehim bejn il-partijiet f'kunflitt fil-Libja;

M.  billi l-instabilità fil-Libja u r-riperkussjonijiet relatati jikkostitwixxu theddida gravi għall-istabilità tat-Tuneżija u għar-reġjun kollu kemm hu; billi t-Tuneżija attwalment tospita numru konsiderevoli ta' Libjani spustati, li ħarbu mill-instabilità u mill-vjolenza fil-Libja, u billi dan qiegħed jeżerċita pressjoni qawwija fuq is-sitwazzjoni interna u fuq l-infrastrutturi;

N.  billi f'dawn l-aħħar snin it-Tuneżija sofriet bosta attentati terroristiċi; billi t-Tuneżija hija sieħba essenzjali tal-UE fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

O.  billi numru għoli immens ta' żgħażagħ Tuneżini ġie rreklutat mill-IS/Daesh u billi n-nuqqas ta' prospettivi u l-istaġnar ekonomiku jistgħu jikkontribwixxu biex iż-żgħażagħ isiru aktar vulnerabbli għall-ġibda tal-gruppi estremisti;

1.  Itenni l-impenn tiegħu fil-konfront tal-poplu Tuneżin u tal-proċess ta' tranżizzjoni politika li beda fl-2011; jenfasizza l-isfidi u t-theddidiet li għandu jħabbat wiċċu magħhom il-pajjiż biex jikkonsolida l-proċess demokratiku, jimplimenta r-riformi neċessarji għall-ġid soċjali u ekonomiku u jiggarantixxi s-sigurtà; iħeġġeġ il-mobilizzazzjoni u l-koordinament aħjar tal-UE u tal-Istati Membri tar-riżorsi tekniċi u finanzjarji sostanzjali bil-għan li t-Tuneżija tingħata sostenn konkret; jissottolinja li, mingħajr it-tisħiħ tal-kapaċità ta' assorbiment tat-Tuneżija, l-istabilità tagħha, id-demokrazija u l-governanza tajba, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, l-iżvilupp ekonomiku u l-impjiegi fir-reġjun, kwalunkwe possibilità ta' riforma se tkun f'riskju; jitlob, għalhekk, sħubija approfondita u komprensiva reali bejn l-UE u t-Tuneżija;

2.  Jistieden lill-parteċipanti tas-Sħubija ta' Deauville jwettqu dak li wiegħdu; iqis li s-sitwazzjoni fit-Tuneżija tiġġustifika t-tnedija ta' "Pjan Marshall" veru u proprju mgħammar b'biżżejjed fondi biex isostnu l-konsolidament tat-tranżizzjoni demokratika u jrawmu l-investimenti u l-iżvilupp fis-setturi kollha tal-ekonomija u tas-soċjetà fil-pajjiż, partikolarment il-ħolqien tal-impjiegi u ż-żamma ta' servizzi pubbliċi ta' kwalità aċċessibbli għal kulħadd; jitlob ukoll il-konsolidament tal-isforzi favur is-soċjetà ċivili; jesprimi t-tħassib tiegħu għad-diffikultajiet soċjoekonomiċi u baġitarji attwali marbuta mal-instabilità tal-perjodu ta' tranżizzjoni mad-dmir kategoriku tat-Tuneżija li timplimenta riformi adegwati intiżi biex jippromwovu l-impjiegi u jiżviluppaw tkabbir sostenibbli u inklużiv; iqis, għaldaqstant, essenzjali li l-awtoritajiet baġitarji jaqblu dwar tisħiħ deċiżiv tar-riżorsi ddestinati għat-Tuneżija mill-Istrument Ewropew ta' Viċinat;

3.  Jafferma li t-tranżizzjoni demokratika storika tat-Tuneżija, minkejja sitwazzjoni soċjoekonomika diżastruża, teħtieġ sħubija UE-Tuneżija ħafna aktar ambizzjuża li tmur lil hinn mill-miżuri konvenzjonali;

4.  Ifaħħar il-kooperazzjoni tajba bejn it-Tuneżija u l-ġirien tagħha, kif deher permezz tal-iffirmar ta' ftehim kummerċjali preferenzjali u tal-istabbiliment ta' kumitati transfruntieri lokali mal-Alġerija mmirati biex irawmu l-iżvilupp lokali, permezz tar-rabta mill-qrib bejn l-ekonomija tat-Tuneżija ma' dik tal-Libja u s-solidarjetà tal-poplu Tuneżin mal-Libjani spustati; jilqa' favorevolment, f'dan ir-rigward, il-progress tal-proċess ta' rikonċiljazzjoni fil-Libja;

5.  Jisħaq fuq l-importanza tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fl-implimentazzjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat riveduta; jagħmel appell favur l-iżvilupp ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ tar-rispett tal-libertajiet fundamentali, tal-ugwaljanza tal-ġeneru u ta' kwistjonijiet oħrajn marbuta mad-drittijiet tal-bniedem, bl-involviment sħiħ tas-soċjetà ċivili;

6.  Jissottolinja li t-tnedija mill-ġdid tal-proċess politiku ta' integrazzjoni fil-qafas tal-Unjoni tal-Magreb Għarbi taf tkun opportunità partikolarment adegwata biex tkun garantita s-sigurtà u tissaħħaħ il-kooperazzjoni fir-reġjun kollu kemm hu;

I – Riformi politiċi u istituzzjonijiet

7.  Jesprimi s-sostenn tiegħu għall-proċess ta' demokratizzazzjoni u josserva l-bżonn ta' riformi ekonomiċi u soċjali fit-Tuneżija; jenfasizza l-bżonn li jingħata sostenn lill-Assemblea tar-Rappreżentanti tal-Poplu fid-dawl tal-isfida li qed taffronta biex ittejjeb l-istabilità f'kuntest reġjonali volatili u ssaħħaħ, fl-istess waqt, id-demokrazija; jesprimi tħassib għan-nuqqas ta' riżorsi tal-Assemblea tar-Rappreżentanti tal-Poplu, li jostakola r-rwol leġiżlattiv tiegħu u jnaqqas ir-ritmu tal-abbozzar tal-leġiżlazzjonijiet l-ġodda u tal-proċess ta' riforma li tant hemm bżonn urġenti tagħhom; isostni l-isforzi tal-Assemblea tar-Rappreżentanti tal-Poplu biex ittejjeb il-kapaċità tagħha, anki permezz tar-reklutaġġ ta' persunal; isostni rieżami tal-bżonnijiet tal-Assemblea tar-Rappreżentanti tal-Poplu; jitlob lis-servizzi tal-Parlament iqawwu l-attivitajiet ta' sostenn għall-bini tal-kapaċitajiet favur l-Assemblea tar-Rappreżentanti tal-Poplu; jirrakkomanda li l-Parlament jorganizza fis-sede tiegħu laqgħa fl-ogħla livelli politiċi, pereżempju "ġimgħa Tuneżina", bil-għan li jrawwem il-kooperazzjoni parlamentari;

8.  Jilqa' favorevolment it-twaqqif ta' Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Tuneżija li se jiżvolġi rwol ta' importanza primarja u jippermetti lill-Membri tal-Parlament Ewropew u lid-deputati Tuneżini jiltaqgħu fuq bażi regolari u jiżviluppaw djalogu politiku strutturat dwar id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u kwalunkwe suġġett ta' interess komuni; jisħaq fuq il-fatt li, bħala parti mill-ftuħ tan-negozjati kummerċjali, il-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Tuneżija għandu rwol importanti fil-monitoraġġ effettiv tan-negozjati li għaddejjin; jappella għat-tnedija ta' inizjattivi speċifiċi bħala sostenn favur l-Assemblea tar-Rappreżentanti tal-Poplu ma' kumitati oħrajn tal-Parlament Ewropew, bħall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (għas-sostenn fir-rigward tal-ġustizzja u l-affarijiet interni, il-liġi dwar l-immigrazzjoni u l-miżuri marbuta mal-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija f'materja kriminali, inkluż it-terroriżmu);

9.  Jilqa' pożittivament id-djalogu tripartitiku fit-Tuneżija; jitlob li jitkompla u jkun estiż għall-aspetti kollha tar-relazzjonijiet bilaterali UE-Tuneżija u, b'mod partikolari, jistieden li jkun garantit l-involviment tas-soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tar-reviżjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat u tal-proċess għan-negozjati tal-prijoritajiet UE-Tuneżija;

10.  Josserva li r-riforma tal-amministrazzjoni pubblika hija waħda mir-riformi l-aktar ambizzjużi li t-Tuneżija jkollha timplimenta; jilqa' pożittivament il-fatt li l-Gvern Tuneżin qies il-metodi l-ġodda biex jaċċelera l-politiki prijoritarji fundamentali; jemmen li l-ġemellaġġ bejn l-amministrazzjoni Ewropea u dik Tuneżina jikkostitwixxi kontribut pożittiv għar-riforma tal-amministrazzjoni pubblika; isostni l-użu ta' soluzzjonijiet informatiċi biex jinħoloq u jkun żviluppat Stat u amministrazzjoni elettroniċi;

11.  Japprezza r-rispett, min-naħa tat-Tuneżija, tal-istandards internazzjonali fil-qasam tal-libertà ta' assoċjazzjoni, li bis-saħħa tiegħu t-Tuneżija hija minn ta' quddiem fit-tisħiħ ta' soċjetà ċivili indipendenti fid-dinja Għarbija; jappella għat-tisħiħ tas-sostenn tekniku u għall-bini ta' kapaċitajiet favur l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-partiti politiċi u t-trade unions, li għandhom rwol kruċjali x'jiżvolġu fit-Tuneżija u wrew ruħhom fundamentali għat-tranżizzjoni demokratika, l-iżvilupp ġenerali, l-obbligu ta' rendikont min-naħa tal-gvern u l-monitoraġġ tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża l-protezzjoni tan-nisa u tat-tfal, tal-ugwaljanza tal-ġeneru u tal-vittmi kollha ta' persekuzzjoni u diskriminazzjoni; jilqa' favorevolment il-programmi speċifiċi ffinanzjati mill-UE f'dan il-qasam, bħall-proġett ta' appoġġ lis-soċjetà ċivili (PASC), u l-ftehim iffirmat bejn il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-kwartett Tuneżin maħsub biex isaħħaħ ir-rabtiet bejn is-soċjetà ċivili Tuneżina u dik Ewropea; jinkoraġġixxi d-djalogu u l-kooperazzjoni bejn is-soċjetà ċivili u l-awtoritajiet pubbliċi fl-identifikazzjoni tal-prijoritajiet tal-iżvilupp lokali, inklużi l-investimenti lokali; jappella għall-promozzjoni tal-edukazzjoni ċivika u għall-impenn demokratiku;

12.  Jissottolinja l-importanza li tkun żviluppata kultura taċ-ċittadinanza u jappella għall-ħolqien ta' ambjent favorevoli mgħammar bl-istrutturi neċessarji biex l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jkunu inklużi fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet;

13.  Iqis bħala neċessarju li l-Kummissjoni u s-SEAE joffru s-sostenn meħtieġ għall-elezzjonijiet lokali (previsti għal Ottubru 2016) u jibagħtu missjoni ta' monitoraġġ u ta' assistenza elettorali tal-UE u tal-Parlament Ewropew, fl-eventwalità li tkun rikjesta mill-Gvern Tuneżin, kif diġà ġara fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet leġiżlattivi u presidenzjali tal-2014; jappella, f'dan ir-rigward, għal sostenn imsaħħaħ favur il-muniċipalitajiet fil-qafas tal-Assemblea Reġjonali u Lokali Ewro-Mediterranja (ARLEM), anki billi jitrawwem l-iżvilupp ta' proġetti ta' ġemellaġġ b'koordinament mal-Istati Membri;

14.  Jappella għal sostenn favur politiki bbilanċjati mil-lat tal-ġeneru, permezz tar-riforma tal-kodiċi tal-istat personali bil-għan li jiġu aboliti l-liġijiet diskriminatorji fil-konfront tan-nisa, bħal dawk marbuta mad-drittijiet ta' suċċessjoni u taż-żwieġ, kif ukoll għal aktar parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja pubblika u fis-settur privat, skont it-termini disposti fl-Artikolu 46 tal-Kostituzzjoni Tuneżina; jinkoraġġixxi, barra minn hekk, l-iżvilupp ta' programmi ta' mentoraġġ għall-mexxejja nisa emerġenti bil-għan li jkun iffaċilitat l-aċċess tagħhom għall-pożizzjonijiet deċiżjonali; jirrakkomanda t-tneħħija tad-dikjarazzjoni ġenerali tat-Tuneżija dwar il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni kontra n-Nisa;

15.  Jappella għall-inklużjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja politika, b'mod partikolari fir-rigward tal-promozzjoni tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fl-elezzjonijiet lokali; japprezza, f'dan ir-rigward, il-proġett ta' sensibilizzazzjoni taż-żgħażagħ/edukazzjoni ċivika ffinanzjat mill-UE; jilqa' b'sodisfazzjon id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi rigward ir-rappreżentanza taż-żgħażagħ fl-elezzjonijiet lokali u reġjonali; iqis li l-elezzjonijiet muniċipali tal-2016 huma opportunità biex iż-żgħażagħ ikunu inkoraġġiti jerġgħu jimpenjaw ruħhom attivament fil-proċess ta' trasformazzjoni politika;

16.  Jilqa' pożittivament il-liġi fil-qasam tal-ġustizzja tranżizzjonali; ifakkar fit-tamiet kbar li l-poplu Tuneżin għandu fil-proċess ta' tranżizzjoni; jiddispjaċih bil-polarizzazzjoni qawwija fi ħdan il-Kummissjoni għall-Verità u d-Dinjità; josserva li r-rikonċiljazzjoni nazzjonali u t-tkabbir ma għandhomx ikunu prijoritajiet kontradittorji;

17.  Jappella lill-Kummissjoni u lis-SEAE jkomplu jagħtu sostenn lit-Tuneżija fir-riforma tas-settur ġudizzjarju u tal-istat tad-dritt għal dawk li huma l-valuri tal-Kostituzzjoni Tuneżina, anki permezz tas-sostenn tekniku u finanzjarju favur il-ħolqien, li għadu għaddej, tal-Kunsill Superjuri tal-Ġudikatura u tal-Qorti Kostituzzjonali; jilqa' favorevolment il-programm tal-UE għar-riforma tal-ġustizzja (PARJI), approvat fl-2011, u l-programm PARJ2, approvat fl-2014 u ffinanzjat bi EUR 15-il miljun biss;

18.  Jistieden lill-Gvern jadotta malajr miżuri li jipprevjenu l-użu tat-tortura; jinkoraġġixxi lit-Tuneżija tabolixxi l-piena tal-mewt; jesprimi tħassib għall-każijiet ripetuti ta' tortura, min-naħa tal-awtoritajiet Tuneżini fuq minuri ssuspettati li biħsiebhom jissieħbu f'organizzazzjonijiet terroristiċi;

19.  Jistieden lit-Tuneżija tirriforma b'urġenza l-liġi tal-1978 dwar l-istat ta' emerġenza, attwalment applikata barra mid-dispożizzjonijiet ta' bażi tal-Kostituzzjoni;

20.  jesprimi tħassib dwar l-iffullar eċċessiv, in-nuqqas ta' ikel u l-kundizzjonijiet sanitarji fil-ħabsijiet Tuneżini u dwar il-konsegwenzi relatati fuq id-drittijiet fundamentali tal-ħabsin; jilqa' pożittivament il-proġett Tuneżin-Ewropew ta' riforma tal-istituti tal-piena Tuneżini, bil-għan li tissaħħaħ is-sistema tal-pieni alternattivi għall-ħabs għar-reati inqas gravi;

21.  Jappella għal riforma tal-kodiċi penali u partikolarment ir-revoka tal-Artikolu 230, li jippenalizza l-omosesswalità bi tliet snin priġunerija u jmur kontra l-prinċipji kostituzzjonali tan-nondiskriminazzjoni u tal-protezzjoni tal-ħajja privata; jilqa' favorevolment il-liġi l-ġdida li tissostitwixxi u timmodifika l-liġi 1992-52 dwar id-drogi stupefaċenti, li tagħti prijorità lill-prevenzjoni minflok lid-dissważjoni u tistabbilixxi pieni alternattivi li jippromwovu r-riabilitazzjoni u r-reintegrazzjoni tal-konsumaturi tad-droga, bħala pass effikaċi lejn l-allinjament tal-leġiżlazzjoni Tuneżina mal-istandards internazzjonali;

22.  Jitlob li jkun hemm proċess aktar b'saħħtu ta' deċentralizzazzjoni u r-responsabbilizzazzjoni tar-reġjuni permezz ta' awtonomiji lokali ulterjuri; isostni s-sħubijiet mal-Istati Membri tal-UE li jinkoraġġixxu approċċi deċentralizzati (pereżempju, taħriġ u bini ta' kapaċitajiet f'dan l-ambitu), kif ukoll proġetti ta' kooperazzjoni deċentrizzata mmexxija mill-awtoritajiet tal-Istati Membri li jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-governanza reġjonali u lokali Tuneżina u sħubijiet u skambji tal-aħjar prassi mal-bliet u mal-komunitajiet lokali tal-UE; jappella għal aktar sostenn tal-UE favur is-soċjetà ċivili fir-reġjuni, ibbażat fuq inizjattivi eżistenti li rnexxew;

23.  Huwa inkwetat bil-ftit progress li sar fir-riforma tal-kodiċi tal-proċedura kriminali u tal-kodiċi kriminali bil-għan li tkun sostnuta l-libertà ta' espressjoni; huwa inkwetat bil-fatt li bosta ċittadini ġew proċessati u impriġunati għal allegati malafama, inġurja kontra uffiċjali pubbliċi fil-kanzunetti rap jew offiża għall-moralità pubblika, inklużi ġurnalisti u bloggers, talli esprimew fehmiethom; japprezza l-fatt li t-Tuneżija ssieħbet fil-Koalizzjoni għal-Libertà Online u jistidinha tipparteċipa b'mod aktar attiv;

24.  Itenni li l-libertà tal-istampa u tal-mezzi tal-komunikazzjoni, il-libertà ta' espressjoni online, anki għall-bloggers, u offline kif ukoll il-libertà ta' assoċjazzjoni jirrappreżentaw elementi essenzjali u pilastri indispensabbli għad-demokrazija u soċjetà pluralista u miftuħa; jinkoraġġixxi standards tal-aħjar prattiki fis-settur tal-mezzi tal-komunikazzjoni biex jirriflettu ġurnaliżmu tassew investigattiv u differenzjat; jirrikonoxxi l-effetti abilitanti tal-aċċess mhux iċċensurat għall-internet u tal-midja diġitali u soċjali; jilqa' pożittivament il-qagħda ġenerali vibranti u miftuħa tal-mezzi tal-komunikazzjoni online tat-Tuneżija, iżda jappella lill-awtoritajiet Tuneżini biex ikomplu jinvestu fl-infrastrutturi teknoloġiċi bażiċi u jippromwovu l-konnettività u l-litteriżmu diġitali, speċjalment fl-ifqar żoni tal-pajjiż; jilqa' b'sodisfazzjon l-approvazzjoni tal-liġi l-ġdida fil-qasam tal-informazzjoni ta' Marzu 2016 intiża biex tipproteġi b'mod effikaċi d-dritt għal-libertà ta' informazzjoni fit-Tuneżija, inklużi d-drittijiet tal-informaturi; japprezza l-fatt li l-Awtorità Għolja Indipendenti għall-Komunikazzjoni Awdjoviżiva (HAICA) u s-suċċessur tagħha, il-Kummissjoni għall-Komunikazzjoni Awdjoviżiva (ACA), se jisiltu benefiċċju mis-sostenn tal-UE fil-qafas tal-programm li għaddej bħalissa ta' EUR 10 miljun favur ir-riforma tal-mezzi tal-komunikazzjoni;

25.  Jistieden lill-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa tagħti lit-Tuneżija l-istatus ta' sieħba għad-demokrazija bħala pass importanti lejn il-konsolidament tad-demokrazija parlamentari u tal-istat tad-dritt fit-Tuneżija;

II – Żvilupp ekonomiku u soċjali

26.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni għal assistenza makrofinanzjarja ta' EUR 500 miljun u l-adozzjoni tagħha mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew;

27.  Jikkonstata t-tnedija tan-negozjati dwar ftehim ta' kummerċ ħieles approfondit u komprensiv ambizzjuż bejn l-UE u t-Tuneżija; ifakkar li jeħtieġ li l-UE tmexxi dawn in-negozjati flimkien ma' assistenza teknika u finanzjarja mfassla apposta; jenfasizza li dan il-ftehim, filwaqt li huwa mmirat biex itejjeb l-aċċess għas-suq u l-klima tal-investimenti, għandu wkoll dimensjoni kummerċjali u jrid jikkontribwixxi biex jestendi l-istandards Ewropej fil-qasam tal-ambjent, tal-ħarsien tal-konsumaturi u tad-drittijiet tal-ħaddiema fit-Tuneżija, billi jrawwem l-istabilità tal-pajjiż, jikkonsolida s-sistema demokratika tiegħu u jsaħħaħ l-ekonomija tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni tadotta approċċ progressiv waqt in-negozjati u tiżgura li dan il-ftehim joffri benefiċċji reċiproċi filwaqt li jittieħed debitament kont tad-disparitajiet ekonomiċi sinifikanti li jeżistu bejn iż-żewġ partijiet; ifakkar ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu indirizzati lill-Kummissjoni u lill-Gvern Tuneżin bil-għan li jkun implimentat proċess ċar u dettaljat intiż biex jinvolvi lis-soċjetà ċivili Tuneżina u Ewropea fin-negozjati dwar il-ftehim ta' kummerċ ħieles approfondit u komprensiv; jitlob li l-proċess ta' konsultazzjoni jkun miftuħ u trasparenti u jqis aktar id-diversità tas-soċjetà ċivili Tuneżina, u jispira ruħu mill-aħjar prassi applikata fin-negozjati simili;

28.  Josserva l-adozzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi ta' emerġenza favur it-Tuneżija bħala pass konkret biex jingħata sostenn lill-ekonomija Tuneżina u inċentiv għar-riformi; jappella għal żieda fl-għajnuna mogħtija mill-UE lit-Tuneżija permezz tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI) u l-koordinament tal-għajnuna internazzjonali lit-Tuneżija biex il-pajjiż ikun jista' jibbenefika bis-sħiħ mis-sostenn tal-UE u joħloq postijiet tax-xogħol, partikolarment għall-gradwati żgħażagħ; jinkoraġġixxi l-ħolqien ta' sħubijiet ma' pajjiżi jew organizzazzjonijiet donaturi interessati oħrajn fil-livell dinji u reġjonali u, b'mod partikolari, l-adozzjoni ta' miżuri ta' tnaqqis tad-disparitajiet reġjonali u ta' promozzjoni tat-taħriġ u tal-investiment fl-agrikoltura, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-agrikoltura lokali, tas-settur informatiku, tal-ekonomija soċjali, tas-settur tal-manifattura u tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li jkunu jagħtu spinta lill-impjiegi; josserva li s-settur tat-turiżmu ħa daqqa ta' ħarta notevoli minħabba l-attentati tal-2015 u, fid-dawl tal-miżuri implimentati minn dak iż-żmien mill-awtoritajiet Tuneżini, jistieden lill-Istati Membri li għadhom ma għamlux dan biex jerġgħu jivvalutaw is-sitwazzjoni tas-sigurtà mill-aktar fis, bil-għan li s-settur tat-turiżmu Tuneżin ikun jista' jirpilja;

29.  Jistieden lill-UE tinkludi lis-soċjetà ċivili, lill-awtoritajiet lokali u atturi importanti oħrajn fil-proċess ta' identifikazzjoni tal-prijoritajiet ta' finanzjament fir-rieżami intermedju tal-ENI;

30.  Jissottolinja l-bżonn li tiġi affrontata l-problema tal-qgħad, speċjalment għall-gradwati żgħażagħ, ikunu varati r-riformi ta' portata wiesgħa għall-promozzjoni tat-tkabbir, tal-edukazzjoni ta' kwalità u tal-impjiegi (pereżempju, billi jkunu ffaċilitati r-restrizzjonijiet tal-valuti, l-aċċess għall-mikrokreditu, ir-riforma tal-liġijiet dwar ix-xogħol, l-iżvilupp ta' skemi ta' taħriġ adatti għall-esiġenzi tas-suq tax-xogħol u s-semplifikazzjoni tal-proċessi amministrattivi) u għad-diversifikazzjoni tal-ekonomija Tuneżina; jitlob lill-partijiet kollha jżommu spirtu ta' kooperazzjoni tajba biex jikkonċentraw fuq ir-riformi, bil-għan li jintlaħaq żvilupp ekonomiku inklużiv għat-territorji kollha tal-pajjiż, inklużi r-reġjuni inqas avvanzati li għandhom bżonn pjan ta' żvilupp fit-tul; jistieden lill-awtoritajiet Tuneżini jilqgħu favorevolment l-inizjattivi li fihom huma involuti ċ-ċittadini biex itejbu d-djalogu politiku u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi; jenfasizza l-bżonn tas-sostenn internazzjonali favur dawn l-inizjattivi ċiviċi;

31.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Pjan Strateġiku għall-Iżvilupp 2016-2020 tat-Tuneżija, u jitlob li dan jiġi implimentat malajr permezz tal-adozzjoni ta' oqfsa regolatorji mmirati biex jiffaċilitaw l-assorbiment tas-sostenn Ewropew u tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali kollha; jilqa' pożittivament kemm l-adozzjoni ta' kodiċi ta' investiment ġdid, li għandu joħoloq stabilità regolatorja u jiffaċilita l-investimenti, kif ukoll ir-riformi tat-taxxa; jitlob il-modernizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika, li għandha topera b'mod effiċjenti u trasparenti, b'tali mod li jiġu ffaċilitati ħafna kemm l-implimentazzjoni tal-proġetti kif ukoll l-użu aħjar tal-fondi;

32.  Isostni l-isforzi li għamel il-Gvern Tuneżin biex jimmodernizza u jilliberalizza l-ekonomija bil-għan li jissodisfa d-domanda interna, reġjonali u globali l-ġdida u jemmen li ekonomija Tuneżina b'saħħitha u varjata toħloq postijiet tax-xogħol, opportunitajiet u prosperità u tippermetti lill-pajjiż jilħaq l-ambizzjonijiet usa' tiegħu f'termini politiċi u soċjali;

33.  Ifakkar fl-importanza strateġika tas-settur agrikolu fit-Tuneżija u, f'dan ir-rigward, jilqa' b'sodisfazzjon il-miżuri previsti fil-baġit Tuneżin għall-2016, inkluża l-kanċellazzjoni tad-djun għall-bdiewa, u t-tnedija ta' konsultazzjoni nazzjonali dwar is-settur agrikolu; iqis li huwa essenzjali li din il-konsultazzjoni nazzjonali tinvolvi lis-soċjetà ċivili u l-akbar numru possibbli ta' atturi, inklużi l-bdiewa żgħar min-Nofsinhar tal-pajjiż kif ukoll il-bdiewa żgħażagħ; jemmen li s-settur agrikolu jeħtieġ riforma profonda u sensiela ta' miżuri prattiċi u urġenti, bħall-iżvilupp tal-kapaċitajiet tal-impjanti tad-desalinazzjoni sabiex tiġi indirizzata l-kwistjoni tan-nuqqas ta' ilma u problemi emerġenti oħra minħabba t-tibdil fil-klima; jistieden lill-awtoritajiet Tuneżini jipprojbixxu l-użu ta' kwalunkwe pestiċida diġà pprojbit fl-UE;

34.  Jistieden lill-UE jintensifika l-isforzi tagħha kontra d-deżertifikazzjoni fit-Tuneżija; josserva li t-Tuneżini għaddejjin minn skarsezza gravi ta' ilma; jistieden lit-Tuneżija trawwem agrikoltura u drawwiet alimentari sostenibbli; jirrakkomanda riforma agrarja biex iħeġġeġ lill-bdiewi jikkonservaw il-foresti u x-xmajjar; ifakkar li l-iżvilupp sostenibbli tat-turiżmu kostali Tuneżin jeħtieġ tnaqqis qawwi tad-densità tal-lukandi bil-għan li jirrazzjonalizza l-investimenti u jiġġestixxi x-xatt;

35.  Jilqa' pożittivament it-tnedija tal-proġett intitolat "Il-mobilità fost iż-żgħażagħ, is-sigurtà tal-ikel u t-tnaqqis tal-faqar f'żoni rurali" min-naħa tal-APIA (Agence de promotion des investissements agricoles), sabiex jiġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ billi joffri alternattivi fiż-żoni rurali; jistieden lill-Istati Membri jsostnu l-azzjonijiet tal-UE billi jinvolvu ruħhom, flimkien mal-awtoritajiet Tuneżini, mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u mas-settur privat, fi proġetti settorjali jew tematiċi li jista' jkollhom impatt dirett u ta' benefiċċju fuq is-soċjetà Tuneżina;

36.  Jilqa' favorevolment il-programmi żviluppati mis-Segretarjat tal-Unjoni għall-Mediterran, bħal Med4jobs, biex tiġi ttrattata l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ fil-Mediterran; Jistieden lill-Istati Membri tal-Unjoni għall-Mediterran jinkarigaw lis-Segretarjat biex jikkonċentra fuq l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tat-Tuneżija bħala sostenn għall-konsolidament tal-proċess ta' tranżizzjoni tal-pajjiż;

37.  Jappella għal tisħiħ tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, partikolarment f'kuntest ikkaratterizzat minn ekonomija sotterranja dejjem akbar, bil-għan li jinkiseb proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet aktar effiċjenti u trasparenti u jinħoloq ambjent aħjar għall-investimenti u għall-impriżi; jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien tal-Aġenzija Tuneżina kontra l-Korruzzjoni, iżda jiddispjaċih bil-baġit limitat tagħha; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Tuneżini jsaħħu l-kapaċità u l-effikaċja tal-Aġenzija u jgħammruha b'kull sostenn finanzjarju u loġistiku neċessarju bil-għan li jkun żgurat il-funzjonament korrett tal-amministrazzjoni pubblika u r-regolarità tal-akkwist pubbliku; jistieden lill-awtoritajiet Tuneżini jiggarantixxu li l-passi li jieħdu fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni jkunu viżibbli ferm;

38.  Jappella biex jitħaffef il-ħolqien tal-Kunsill Nazzjonali tad-Djalogu Soċjali, deċiż fl-2013;

39.  Jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta' rkupru tal-assi tat-Tuneżija, b'mod speċifiku minħabba l-proċessi twal u kkumplikati involuti fil-konfiska u fir-rimpatriju tal-assi; jitlob li t-Tuneżija tingħata sostenn tekniku speċifiku biex tkun tista' twettaq investigazzjonijiet u tiġbor l-intelligence u l-provi meħtieġa biex tħejji każijiet ta' rkupru tal-assi;

40.  Jistieden lill-Istati Membri juru sostenn u rieda politika biex jaċċeleraw l-irkupru tal-assi Tuneżini ffriżati; jilqa' pożittivament id-deċiżjoni tal-Kunsill, tat-28 ta' Jannar 2016, intiża biex testendi b'sena l-iffriżar tal-assi ta' 48 persuna;

41.  Jappella għall-promozzjoni ta' trasferimenti aktar veloċi u aktar sikuri tar-rimessi u tal-potenzjal tal-investiment, speċjalment fir-rigward tal-iżvilupp lokali u reġjonali, tat-Tuneżini u tal-Afrikani ta' Fuq li diġà jirrisjedu fl-UE;

42.  Jesprimi tħassib dwar is-sostenibbiltà tad-dejn Tuneżin, u jappella biex issir valutazzjoni tal-modi possibbli kif isir aktar sostenibbli, speċjalment fid-dawl tas-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż; jitlob il-konverżjoni tad-dejn Tuneżin fi proġetti ta' investiment speċjalment għall-bini ta' infrastrutturi strateġiċi u t-tnaqqis tad-disparitajiet reġjonali, u jilqa' favorevolment l-inizjattivi f'dan ir-rigward; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu n-numru ta' dawn it-tipi ta' proġetti; jistieden lill-Istati Membri jeżaminaw metodi ta' kif jiggarantixxu ristrutturazzjoni preferenzjali tad-dejn tat-Tuneżija kif ukoll diversifikazzjoni tal-komponenti tad-dejn;

43.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-proġetti tal-UE fil-qasam tal-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol u tat-taħriġ vokazzjonijiet, bħall-IRADA; jirrakkomanda l-użu tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) biex l-SMEs jiġu assistiti ulterjorment; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-SMEs huma kruċjali għat-tkabbir tat-Tuneżija u għaldaqstant għandhom jibbenefikaw mis-sostenn tal-UE; jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' programmi għall-impriżi start-up li, speċifikament, jimmiraw in-nisa u ż-żgħażagħ, bil-għan li jiżviluppaw it-taħriġ fil-ġestjoni azjendali u l-aċċess għas-sostenn finanzjarju bil-għan li jissaħħaħ is-settur tal-SMEs; jirrakkomanda li t-Tuneżija tieħu miżuri adegwati biex tkun tista' tibbenefika bis-sħiħ mill-programm COSME (Kompetittività tal-Impriżi u l-Impriżi Żgħar u ta' Daqs Medju) mill-aktar fis possibbli; jinkoraġġixxi s-self privat lill-SMEs, anki permezz tat-tisħiħ tal-kapaċità tas-settur tal-garanziji ta' kreditu u tar-riforma tas-settur bankarju b'kapitalizzazzjoni insuffiċjenti; jilqa' pożittivament il-programm ta' ġemellaġġ reċenti għall-Bank Ċentrali Tuneżin bil-għan li jappoġġa l-modernizzazzjoni tas-settur bankarju;

44.  Jirrakkomanda li l-kompetenzi tal-UE fil-qasam tal-fondi reġjonali u t-tnaqqis tad-disparitajiet reġjonali għandhom jintużaw sabiex jindirizzaw l-iżvilupp reġjonali fit-Tuneżija u jnaqqsu d-disparitajiet; jappella għas-sostenn tas-sħab internazzjonali u tal-istituzzjonijiet ta' finanzjament biex itejbu u jespandu l-infrastruttura nazzjonali (eż. l-awtostradi, il-ferroviji, il-portijiet, l-ajruporti u n-netwerks tat-telekomumikazzjoni) ħalli jintegraw aħjar iċ-ċentri rurali u interni;

45.  Jinkoraġġixxi l-integrazzjoni tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI) ma' inizjattivi pan-Ewropej bħall-Unjoni tal-Enerġija; jinkoraġġixxi, fl-istess ħin, aktar kooperazzjoni reġjonali mal-Afrika ta' Fuq fi kwistjonijiet speċifiċi bħalma huma t-tisġir u l-ġestjoni tal-ilma, kif ukoll aktar integrazzjoni soċjoekonomika, b'aktar kummerċ, fl-Afrika ta' Fuq; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Unjoni għall-Mediterran issostni l-iżvilupp ta' proġetti speċifiċi fir-reġjun u għandha, f'dan ir-rigward, tkun involuta fi proġetti fit-Tuneżija mmexxija mill-UE;

46.  Jappella biex il-kooperazzjoni tal-UE tikkonċentra aktar fuq l-ekonomija ekoloġika u l-iżvilupp sostenibbli u żżid l-użu tal-enerġiji rinnovabbli, kif ukoll titjib fit-trattament tal-ilma u tal-iskart, speċjalment meta wieħed iqis il-potenzjal tat-Tuneżija fis-settur tal-enerġija rinnovabbli; japprezza l-proġetti bħal dak tat-tindif mit-tniġġis tal-Lag ta' Biżerta ssekondat mill-Unjoni għall-Mediterran, il-bjut bil-pjanti ta' Ghar el Melh u l-iskart organiku użat għall-konsum f'Beja;

47.  Jilqa' favorevolment l-integrazzjoni tas-swieq tal-elettriku Ewro-Mediterranji bħala element importanti tal-kooperazzjoni eneġetika mal-ġirien tan-Nofsinhar; iqis li l-proġett Elmed ikun jippermetti kummerċ bidirezzjonali tal-elettriku bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar tal-Mediterran, b'hekk jiġġenera benefiċċji għas-sħab kollha f'termini ta' sigurtà, stabilità u prezzijiet aċċessibbli tal-provvista tal-elettriku;

III – Sigurtà u difiża

48.  Huwa ferm imħasseb bil-konsegwenzi immedjati għas-sigurtà fit-Tuneżija li joriġinaw, fost raġunijiet oħra, mill-instabilità fil-Libja; jinnota l-bini ta' ħajt f'żona tal-fruntiera mal-Libja; jesprimi tħassib dwar l-għadd kbir ta' ġellieda barranin Tuneżini li qed jingħaqdu mad-Daesh u ma' gruppi terroristiċi oħra; jissottolinja l-fatt li l-ġlieda kontra l-kuntrabandu ta' armi tikkostitwixxi parti importanti tal-ġlieda kontra t-terroriżmu; jissottolinja l-bżonn ta' riforma tas-servizzi tal-intelligence tal-pajjiż filwaqt li jiġu rispettati l-istat tad-dritt u l-konvenzjonijiet fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

49.  Huwa inkwetat dwar l-attentat terroristiku fil-belt ta' Ben Guerdane, li tinsab mal-fruntiera, immedjatament wara l-bumbardamenti f'Sabratha, li juri li l-fruntiera Tuneżina-Libjana għadha permeabbli immens; jesprimi tħassib dwar is-sitwazzjoni fil-Libja u jappella lill-partijiet kollha tal-Libja jimpenjaw ruħhom b'mod kostruttiv mal-Gvern ta' Kunsens Nazzjonali; jissottolinja li l-UE tinsab lesta li toffri s-sostenn f'termini ta' sigurtà fuq talba tal-Gvern ta' Kunsens Nazzjonali u li l-koordinament tas-sigurtà bejn it-Tuneżija u l-Libja jeħtieġ li jerġa' jkun stabbilit; jissuġġerixxi li għandha ssir valutazzjoni, fi sħubija mal-awtoritajiet Tuneżini, tal-possibbiltà li tinħoloq Missjoni tal-UE ta' Assistenza fil-Fruntieri fit-Tuneżija;

50.  Jirrikonoxxi li l-faqar u l-esklużjoni soċjali huma fost il-kawżi ewlenin tar-radikalizzazzjoni; jappella għal inklużjoni soċjali aktar effikaċi taż-żgħażagħ biex ikunu jistgħu jsibu impjieg stabbli u jbegħedhom milli jiġu fil-mira tar-reklutaġġ bħala ġellieda għall-organizzazzjonijiet terroristiċi; jirrakkomanda l-użu tal-għarfien espert li nġabar permezz tal-inizjattiva tal-organizzazzjonijiet internazzjonali bħal Hedayah biex jiġu żviluppati strateġiji lokali u reġjonali għall-ġlieda kontra l-estremiżmu vjolenti; jitlob li ssir sensibilizzazzjoni dwar dawn in-netwerks eżistenti jew inizjattivi simili fit-Tuneżija;

51.  Jistieden lill-Gvern Tuneżin joħroġ bi strateġija li tieħu ħsieb ir-ritorn tal-ġellieda barranin, pereżempju billi l-miżuri punittivi u kawtelatorji jkunu kkombinati mal-programmi ta' deradikalizzazzjoni u ta' riabilitazzjoni biex jingħataw il-possibbiltà jirreintegraw ruħhom fis-soċjetà, b'hekk jonqsu r-riskji fil-futur; jappella għal strateġija aktar komprensiva intiża li timpedixxi r-radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet u fiċ-ċentri ta' detenzjoni; jappella li ssir enfasi fuq it-titjib tal-edukazzjoni u fuq il-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni taż-żgħażagħ;

52.  Jirrikonoxxi li t-terroriżmu jirrappreżenta sfida komuni li teħtieġ risposta konġunta u li dan l-aħħar ġiet intensifikata l-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Tuneżija fil-qasam tas-sigrutà u tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, partikolarment bit-tnedija ta' progamm ambizzjuż maħsub biex isostni r-riforma tas-settur tas-sigurtà;

53.  Isostni l-proċess, immexxi min-Nazzjonijiet Uniti, ta' paċi u rikonċiljazzjoni politika fil-Libja bħala strument essenzjali lejn l-istabilizzazzjoni tar-reġjun tal-madwar u t-tisħiħ tas-sigurtà tat-Tuneżija u tal-proċess ta' riforma tagħha;

54.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-proċess ta' koordinament tal-assistenza fil-qasam tas-sigurtà varat mit-Tuneżija, li fih l-UE tiżvolġi rwol attiv; jisħaq fuq il-fatt li l-UE għandha ssostni lit-Tuneżija fil-bini tal-istrutturi statali biex jittrattaw il-kwistjonijiet relatati mas-sigurtà; jilqa' pożittivament ir-riżultati li nkisbu mill-G7+3 fl-ambitu tal-kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà; jappella għall-implimentazzjoni rapida tal-progammi attwalment fis-seħħ u għat-tisħiħ tal-assistenza għas-sigurtà lit-Tuneżija, b'enfasi fuq is-sigurtà tal-fruntieri, il-protezzjoni tal-infrastrutturi turistiċi u l-ġlieda kontra t-theddida terroristika komuni; jinkoraġġixxi, madankollu, lill-awtoritajiet Tuneżini jirreaġixxu b'mod proporzjonat għal tali theddidiet bil-għan li jissalvadwardjaw il-libertajiet demokratiċi u d-drittijiet fundamentali; jappella għall-appoġġ totali għall-awtoritajiet kompetenti Tuneżini, id-deżinjazzjoni ta' konsulent għas-sigurtà nazzjonali u biex l-Istati Membri jaqsmu l-aħjar prassi fil-qasam tas-sigurtà mat-Tuneżija, b'enfasi fuq it-taħriġ tal-persunal tas-sigurtà u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem; jappella biex is-sostenn tal-UE lit-Tuneżija fil-qasam tas-sigurtà jkun suġġett għal valutazzjoni sistematika tad-drittijiet tal-bniedem;

55.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-Liġi 22/2015 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu, adottat f'Lulju 2015 mill-Assemblea tar-Rappreżentanti tat-Tuneżija, li timponi l-piena tal-mewt bħala sentenza possibbli għal firxa ta' reati tat-"terrur"; jesprimi tħassib dwar bosta dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu; jisħaq fuq il-fatt li din il-liġi taf tikser serjament il-libertajiet ċivili u timmina r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tuneżija; jistieden lill-awtoritajiet Tuneżini jkomplu josservaw il-moratorju fuq il-piena tal-mewt; ifakkar li, skont id-dritt Tuneżin, il-piena tal-mewt diġà teżisti għal reati bħal omiċidju u stupru, anki jekk l-ebda eżekuzzjoni ma saret mill-1991 'il hawn; jissottolinja li, minkejja li t-Tuneżija hija fost l-aktar pajjiżi vulnerabbli għat-theddida tat-terroriżmu, l-Istati huma obbligati jirrispettaw totalment id-drittijiet tal-bniedem huma u jiġġieldu kontra t-terroriżmu; jenfasizza li l-PEV hija marbuta strettament mar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt internazzjonali u jfakkar l-pożizzjoni determinata tal-UE kontra l-piena tal-mewt;

56.  Jilqa' pożittivament il-fatt li issa teżisti d-dispożizzjoni, skont il-Liġi 22/2015 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu, li tipprevedi l-protezzjoni ġuridika tas-sorsi tal-ġurnalisti u l-kriminalizzazzjoni tas-sorveljanza governattiva mhux awtorizzata;

57.  Japprezza l-varar, f'Novembru 2015, tal-programm tal-UE ta' sostenn favur ir-riforma tas-settur tas-sigurtà fit-Tuneżija – b'attenzjoni partikolari fuq ir-ristrutturazzjoni tas-servizzi tas-sigurtà, il-kontrolli fil-fruntieri u s-servizzi tal-intelligence – u l-impenn li ħadu ż-żewġ partijiet fi ħdan il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Tuneżija tat-18 ta' April 2016 biex il-programm ikun implimentat b'mod effiċjenti u malajr;

58.  Jappella għall-promozzjoni ta' loġika ta' objettivi, pjuttost milli sempliċement sostenn minn strumenti politiċi, fi ħdan viżjoni strateġika ċara li tikkonċentra fuq il-prevenzjoni, is-sostenn tal-abbozzar tal-leġiżlazzjoni tal-Assemblea tar-Rappreżentanti tal-Poplu u l-ħolqien tal-uffiċċju tal-prosekutur inkarigat mill-ġlieda kontra t-terroriżmu;

59.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-djalogu politiku msaħħaħ bejn l-UE u t-Tuneżija fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu; jenfasizza l-importanza li jitħarsu d-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tal-miżuri kontra t-terroriżmu;

60.  Jitlob li jkun hemm aktar kooperazzjoni mal-aġenziji tal-UE bħall-Europol, filwaqt li josserva li t-Tuneżija ma kinitx fil-lista ta' stati terzi li magħhom l-Europol se tikkonkludi ftehimiet; jistieden lill-Kunsill jikkunsidra l-inklużjoni tat-Tuneżija f'din il-lista ta' stati terzi; jitlob li jsir studju tal-impatt fuq din il-kooperazzjoni u jkun ippreżentat f'laqgħa konġunta tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET) u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) qabel l-approvazzjoni tal-ftehim; jilqa' pożittivament il-fatt li EUROJUST stabbiliet punt ta' kuntatt mat-Tuneżija u l-istedina minn EUROJUST indirizzata lill-awtoritajiet biex jintensifikaw il-kooperazzjoni tagħhom u jaħtru t-tieni punt ta' kuntatt inkarigat speċifikament mit-terroriżmu; jistieden lill-Gvern Tuneżin jagħti segwitu xieraq lil dawn il-proposti malajr kemm jista' jkun;

IV – Mobilità, riċerka, edukazzjoni u kultura

61.  Jilqa' favorevolment is-Sħubija għall-Mobilità bejn l-UE u t-Tuneżija ffirmata f'Marzu 2014, u jitlob li din tiġi implimentata malajr; jappella għal politika ġdida fil-qasm tal-viżi fil-konfront tat-Tuneżija u għall-konklużjoni ta' ftehim ta' riammissjoni; josserva li, minkejja l-fatt li s-sħubijiet għall-mobilità jiddependu mill-kompetenzi nazzjonali, huma inklużi fil-proposta tal-UE fi ħdan il-PEV; jirrakkomanda li l-Istati Membri juru s-solidarjetà tagħhom mat-Tuneżija bis-saħħa tal-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta 'viżi għall-imprendituri, għall-għalliema, għall-istudenti, għar-riċerkaturi, għall-artisti, eċċ.;

62.  Jinkoraġġixxi lill-UE tiffirma s-sħubija għall-mobilità mal-pajjiżi sħab fil-viċinat tan-Nofsinhar tagħha bil-għan li taġevola l-proċeduri tal-viża flimkien mal-ftehimiet ta' riammissjoni; jistieden lill-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tiżviluppa possibbiltajiet għal skemi ta' migrazzjoni ċirkolari li jiftħu rotot sikuri u legali għall-migranti; jikkundanna t-traffikar tal-bnedmin, li l-biċċa l-kbira tal-vittmi tiegħu huma nisa, u jenfasizza l-importanza li tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-pajjiżi sħab sabiex jiġġilduh; josserva li l-ħruġ ta' viżi għal soġġorn twil bi dħul multipli, minflok viżi għal soġġorn qasir, huwa l-aħjar mod biex tonqos il-migrazzjoni irregolari, inkluż bil-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin u bit-traffikar tal-bnedmin; jirrakkomanda li t-Tuneżija temenda l-liġi tal-2004 dwar il-kriminalizzazzjoni tal-individwi li ħallew it-territorju tagħha mingħajr awtorizzazzjoni, skont id-dritt internazzjonali;

63.  Jistieden lill-awtoritajiet Tuneżini jikkooperaw mill-qrib mal-Istati Membri sabiex jindirizzaw il-forom organizzati ta' immigrazzjoni illegali;

64.  Jisħaq fuq il-fatt li l-missjonijiet bħal EUNAVFOR MED jikkostitwixxu mod pożittiv u effikaċi biex jingħeleb it-traffikar tal-bnedmin; jistieden lill-UE tkompli tintensifika l-operazzjonijiet ta' dan it-tip u tinvolvi lill-pajjiżi sħab bħat-Tuneżija;

65.  Jilqa' pożittivament is-sħubija bejn l-UE u t-Tuneżija fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni, u l-parteċipazzjoni tat-Tuneżija fil-Programm Qafas Orizzont 2020; jenfasizza li politika konsistenti ta' riċerka xjentifika u żvilupp teknoloġiku se tirrappreżenta inċentiv għall-investimenti fir-R&Ż, it-trasferiment ta' riċerka u innovazzjoni lis-settur privat u l-ħolqien ta' impriżi ġodda; jissottolinja li t-Tuneżija għandha ssir parteċipant sħiħ fil-programm Erasmus + sabiex jiġi żviluppat aktar l-iskambju ta' studenti universitarji; jinsab imħasseb bid-diffikultajiet dejjem akbar li jħabbtu wiċċhom magħom l-istudenti Tuneżini li jixtiequ jistudjaw fl-Ewropa; jitlob li jkun hemm "politika ta' diskriminazzjoni pożittiva" implimentata partikolarment għal studenti żgħażagħ li ġejjin minn reġjuni anqas żviluppati b'inċentivi għalihom biex jitħallew jipparteċipaw f'tali programmi; jistieden lit-Tuneżija terġa' tadegwa u tagħti prijorità lis-sħubijiet għall-iżvilupp tal-ħiliet fil-lingwi barranin, fl-inġinerija, fl-enerġiji rinnovabbli, fix-xjenzi u fix-xjenza informatika, li għandhom l-ogħla rati ta' impjieg;

66.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' sħubijiet fost l-iskejjel, l-universitajiet u ċ-ċentri ta' riċerka u ssaħħaħ il-proġetti komuni ta' tagħlim tul il-ħajja, speċjalment fl-oqsma tat-tagħlim tal-lingwi, tat-teknoloġiji l-ġodda, tal-promozzjoni tal-edukazzjoni tan-nisa u tal-imprenditorija;

67.  Jappella għal sħubija msaħħa fis-setturi tal-kreattività, tal-kultura, tal-isport, tal-edukazzjoni popolari, tal-ħajja fil-komunità u tal-awdjoviżiv permezz tat-tisħiħ tan-netwerks u tal-inizjattivi li jrawmu żieda fid-djalogu interkulturali, l-enfasi fuq il-patrimonju storiku u arkeoloġiku komuni mill-epoka Rumana, il-mobilità tal-parteċipanti u l-promozzjoni u ċ-ċirkolazzjoni tal-kontenut kulturali u awdjoviżiv, inklużi l-festivals u l-wirjiet; iħeġġeġ lit-Tuneżija tipparteċipa fil-programm Ewropa Kreattiva;

68.  Jirrakkomanda l-użu tal-Għarbi mill-istituzzjonijiet tal-UE, u speċjalment mid-Delegazzjoni tal-UE f'Tuneż, meta tippubblika sejħiet għal offerti u għal espressjoni ta' interess u fil-komunikazzjoni mal-pubbliku; jissottolinja l-importanza li l-Gvern Tuneżin jinforma liċ-ċittadini dwar azzjonijietu;

69.  Iqis li l-użu tal-Għarbi huwa neċessarju biex jiggarantixxi l-involviment tas-soċjetà ċivili fir-relazzjonijiet UE-Tuneżija, partikolarment fil-kuntest tan-negozjati dwar il-ftehim ta' kummerċ ħieles;

o
o   o

70.  Jistieden lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvern tar-Repubblika tat-Tuneżija u lill-President tal-Assemblea tar-Rappreżentanti tal-Poplu tat-Tuneżija.

(1) Testi adottati, P8_TA(2015)0272.
(2) Testi adottati, P8_TA(2016)0061.
(3) Testi adottati, P8_TA(2016)0086.
(4) ĠU L 102, 18.4.2016, p. 1.


Dumping soċjali fl-UE
PDF 509kWORD 66k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Settembru 2016 dwar id-dumping soċjali fl-Unjoni Ewropea (2015/2255(INI))
P8_TA(2016)0346A8-0255/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikoli 56, 153(5) u 154 TFUE,

–  wara li kkunsidra l-libertà fundamentali tal-moviment għall-ħaddiema (l-Artikolu 45 TFUE) u l-moviment liberu tas-servizzi (l-Artikolu 56 TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 151 u 153 TFUE u l-Artikolu 9 TFUE, li jiggarantixxu protezzjoni soċjali xierqa,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-Regolament tal-IMI")(2),

–  wara li kkunsidra l-implimentazzjoni li għaddejja tad-Direttiva 2014/67/UE,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I)(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE(7),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85(8), u d-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq(9),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità(10),

–  wara li kkunsidrat ir-Regolament (KEE) Nru 3577/92 tal-Kunsill, tas-7 ta' Diċembru 1992 li japplika l-prinċipju ta' libertà li jiġu pprovduti servizzi għat-trasport marittimu fi ħdan l-Istati Membri (kabotaġġ marittimu)(11),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet tal-persunal tal-ekwipaġġ għal servizzi regolari ta' passiġġieri u servizzi tal-bastimenti li joperaw bejn l-Istati Membri (COM(1998)0251),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 1999/63/KE tal-21 ta' Ġunju 1999 dwar il-Ftehim dwar l-organizzazzjoni tal-ħin ta' xogħol tal-baħħara konkluż mill-Assoċjazzjoni tal-Komunità Ewropea tas-Sidien tal-Bastimenti (AKESB) u l-Federazzjoni tal-Unjonijiet tal-Ħaddiema tat-Trasport (FUĦT)(12), kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE tas-16 ta' Frar 2009 li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Jannar 2014 dwar spezzjonijiet tax-xogħol effikaċi bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa(14),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni (UE) 2016/344 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar l-istabbiliment ta' Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fl-indirizzar ta' xogħol mhux iddikjarat(15),

–  wara li kkunsidra l-istandards fundamentali tax-xogħol stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u l-konvenzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħha dwar l-amministrazzjoni tax-xogħol u l-ispezzjonijiet tax-xogħol, li huma parametru referenzjarju internazzjonali biex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet legali dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-protezzjoni tal-ħaddiema jiġu applikati,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofound bit-titolu "Posted workers in the European Union (2010)" (Ħaddiema stazzjonati fl-Unjoni Ewropea - 2010)(16) u r-rapporti nazzjonali,

–  wara li kkunsidra d-Dizzjunarju tar-Relazzjonijiet Industrijali Ewropej tal-Eurofound(17),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Mejju 2015 bit-titolu "Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar – Aġenda tal-UE" (COM(2015)0215),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-2015 tal-Parlament bit-titolu "Drittijiet soċjali u tax-xogħol tal-UE u d-Dritt tas-Suq Intern tal-UE",

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Kummissjoni tal-2015 bit-titolu "Study on wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and sectors" (Studju dwar sistemi tal-issettjar tal-pagi u r-rati minimi ta' salarju applikabbli għall-ħaddiema stazzjonati skont id-Direttiva 96/71/KE f'għadd magħżul ta' Stati Membri u setturi),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-2015, imwettaq mill-Università ta' Ghent u ffinanzjat mill-Kummissjoni, intitolat 'Atypical Employment in the Aviation Sector' (Impjieg Atipiku fis-Settur tal-Avjazzjoni),

–  wara li kkunsidra d-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni magħmul mill-President tal-Kummissjoni quddiem il-Parlament Ewropew fid-9 ta' Settembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0255/2016),

A.  billi x-xogħol mhux iddikjarat u x-xogħol indipendenti fittizju jistgħu jwasslu għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni li jirriżultaw fi ħsara fit-tul għas-sistemi tal-assigurazzjoni soċjali, għadd dejjem akbar ta' impjiegi prekarji u għad-deterjorament tal-livelli ta' protezzjoni tal-ħaddiema u tal-kwalità tal-impjiegi b'mod ġenerali, u għalhekk għandhom jiġu miġġielda; billi t-tendenza dejjem tikber tal-esternalizzazzjoni u tas-sottokuntrattar jistgħu joħolqu possibilitajiet għall-abbuż jew għall-evitar tal-liġi soċjali u tax-xogħol eżistenti; billi huwa essenzjali li dawn l-abbużi jiġu indirizzati sabiex tinżamm il-libertà tal-moviment fis-suq intern u s-solidarjetà fl-Unjoni;

B.  billi l-moviment liberu tal-ħaddiema, kif stabbilit fl-Artikolu 45 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà tal-provvista ta' servizzi huma prinċipji fundamentali tas-suq intern;

C.  billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li huma firmatarji tagħha l-Istati Membri kollha, tistipula li l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa għandha tiġi żgurata fl-oqsma kollha; billi, fir-rigward tad-dumping soċjali, sfida ewlenija għall-UE hija li żżid il-livell ta' impjieg fost in-nisa, ittejjeb is-sitwazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u telimina d-disparità bejn is-sessi;

D.  billi wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-politiki tal-UE huwa l-koeżjoni soċjali, li tfisser l-approssimazzjoni kostanti u kontinwu tal-pagi u l-protezzjoni ggarantita tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema kollha, kemm jekk ikunu tal-post kif ukoll dawk mobbli; billi għadhom jippersistu differenzi sostanzjali fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pagi fl-Unjoni u billi l-konverġenza soċjali għall-aħjar hija essenzjali għall-prosperità u domanda interna msaħħa fl-Unjoni kollha; billi d-differenzi fil-pagi huma fost ir-raġunijiet ewlenin li minħabba fihom il-ħaddiema jitilqu minn pajjiżhom;

E.  billi l-Artikolu 9 tat-TFUE jistipula bħala prinċipju fundamentali tal-Unjoni, il-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjieg, il-garanzija ta' protezzjoni soċjali xierqa, il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem; billi, bħala konsegwenza tal-kriżi u r-rati għolja tal-qgħad fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, l-inugwaljanza qiegħda tikber;

F.  billi d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa għadha teżisti, u, minkejja l-leġiżlazzjoni u r-rakkomandazzjonijet ta' liġijiet mhux vinkolanti tal-UE, il-progress f'dan il-qasam huwa ferm limitat; billi s-sitwazzjoni hija mħarrxa mid-dumping soċjali, flimkien mad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, li twassal għal diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi li tqiegħed lin-nisa anzjani f'riskju akbar ta' faqar mill-irġiel anzjani;

G.  billi t-traffikar tal-bnedmin – b'mod partikolari t-traffikar tan-nisa, mhux biss minn pajjiżi terzi għall-UE iżda wkoll bejn pajjiżi tal-UE – spiss huwa assoċjat ma' kuntratti ta' impjieg foloz;

H.  wara li kkunsidra li d-"dumping soċjali" qiegħed dejjem jikber minħabba r-relazzjonijiet tax-xogħol li jippreżentaw karatteristiċi extraterritorjali;

I.  billi, fis-settur tat-trasport, is-sigurtà, is-sikurezza tal-passiġġieri u l-kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa huma sa ċertu punt interkonnessi;

J.  billi l-ħolqien ta' Żona Unika Ewropea tat-Trasport ġie kkonfermat li huwa l-objettiv aħħari tal-White Paper tal-2011 dwar it-Trasport;

K.  billi l-Kummissjoni ħabbret li matul l-2016 kien biħsiebha tipproponi inizjattivi ġodda li jikkonċernaw it-trasport bit-triq, inklużi l-aspetti soċjali;

L.  billi s-settur tat-trasport bit-triq huwa essenzjali għas-soċjetà u l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u jirrappreżenta kważi tliet kwarti (72 %) mit-total tat-trasport domestiku tal-merkanzija; billi dan jittrasporta aktar passiġġieri mill-ferroviji fuq l-art u taħt l-art u l-linji tat-tramm f'daqqa, u jimpjega aktar minn 2.2 % tal-popolazzjoni totali li taħdem tal-UE (5 miljun ruħ);

M.  billi l-kundizzjonijiet tax-xogħol tajba, li jipproteġu s-saħħa fiżika u mentali huma dritt fundamentali tal-ħaddiema(18), li għandhom valur pożittiv fihom infushom;

N.  billi fil-15 ta' Lulju 2014 u fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2015, il-President tal-Kummissjoni, Jean-Claude Juncker, enfasizza l-ħtieġa għal suq tax-xogħol aktar ġust u tassew pan-Ewropew, li jista' jinkiseb permezz tal-promozzjoni u l-ħarsien "tal-moviment liberu taċ-ċittadini bħala dritt fundamentali tal-UE, filwaqt li nevitaw il-każijiet ta' abbużi u r-riskji tad-dumping soċjali";

O.  billi l-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza tagħha fil-Kawża C-341/05 Laval tat-18 ta' Diċembru 2007(19), enfasizzat id-dritt li tittieħed azzjoni kollettiva kontra dumping soċjali possibbli u enfasizzat li tali azzjoni trid tkun proporzjonata sabiex ma tirrestrinġix il-libertajiet fundamentali tal-UE, bħal-libertà li jiġu pprovduti servizzi;

P.  billi l-Karta Soċjali Ewropea għandha tiġi rrikonoxxuta bħala l-espressjoni tal-kunsens fost l-Istati Membri fil-qasam tad-drittijiet soċjali fundamentali;

Q.  billi t-tkabbir fi prattiki abbużivi u l-eżerċizzju dejjem akbar tad-dumping soċjali jdgħajfu l-appoġġ għall-prinċipju tas-suq intern u l-kompetittività tan-negozji, b'mod partikolari l-SMEs, jimminaw id-drittijiet tal-ħaddiema Ewropej u l-fiduċja fl-integrazzjoni Ewropea u jagħmlu essenzjali l-konverġenza soċjali ġenwina; billi l-agrikoltura, il-bini, il-kostruzzjoni, il-catering u l-ikel, it-trasport, is-servizzi tas-saħħa, tal-kura u dawk domestiċi, huma l-aktar setturi kkonċernati;

R.  billi l-prinċipju tat-trattament ugwali tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni Ewropea u l-konverġenza soċjali essenzjali fis-suq uniku huma importanti; billi l-Artikolu 45 TFUE jistipula li l-libertà tal-moviment għandha timplika l-abolizzjoni ta' kull diskriminazzjoni minħabba ċittadinanza bejn il-ħaddiema tal-Istati Membri rigward l-impjieg, ir-remunerazzjoni u l-kundizzjonijiet l-oħra tax-xogħol u tal-impjieg;

S.  billi d-dumping, kemm jekk soċjali, fiskali jew ambjentali, imur kontra l-valuri Ewropej minħabba li jipperikola l-protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej(20);

T.  billi l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri għadhom ma ttrasponewx id-Direttiva 2014/67/UE, avolja d-data tal-iskadenza għat-traspożizzjoni kienet it-18 ta' Ġunju 2016; billi huwa importanti li jiġi evalwat l-impatt tal-implimentazzjoni ta' dik id-Direttiva, ladarba din tkun ġiet trasposta fl-Istati Membri kollha, sabiex jiġi ddeterminat l-impatt reali tagħha fil-ġlieda kontra d-diversi tipi ta' frodi identifikati fil-kuntest tal-istazzjonar tal-ħaddiema u l-protezzjoni tal-ħaddiema stazzjonati;

U.  billi l-ħaddiema stazzjonati jirrappreżentaw madwar 0.7 % tal-forza kollha tax-xogħol tal-UE(21);

V.  billi l-għadd ta' ħaddiema stazzjonati fl-Unjoni huwa ta' 1,92 miljuni, prinċipalment fis-setturi tal-kostruzzjoni (43,7 % tal-għadd totali ta' ħaddiema stazzjonati), tas-servizzi, tat-trasport, tal-komunikazzjoni u tal-agrikoltura;

W.  billi l-moviment liberu tal-persuni huwa indispensabbli għall-proġett Ewropew, iżda wkoll prerekwiżit sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali sabiex tintlaħaq kompetittività b'saħħitha u sostenibbli fl-Istati Membri kollha;

X.  billi l-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza tagħha fil-Kawża C-396/13, enfasizzat li d-Direttiva 96/71/KE hija maħsuba biex, minn naħa, tiżgura kompetizzjoni ġusta bejn l-intrapriżi nazzjonali u l-intrapriżi li jipprovdu prestazzjoni transnazzjonali ta' servizzi u, min-naħa l-oħra, tiżgura l-applikazzjoni ta' nukleu ta' regoli imperattivi ta' protezzjoni minima tal-Istat Membru ospitanti lill-ħaddiema stazzjonati;

Y.  billi l-istazzjonar tal-ħaddiema għandu jiffaċilita l-kondiviżjoni tal-kompetenzi u l-esperjenzi professjonali u mhux ikun sors tad-dumping soċjali;

Z.  billi l-federazzjonijiet ta' min iħaddem u t-trejdjunjins Ewropej jista' jkollhom rwol importanti fil-ġlieda kontra d-dumping soċjali;

AA.  billi ttieħed impenn biex ma jiżdidx il-piż finanzjarju fuq in-negozji, b'mod partikolari l-SMEs;

AB.  billi l-iffissar tal-pagi huwa kompetenza tal-Istat Membru;

AC.  billi l-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza tagħha fil-Kawża C-396/13, enfasizzat li l-Istat Membru ospitanti huwa kompetenti biex jiddetermina l-livell tal-paga minima kif ukoll il-metodu tal-kalkolu u li jevalwa l-kriterji applikati;

AD.  billi l-President tal-Kummissjoni ddikjara li "l-istess xogħol fl-istess post għandu jkun remunerat bl-istess mod"(22); billi tinħtieġ kjarifika ġuridika ta' din id-dikjarazzjoni u tal-applikazzjoni tagħha;

I. It-tisħiħ tal-kontrolli u l-koordinazzjoni bejn u mill-Istati Membri

1.  Iqis li, filwaqt li ma hemm l-ebda definizzjoni legalment rikonoxxuta u aċċettata universalment ta' dumping soċjali, il-kunċett ikopri firxa wiesgħa ta' prattiki abbużivi b'mod intenzjonali u l-evitar tal-leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali eżistenti (inklużi liġijiet u ftehimiet kollettivi applikabbli universalment), li jippermetti l-iżvilupp ta' kompetizzjoni inġusta billi b'mod illegali jnaqqas l-ispejjeż tax-xogħol u dawk operazzjonali u jwassal għal ksur tad-drittijiet tal-ħaddiema u l-isfruttament tal-ħaddiema; iqis li l-konsegwenzi ta' dawn il-prattiki u sitwazzjonijiet jista' jkollhom impatt fir-rigward ta' tliet dimensjonijiet prinċipali:

   l-aspett ekonomiku: l-użu minn ċerti atturi ekonomiċi ta' prattiki illegali bħal xogħol mhux iddikjarat jew prattiki abbużivi bħal xogħol indipendenti fittizju jistgħu jwasslu għal distorsjonijiet kbar fis-suq li huma detrimentali għall-kumpaniji in bona fide, b'mod partikolari l-SMEs;
   l-aspett soċjali: id-dumping soċjali jista' jwassal għal sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni u trattament inġust bejn ħaddiema fl-UE u ma jħallihomx jeżerċitaw b'mod effettiv id-drittijiet soċjali u tax-xogħol tagħhom, inkluż f'dak li għandu x'jaqsam mal-paga u l-protezzjoni soċjali;
   l-aspett finanzjarju u baġitarju: in-nuqqas ta' ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u tat-taxxa dovuti b'riżultat tad-dumping soċjali jirrappreżentaw theddida għas-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri;

2.  Jemmen li huwa kruċjali li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u kompetizzjoni ġusta madwar l-UE u li jiġi eliminat id-dumping soċjali; jenfasizza li l-ispettorati tax-xogħol u/jew is-sħab soċjali għandhom rwol ewlieni fl-infurzar tad-drittijiet tal-ħaddiema, fid-definizzjoni ta' paga diċenti skont il-liġi u l-prattika tal-Istati Membri, u fl-għoti ta' konsultazzjoni u gwida lil min iħaddem; jirrimarka li 28 Stat Membru rratifikaw il-Konvenzjoni tal-ILO Nru 81 dwar l-ispezzjonijiet tax-xogħol, u jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li d-dispożizzjonijiet kollha tagħha jiġu implimentati; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri fit-twaqqif ta' spettorati tax-xogħol effettivi u effiċjenti u biex tiżviluppa rakkomandazzjoni bbażata fuq il-Konvenzjoni Nru 81 tal-ILO dwar l-ispezzjonijiet tax-xogħol sabiex tiżgura l-konformità mal-istandards tax-xogħol u l-protezzjoni tal-ħaddiema, inklużi dispożizzjonijiet relatati mal-ħin tax-xogħol, is-sikurezza u s-saħħa; ifakkar ir-rwol importanti tas-sħab soċjali biex tiġi żgurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti;

3.  Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-effiċjenza u jiżguraw livelli adegwati ta' persunal u riżorsi għall-korpi ta' kontroll tagħhom (inklużi l-ispettorati soċjali u/jew tax-xogħol, l-aġenziji u l-uffiċċji ta' kollegament), inkluż għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni, fost l-oħrajn permezz tal-iskambju tal-aħjar prattiki; iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrispettaw il-parametru referenzjarju ta' spettur tax-xogħol wieħed għal kull 10 000 ħaddiem, kif irrakkomandat mill-ILO, u jiżguraw li jkunu mgħammra b'mod adegwat biex jinfurzaw il-leġiżlazzjoni Ewropea fil-qasam tal-moviment liberu tal-ħaddiema u s-servizzi;

4.  Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni transkonfinali bejn is-servizzi ta' spezzjoni u l-iskambju elettroniku ta' informazzjoni u ta' data, sabiex itejbu l-effiċjenza tal-kontrolli maħsuba biex jiġġieldu u jipprevjenu l-frodi soċjali, l-impjieg indipendenti fittizju u x-xogħol mhux iddikjarat, filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-importanza tal-protezzjoni tad-data, u bil-ħsieb li jkun hemm kooperazzjoni u assistenza reċiproka obbligatorji bejn l-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Istati Membri jfasslu programmi ta' taħriġ waqt is-servizz għall-ispetturi fl-Unjoni kollha, biex jiġu identifikati tekniki ġodda użati biex jiġu evitati r-regoli, u biex tiġi organizzata l-kooperazzjoni transkonfinali; jirrikonoxxi l-ħidma tal-Kummissjoni fil-finanzjament tal-programmi ta' tagħlim reċiproku għall-ispetturi tax-xogħol fl-Istati Membri; jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat l-aċċess għall-ispettorati nazzjonali tax-xogħol u/jew is-sħab soċjali għall-postijiet tax-xogħol effettivi kollha u għall-postijiet tal-għajxien assoċjati pprovduti minn min iħaddem, fejn dan ikun permess mil-liġi nazzjonali u bir-rispett dovut għall-privatezza, peress li dan huwa prerekwiżit biex huma jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom u jiċċekkjaw għal każijiet ta' dumping soċjali; jirrakkomanda li l-Kummissjoni tikkunsidra li proġetti Eurodetachement fi pjattaforma permanenti għall-iskambju, it-taħriġ konġunt u l-kollaborazzjoni għall-ispetturi tax-xogħol (u l-uffiċjali pubbliċi fl-uffiċċji ta' kollegament għall-ħaddiema stazzjonati) involuti fil-kontroll u l-monitoraġġ – pjattaforma li tista' tiġi inkluża fil-Pjattaforma Ewropea Kontra x-Xogħol Mhux Iddikjarat, jew li tista' taħdem f'koordinazzjoni magħha;

5.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri joħolqu, fejn applikabbli, task forces bilaterali ad hoc u, fejn meħtieġ, task force multilaterali li tinkludi l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ispetturi tax-xogħol, biex iwettqu, suġġett għall-approvazzjoni tal-Istati Membri kollha kkonċernati, kontrolli transkonfinali fuq il-post, f'konformità mal-liġi nazzjonali tal-Istat Membru li fih jitwettqu l-kontrolli, f'każijiet suspettati ta' dumping soċjali, xogħol f'kundizzjonijiet illegali jew ta' frodi, u biex jidentifikaw kumpaniji tal-isem ("letterbox companies"), aġenziji ta' reklutaġġ frawdolenti u abbużi tar-regoli li jirriżultaw fl-isfruttament tal-ħaddiema; jirrimarka li dawn it-task forces jistgħu jaħdmu f'koordinazzjoni mal-Pjattaforma Ewropea Kontra x-Xogħol Mhux Iddikjarat u mal-Kumitat tal-Ispetturi Anzjani tax-Xogħol sabiex jiġi limitat il-piż finanzjarju involut, u li dawn jistgħu joħolqu netwerk ta' servizzi ta' spezzjoni soċjali nazzjonali biex jippromwovu l-iskambju ta' informazzjoni; iqis ukoll li kooperazzjoni effettiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali u s-sħab soċjali hija importanti fl-isforz biex jintemm id-dumping soċjali u li tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta fis-suq uniku;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni aktar effettiva tal-leġislazzjoni eżistenti u biex isaħħu l-kooperazzjoni bejn l-entitajiet tal-Istati Membri responsabbli għall-ispezzjonijiet tax-xogħol, speċjalment fir-rigward tal-ispezzjonijiet tax-xogħol transkonfinali; jilqa' t-tnedija tal-Pjattaforma Ewropea Kontra x-Xogħol Mhux Iddikjarat u l-għanijiet stabbiliti minnha bil-ħsieb li ssaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment tax-xogħol mhux iddikjarat; jittama li din il-pjattaforma se tgħin biex tidentifika u tindirizza każijiet ta' ksur tal-liġi tax-xogħol nazzjonali u tal-UE u tad-dispożizzjonijiet tal-UE dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-libertà ta' stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi;

7.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-azzjoni kontra l-ksur tad-drittijiet soċjali tiġi kkumplimentata minn ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, sabiex jiġu garantiti kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwi għall-intrapriżi;

8.  Jinnota li n-nuqqas ta' dikjarazzjoni jew dikjarazzjonijiet irregolari huma fost l-aktar forom komuni ta' evitar tar-regoli dwar l-istazzjonar; jirrakkomanda li, fil-każ tal-istazzjonar tal-ħaddiema, għandu jkun obbligatorju fl-Istati Membri kollha li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni mhux aktar tard minn meta l-provvista tas-servizzi tibda, u li tali dikjarazzjonijiet għandhom jiddaħħlu f'reġistru Ewropew li jagħmilha aktar faċli li jiġu kkonsultati, biex jiffaċilitaw il-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u jillimitaw l-inċertezzi legali attwali li ġejjin mid-differenzi bejn il-proċeduri u d-dokumenti minn pajjiż għal ieħor;

9.  Jenfasizza li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, f'konsultazzjoni ma' dawk tal-Istat li jibgħat, għandhom ikunu jistgħu jivverifikaw l-affidabilità tal-formola A1 f'każ ta' dubji serji dwar kemm stazzjonament huwa ġenwin; jistieden lill-grupp ta' ħidma amministrattiv ad hoc dwar il-formola A1 biex iżid l-isforzi tiegħu billi jtejjeb l-affidabilità tal-formoli A1, u biex jesplora l-possibilità li jiffaċilita l-monitoraġġ billi jiġbor il-formoli A1 f'sistema diġitali unika; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-Iskambju Elettroniku ta' Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali (EESSI) tkun operazzjonali bis-sħiħ, tintuża mill-Istati Membri kollha u tkun imfassla skont il-ħtiġijiet tal-SMEs; jenfasizza li aċċess imtejjeb għal informazzjoni għall-ħaddiema, min iħaddem u l-ispetturi tax-xogħol, pereżempju permezz ta' sit elettroniku nazzjonali uniku, huwa wieħed mill-għodda ewlenin fil-ġlieda kontra l-ksur tar-regoli;

10.  Jistieden lill-Istati Membri jirratifikaw u jimplimentaw il-Konvenzjoni Nru 189 tal-ILO dwar il-ħaddiema domestiċi; jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu oqfsa legali li jippermettu l-impjieg legali ta' ħaddiema u carers domestiċi, sabiex tkun ipprovduta ċertezza legali għal min iħaddem u kundizzjonijiet ġusti tal-impjieg kif ukoll kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti għall-ħaddiema; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jivvalutaw it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg tal-ħaddiema domestiċi u, jekk ikun meħtieġ, jissottomettu rakkomandazzjonijiet għal titjib bi qbil mat-Trattati attwali (b'mod partikolari l-Artikolu 153(1) TFUE), inkluż taħriġ xieraq u l-għoti ta' informazzjoni dwar id-drittijiet u l-obbligi ta' din il-kategorija ta' ħaddiema;

11.  Jinnota li n-nisa huma dawk li jintlaqtu l-aktar mid-dumping soċjali f'ċerti setturi, b'mod partikolari s-settur tal-ekonomija domestika u s-settur tal-kura (speċjalment il-kura fid-dar); jistieden lill-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-Istati Membri, biex tevalwa s-sitwazzjonijiet kollha fejn in-nisa jesperjenzaw dumping soċjali u dumping tal-pagi jew jitħaddmu f'xogħol mhux iddikjarat, kif ukoll il-leġiżlazzjoni tal-UE relatata eżistenti;

12.  Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni transnazzjonali u lokali bejn l-istituzzjonijiet pubbliċi, it-trejdjunjins u l-NGOs, bil-ħsieb li jindirizzaw il-problemi spiss kumplessi ħafna li jħabbtu wiċċhom magħhom il-ħaddiema migranti, u biex iqisu l-kundizzjonijiet tax-xogħol kif ukoll l-elementi l-oħra kollha relatati mal-kwalità tal-ħajja inklużi s-saħħa ġenerali, l-inklużjoni soċjali u l-akkomodazzjoni;

13.  Jenfasizza l-importanza tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2014/67/UE dwar l-infurzar transkonfinali tal-pieni u/jew is-sanzjonijiet amministrattivi finanzjarji, li se jgħinu jeliminaw il-ksur tal-leġiżlazzjoni; iqis li l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jimponu sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi, inkluża l-possibbiltà li jissospendu l-forniment ta' servizzi f'każ ta' ksur serju tal-leġiżlazzjoni dwar l-istazzjonamenti jew ta' ftehimiet kollettivi applikabbli; iqis li l-ammont ta' dawn il-multi għandu jservi ta' deterrent, u li l-għoti ta' informazzjoni lill-SMEs dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli dwar l-istazzjonar għandu jittejjeb;

14.  Jistieden lill-Istati Membri jtejbu b'mod konsiderevoli l-iskambju ta' informazzjoni dwar is-sigurtà soċjali għall-ħaddiema stazzjonati, bil-ħsieb li jtejbu l-infurzar tal-leġiżlazzjoni eżistenti; ifakkar fit-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex teżamina l-benefiċċji tal-introduzzjoni, u jekk xieraq, tipprovdi, karta Ewropea tas-sigurtà soċjali li ma tkunx tista' tiġi ffalsifikata, jew dokument elettroniku ieħor fl-UE kollha, li fuqu tinħażen id-data kollha meħtieġa biex jiġi vverifikat l-istatus tas-sigurtà soċjali tad-detentur abbażi tar-relazzjoni tal-impjieg tiegħu jew tagħha(23), kif ukoll l-informazzjoni meħtieġa assoċjata mal-istazzjonar tal-ħaddiem, b'konformità stretta mar-regoli tal-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari fejn tiġi pproċessata data personali sensittiva; jenfasizza, madankollu, li dan m'għandux jirrestrinġi jew jimmina b'xi mod id-dritt tal-awtoritajiet u s-sħab soċjali tal-pajjiżi ospitanti, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali, milli janalizzaw u jwettqu kontrolli u verifiki tal-kontenut tad-data ta' tali karta;

15.  Jitlob li titfassal lista fil-livell tal-UE ta' intrapriżi, inklużi kumpaniji tal-isem, responsabbli għal ksur serju tal-leġislazzjoni Ewropea tax-xogħol u dik soċjali – wara li jkunu rċevew avviż minn qabel – li tista' tiġi kkonsultata biss mill-awtoritajiet ta' spezzjoni rilevanti; jitlob li dawn l-intrapriżi jiċċaħdilhom l-aċċess għal kuntratti pubbliċi, sussidji pubbliċi u l-fondi tal-UE għal perjodu statutorju;

16.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jikkooperaw minn naħa għall-oħra tal-fruntieri fir-rigward ta' informazzjoni dwar l-infurzar, jagħtu lill-awtoritajiet ta' sorveljanza aċċess aħjar għad-data mniżżla fir-reġistri elettroniċi nazzjonali tal-Istati Membri u fir-Reġistru Ewropew tal-Impriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU) u jikkonsolidaw il-lista ta' ksur li jwasslu għat-telfa tar-reputazzjoni tajba tal-operaturi tat-trasport bit-triq billi jinkludu n-nonkonformità ma' kwalunkwe leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti; jenfasizza li r-responsabilità għall-ksur tar-regoli għandha taqa' fuq dawk li jagħtu l-ordnijiet lill-ħaddiema;

II. L-indirizzar ta' diskrepanzi regolatorji sabiex tiġi infurzata l-liġi soċjali u tax-xogħol nazzjonali u Ewropea, u l-indirizzar ta-prinċipju tat-trattament ugwali u tan-nondiskriminazzjoni

17.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni biex telimina n-nuqqasijiet li ġew identifikati fir-regoli attwali, sabiex tiġġieled kontra d-dumping soċjali u l-frodi soċjali u fiskali b'mod effettiv;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja bir-reqqa l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/67/UE u l-effikaċja tal-Pjattaforma Kontra x-Xogħol Mhux Iddikjarat fil-ġlieda kontra l-fenomenu tal-kumpaniji tal-isem billi tapplika b'mod aktar ġenerali l-prinċipju li kull kumpanija għandu jkollha kwartier ġenerali korporattivi prinċipali wieħed u billi tiżgura li f'każijiet ta' forniment bla ħlas ta' servizzi bl-użu ta' ħaddiema stazzjonati, kull fornitur ta' servizz involut għandu jwettaq "attività ġenwina" fl-Istat Membru ta' stabbiliment, u għalhekk ikun impriża ġenwina; ifakkar l-importanza li l-intrapriżi jkollhom "attività ġenwina" fl-Istat Membru ta' oriġini bħala ġustifikazzjoni għall-istazzjonar tal-ħaddiema; ifakkar fir-rifjut mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tiegħu tal-proposta għal direttiva dwar kumpaniji b'responsabilità limitata magħmulin minn persuna waħda, peress li xi wħud mid-dispożizzjonijiet proposti jistgħu jiffaċilitaw il-ħolqien ta' tip ta' entitajiet li l-attivitajiet soċjali u ekonomiċi tagħhom ikunu fittizji, jikkostitwixxu ksur tal-obbligi tagħhom skont il-ftehimiet u l-liġi, u jirriżultaw f'telf ta' biljuni ta' euro fid-dħul mit-taxxi; jitlob lill-Kummissjoni tqis il-possibbiltà li tipproponi reġistru trasparenti u aċċessibbli tan-negozju tal-kumpaniji kollha tal-UE u l-użu obbligatorju tas-sistema EESSI;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni tniedi rapport ġdid dwar il-progress imwettaq mill-Istati Membri fit-titjib neċessarju tal-amministrazzjonijiet u s-sistemi nazzjonali tat-taxxa tagħhom bil-għan li jindirizzaw il-frodi tat-taxxa, kif propost fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa" (COM(2012)0722);

20.  Jinnota li d-Direttiva 96/71/KE tirreferi biss għall-Artikoli 64 u 74 tat-TFUE dwar il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-libertà ta' stabbiliment, filwaqt li wieħed mill-għanijiet prinċipali tad-direttiva huwa li jitħarsu l-ħaddiema; jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, għall-importanza tal-Artikoli 151 u 153 tat-TFUE, li jistabbilixxu miri għall-UE u l-Istati Membri tagħha rigward il-promozzjoni tal-impjieg, it-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol, protezzjoni soċjali adegwata, il-promozzjoni ta' djalogu soċjali u l-ġlieda kontra l-esklużjoni;

21.  Jirrikonoxxi r-riskji assoċjati ma' katini twal ta' sottokuntrattar; ifakkar li l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu, f'konsultazzjoni mas-sħab soċjali rilevanti, mekkaniżmi ta' "responsabilità solidari" fil-livell nazzjonali li jkunu applikabbli għal kumpaniji lokali u barranin, sabiex il-ħaddiema lokali u barranin ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom; ifakkar li din il-possibbiltà kienet ikkonfermata bid-Direttiva 2014/67/UE; jitlob lill-Kummissjoni tissorvelja bir-reqqa l-applikazzjoni tal-obbligu mqiegħed fuq l-Istati Membri minn din id-Direttiva li jipprevedu miżuri li jiżguraw li, fis-settur tal-kostruzzjoni, il-ħaddiema stazzjonati fil-katini tas-sottokuntrattar, ikunu jistgħu jżommu lill-kuntrattur - li tiegħu min iħaddimhom ikun subkuntrattur dirett - responsabbli fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet tagħhom bħala ħaddiema;

22.  Jinnota l-problemi relatati mad-Direttiva 96/71/KE u l-implimentazzjoni tagħha; jenfasizza l-importanza li dawn il-problemi jiġu indirizzati sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, ir-rispett għad-drittijiet tal-ħaddiema u kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji li jistazzjonaw u dawk lokali fil-pajjiż ospitanti, li huwa partikolarment importanti għall-SMEs; jappella għall-implimentazzjoni f'waqtha tad-Direttiva 2014/67/UE; jinnota l-proposta tal-Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva 96/71/KE billi tinkludi limitazzjoni fuq il-perjodi ta' stazzjonar, tintroduċi dispożizzjonijiet dwar ir-remunerazzjoni u tiddefinixxi t-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg sabiex tiżgura l-osservanza tal-prinċipju ta' ugwaljanza fit-trattament u l-projbizzjoni ta' kull diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità, kif stabbilit fil-liġi tal-UE sa mit-Trattati fundaturi; jinsisti li r-regoli dwar l-istazzjonar għandhom ikunu ċari, proporzjonati u ġustifikati; jenfasizza l-ħtieġa tal-konformità mal-ftehimiet kollettivi u s-sistemi ta' relazzjonijiet industrijali tal-pajjiż ospitanti;

Il-ħaddiema mobbli: il-ġlieda kontra d-dumping soċjali fil-qasam tat-trasport

23.  Jitlob li jiżdied il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-regoli tal-ħinijiet tax-xogħol u tal-mistrieħ fl-industrija tat-trasport bit-triq; jitlob li jkun hemm titjib fl-apparati ta' monitoraġġ u introduzzjoni f'waqtha ta' takografi intelliġenti għall-użu professjonali bil-ħsieb li tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa, effiċjenti u nondiskriminatorja tal-leġiżlazzjoni eżistenti mill-Istati Membri mingħajr ma jinħoloq l-ebda piż amministrattiv żejjed; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-ħolqien ta' 'fajl elettroniku u integrat tal-operatur' għall-operaturi kollha li joperaw fil-qafas tal-liċenzja Komunitarja, bil-għan li tinġabar id-data rilevanti kollha dwar il-karriera, il-vettura u s-sewwieq li tkun inġabret waqt il-kontrolli fit-triq;

24.  Jitlob biex jiġu intensifikati l-kontrolli fir-rigward tal-konformità mal-ħidma, mad-disponibbiltà għax-xogħol (stand-by), mal-ħin tas-sewqan u tal-mistrieħ fis-setturi rilevanti kollha, bħall-kostruzzjoni, il-catering, is-saħħa u t-trasport, kif ukoll għall-impożizzjoni ta' sanzjonijiet għal nuqqas gravi ta' konformità;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-ħolqien ta' Aġenzija Ewropea għat-Trasport bit-Triq biex tiżgura l-implimentazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-UE u tippromwovi l-istandardizzazzjoni u l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri kollha rigward it-trasport bit-triq;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina u ssaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tal-leġiżlazzjoni tat-trasport bit-triq fost l-awtoritajiet nazzjonali, inkluż permezz tal-iskambju ta' informazzjoni u ta' sforzi oħra intiżi biex jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u biex jiżguraw kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi; jinnota li l-infurzar tal-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam huwa primarjament ir-responsabilità tal-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw aktar mill-qrib mal-Euro Contrôle Route u man-Netwerk Ewropew tal-Pulizija tat-Traffiku (TISPOL) bil-għan li jtejbu l-eżekuzzjoni tal-leġiżlazzjoni tat-trasport bit-triq tal-UE billi jiżguraw l-implimentazzjoni ugwali u xierqa tagħha;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni tapplika b'mod kollettiv, għall-persunal mobbli fl-industrija tat-trasport bit-triq, l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 593/2008 (Ruma I) kif interpretat mis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża Koelzsch (C-29/10, sentenza tal-Qorti (Awla Manja)) tal-15 ta' Marzu 2011;

28.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaqsmu l-fehmiet tagħhom sabiex jiċċaraw id-dispożizzjonijiet rilevanti sabiex tiġi stabbilita distinzjoni bejn impjegati u ħaddiema li jaħdmu għal rashom, bil-ħsieb li jiġi miġġieled l-"impjieg indipendenti fittizju", u jitlob lill-Kummissjoni tipproponi rakkomandazzjonijiet speċifiċi msejsa fuq l-indikaturi dwar l-eżistenza ta' relazzjoni ta' impjieg skont ir-Rakkomandazzjoni Nru 198 tal-ILO dwar ir-relazzjoni tax-xogħol, filwaqt li ma ssirx diskriminazzjoni kontra l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom b'mod ġenwin b'għadd żgħir ta' klijenti; jenfasizza l-bżonn li jiġi ssorveljat l-istatus tal-impjieg ta' ħaddiema bħall-bdoti tal-linji tal-ajru u s-sewwieqa tal-ferroviji u r-relazzjoni ta' impjieg tagħhom mal-kumpaniji li jaħdmu magħhom; jenfasizza li l-problema ta' xogħol indipendenti fittizju għandha konsegwenzi sinifikanti fir-rigward tal-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema u s-sikurezza, u jista' jkollha effett fuq il-kompetizzjoni ġusta;

29.  Jirrifjuta kwalunkwe liberalizzazzjoni ulterjuri tal-kabotaġġ qabel ma tissaħħaħ l-implimentazzjoni tal-qafas ġuridiku attwali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi regoli mtejba bil-ħsieb li tiżgura implimentazzjoni aħjar u sabiex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi d-Direttiva dwar it-Trasport Ikkombinat (92/106/KEE(24)) bil-għan li jiġu eliminati l-prattiki inġusti, u jappella għal aktar miżuri biex ikun hemm konformità mal-leġislazzjoni soċjali relatata mat-trasport ikkombinat;

30.  Jistieden lil dawk l-Istati Membri li għandhom sistema ta' pedaġġ iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet ta' sorveljanza d-data tal-pedaġġ miġbura biex tiġi vvalutata ħalli l-operazzjonijiet ta' kabotaġġ ikunu jistgħu jiġu skrutinizzati b'mod aktar effettiv;

31.  Jirrakkomanda li, fil-każ ta' akkwist u trasferimenti tas-sjieda tas-soċjetajiet għandhom jiġu stabbiliti b'mod ċar dawn ir-rekwiżiti u ma jiġux injorati iżda jinżammu fil-kuntratti l-ġodda, fis-sens tad-Direttiva 2001/23/KE(25) dwar is-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' trasferimenti ta' impriżi;

32.  Jitlob li r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 jittejjeb sabiex jiżgura l-applikazzjoni vinkolanti tal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar ix-xogħol għal-linji tal-ajru li jkollhom bażijiet operattivi fl-UE u biex isaħħaħ id-definizzjoni u l-kunċett tat-terminu "post prinċipali tan-negozju", u wkoll, fil-kuntest tal-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-liġi tax-xogħol, li tiġi allinjata d-definizzjoni ta' "bażi tas-servizz" għall-membri tal-ekwipaġġ skont ir-Regolament (UE) Nru 83/2014(26) u r-Regolament (UE) Nru 465/2012(27);

33.  Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, fir-rigward tar-Regolament tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) u leġiżlazzjoni rilevanti oħra, jappoġġjaw il-kuntratti ta' impjieg dirett bħala l-mudell standard u jirrestrinġu l-użu ta' kuntratti ta' impjieg atipiċi;

34.  Jappella sabiex jitħarsu d-drittijiet soċjali tal-persunal tal-kabina;

35.  Jistieden lill-Istati Membri jirrevedu l-liġijiet tagħhom biex jiżguraw li l-kuntratti kollha fis-settur tal-avjazzjoni jipprovdu impjiegi ta' kwalità u kundizzjonijiet ta' xogħol tajba; iqis li kundizzjonijiet prekarji tax-xogħol jikkostitwixxu fattur aggravanti tar-riskji għas-sigurtà; jissottolinja li l-kompetittività ma għandhiex twassal biex jiġu ssagrifikati s-salvagwardji soċjali tal-ħaddiema u l-kwalità tas-servizzi;

36.  Jenfasizza li d-dimensjoni soċjali tal-Istrateġija tal-Avjazzjoni għall-Ewropa ppubblikata mill-Kummissjoni fis-7 ta' Diċembru 2015 għandha tissaħħaħ, peress li l-impjiegi ta' kwalità u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tajba huma marbuta direttament maż-żamma tas-sikurezza u s-sigurtà kemm tal-passiġġieri kif ukoll tal-persunal; jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jissorveljaw u jiżguraw l-infurzar xieraq tal-leġiżlazzjoni soċjali nazzjonali u l-ftehimiet kollettivi għal-linji tal-ajru b'bażijiet operattivi fit-territorju tal-UE; ifakkar, f'dan ir-rigward, ir-rabta ta' bejn l-istandards soċjali u ambjentali u l-kwalità tas-servizz, kif ukoll is-sikurezza; jagħraf l-importanza li jiġi stabbilit it-taħriġ minimu għall-persunal tal-manutenzjoni fl-avjazzjoni ċivili; jitlob lill-Kummissjoni tipproponi rieżami tar-Regolament (KE) Nru 868/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 li jikkonċerna l-protezzjoni kontra l-issussidjar u l-atti mhux ġusti tal-prezzijiet li jikkawżaw preġudizzju lit-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità fil-provvista tas-servizzi bl-ajru minn pajjiżi li ma humiex membri tal-Komunità Ewropea(28), u biex tanalizza l-kawżi tan-nuqqas ta' implimentazzjoni tiegħu; Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrieżaminaw ir-regoli dwar it-taħriġ inizjali u dwar il-liċenzjar tal-ekwipaġġ tal-ajru bil-għan li jeliminaw in-nuqqasijiet li jwasslu għall-isfruttament tal-bdoti; bħal fil-każ tal-kuntratti “pay-to-fly”;

37.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-possibilità ta' proposta addizzjonali dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli fis-settur tat-tbaħħir, inkluż f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekwipaġġ tal-bastimenti;

38.  Iqis li, fis-settur marittimu, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni soċjali, inkluża l-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, tal-2006; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistudjaw miżuri li jinkoraġġixxu r-reklutaġġ u ż-żamma ta' baħħara tas-sengħa bbażati fl-Ewropa;

Nantiċipaw l-isfidi marbuta mad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija

39.  Ifakkar l-importanza li l-iżvilupp tal-ekonomija diġitali u ta' kondiviżjoni jintrabat mal-protezzjoni tal-ħaddiema f'dan is-settur ġdid, fejn prattiki ta' xogħol aktar flessibbli jistgħu jirriżultaw f'forom ta' impjieg bi standards aktar baxxi fir-rigward tas-sigurtà soċjali, il-ħinijiet tax-xogħol, il-post tax-xogħol, it-taħriġ, il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u l-protezzjoni tal-impjegati; jenfasizza li l-libertà tal-assoċjazzjoni u d-dritt għan-negozjar kollettiv għandhom ikunu applikabbli fil-kuntest ta' dawn il-forom ġodda ta' impjieg, f'konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u l-prattika nazzjonali; jenfasizza li l-Istati Membri jridu jadattaw il-leġiżlazzjoni tagħhom għall-ekonomija diġitali u ta' kondiviżjoni, u jistieden lill-Kummissjoni, l-Istati Membri u s-sħab soċjali jevalwaw malajr id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Ewropea applikabbli għal dan is-settur u, jekk ikun meħtieġ, ifasslu proposti biex jirregolaw l-ekonomija diġitali, ta' kondiviżjoni jew kollaborattiva sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni ġusta u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema;

40.  Jinnota li d-diġitalizzazzjoni għandha impatt kruċjali fuq is-swieq tax-xogħol Ewropej; jenfasizza li, minn banda, id-diġitalizzazzjoni tista' tiġġenera mudelli kummerċjali ġodda u impjiegi ġodda (speċjalment għall-ħaddiema b'ħiliet għolja iżda wkoll għal ħaddiema b'ħiliet baxxi), iżda mill-banda l-oħra, tista' twassal ukoll għal forom prekarji ta' impjiegi; jenfasizza l-ħtieġa li d-dimensjoni soċjali titqies fl-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali sabiex jittieħed vantaġġ sħiħ mill-potenzjal ta' tkabbir u ta' impjiegi relatat, filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni tfassal is-suq uniku diġitali b'mod soċjalment ġust u sostenibbli; huwa tal-fehma li l-iskemi ta' protezzjoni soċjali eżistenti għandhom ikunu adattati għall-ħtiġijiet tal-ħaddiema fl-ekonomija diġitali u ta' kondiviżjoni biex tiġi żgurata protezzjoni soċjali adegwata għal dawk il-ħaddiema;

41.  Ifakkar li f'xi setturi ekonomiċi bħall-agrikoltura, is-sigħat tax-xogħol ivarjaw skont limitazzjonijiet staġjonali;

III. Lejn il-konverġenza soċjali 'l fuq

42.  Jenfasizza s-supremazija tad-drittijiet fundamentali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw u jsaħħu d-djalogu soċjali, li għandu rwol kritiku fil-kisba ta' kundizzjonijiet tax-xogħol ta' livell għoli; jenfasizza li l-liġi tax-xogħol u l-istandards soċjali għoljin għandhom rwol kruċjali fl-ibbilanċjar mill-ġdid tal-ekonomiji, is-sostenn tad-dħul, u l-inkoraġġiment tal-investiment fil-kapaċità; jenfasizza li, f'dan il-kuntest, id-dritt u d-dokumenti ta' politika tal-UE għandhom jirrispettaw id-drittijiet u l-libertajiet tat-trejdjunjins, jikkonformaw mal-ftehimiet kollettivi u jiddefendu t-trattament ugwali tal-ħaddiema;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri speċifiċi biex tgħin lin-nisa milquta mid-dumping soċjali billi tiffoka fuq il-politiki u l-miżuri ġenerali kollha dwar il-ksib tal-ugwaljanza, filwaqt li tqis is-segregazzjoni li għaddejja fis-suq tax-xogħol u l-inugwaljanza fil-kuntratti ta' impjieg, kif riflessi fid-differenzi li attwalment jeżistu bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa;

44.  Jenfasizza li l-inugwaljanza qed tikber fl-Ewropa, u b'hekk qed timmina l-kisba tal-miri tal-Ewropa 2020 dwar il-faqar u l-impjiegi;

45.  Jenfasizza l-importanza tat-twaqqif ta' mekkaniżmi ekonomiċi, fiskali u soċjali fit-territorju tal-Unjoni u/jew fiż-żona euro, li jtejbu l-livelli tal-ħajja taċ-ċittadini tal-UE billi jnaqqsu l-iżbilanċi ekonomiċi u soċjali; iħeġġeġ, barra minn hekk, lill-Kummissjoni biex, tqis l-opinjonijiet dwar il-kwistjonijiet soċjali bil-għan li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-ħaddiema permezz tal-konverġenza;

46.  Ifakkar l-impenn tal-Kummissjoni li tistabbilixxi pilastru tad-drittijiet soċjali u jenfasizza l-ħtieġa għal konverġenza soċjali 'l fuq sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 151 TFUE; jenfasizza li t-twaqqif ta' kriterji biex jitqabblu flimkien id-diversi sistemi soċjali nazzjonali ma jistax jipprovdi tali pilastru, iżda jista' jservi biss ta' qafas analitiku preliminari; jenfasizza li l-adozzjoni ta' pilastru tad-drittijiet soċjali m'għandhiex twassal biex jitbaxxew l-istandards tax-xogħol u soċjali eżistenti;

47.  Jinnota l-livelli differenti ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-impjegati u ta' min iħaddem fl-Istati Membri; jitlob lill-Kummissjoni tevalwa l-impatt ekonomiku u soċjali ta' dawn id-differenzi fil-kuntest tas-suq uniku;

48.  Iqis li l-pagi li jippermettu li l-ħaddiema jgħixu ħajja diċenti huma importanti għall-koeżjoni soċjali u għaż-żamma ta' ekonomija produttiva; jitlob għar-rispett għan-negozjar kollettiv, u għall-promozzjoni tiegħu; jirrakkomanda wkoll l-istabbiliment ta' pagi bażiċi fil-forma ta' paga minima nazzjonali, fejn applikabbli, filwaqt li jiġu rrispettati l-prattiki ta' kull Stat Membru u wara li jiġu kkonsultati s-sħab soċjali, bl-għan li gradwalment tal-anqas jintlaħaq il-livell ta' 60 % tal-paga medja nazzjonali rispettiva, jekk ikun possibbli, biex jiġu evitati d-differenzi eċċessivi fil-pagi, biex jiġu appoġġjati d-domanda aggregata u l-irkupru ekonomiku u biex tissaħħaħ il-konverġenza soċjali 'l fuq;

49.  Jinnota l-valur potenzjali tal-istabbilizzaturi awtomatiċi; jenfasizza l-ħtieġa li dawn l-istabbilizzaturi jiġu akkumpanjati b'politiki effettivi ta' impjieg li l-għan prinċipali tagħhom huwa li joħolqu impjiegi ta' kwalità;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, biex tikkunsidra l-ħtieġa li tieħu azzjoni fil-livell tal-UE biex tindirizza diversi aspetti tal-esternalizzazzjoni, inkluża l-estensjoni tar-responsabilità in solidum fil-katina tas-sottokuntrattar;

51.  Jenfasizza li s-sottokuntratturi kollha, inklużi l-aġenziji temporanji li l-aktar jibagħtu nisa lejn Stati Membri oħra biex iwettqu xogħol domestiku u jipprovdu kura fid-dar, għandhom ikunu responsabbli għall-pagi, il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-assigurazzjoni għall-inċidenti u d-dispożizzjonijiet tal-mard u l-korrimenti mhux imħallsa; jisħaq li s-sottokuntratturi jeħtieġ li jkunu kapaċi wkoll jassistu lill-impjegati f'każ ta' trattament ħażin u abbuż mill-klijenti, kif ukoll fir-rimpatriju;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-possibbiltà li tistabbilixxi strument li bih il-kumpaniji jistgħu jkunu soġġetti għal obbligu akbar ta' kura li għalih ikunu jistgħu jinżammu responsabbli, kemm fir-rigward tas-sussidjarji tagħhom kif ukoll tas-sottokuntratturi tagħhom li jaħdmu f'pajjiżi terzi, sabiex jiġi evitat il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, il-korruzzjoni, korriment fiżiku jew ħsara ambjentali gravi u l-ksur tal-konvenzjonijiet tal-ILO;

53.  Iqis li d-Direttiva 96/71/KE u r-regoli li jikkoordinaw is-sistemi tas-sigurtà soċjali għandhom ikunu applikabbli għall-impjieg ta' ħaddiema stazzjonati minn pajjiż terz, abbażi tar-Regolament Modalità 4 tad-WTO u fil-qafas tal-ftehimiet kummerċjali, sabiex jiġi evitat li jkun hemm trattament aktar favorevoli tal-intrapriżi u ħaddiema minn pajjiżi terzi milli ta' dawk mill-Istati Membri;

54.  Jitlob lill-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu f'din ir-riżoluzzjoni sa fejn ikun possibbli;

55.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' koordinazzjoni aħjar tad-diversi politiki Ewropej;

o
o   o

56.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.
(2) ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11.
(3) ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
(4) ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1.
(5) ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6.
(6) ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72.
(7) ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51.
(8) ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1.
(9) ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35.
(10) ĠU L 293, 31.10.2008, p. 3.
(11) ĠU L 364, 12.12.1992, p. 7.
(12) ĠU L 167, 2.7.1999, p. 33.
(13) ĠU L 124, 20.5.2009, p. 30.
(14) Testi adottati, P7_TA(2014)0012.
(15) ĠU L 65, 11.3.2016, p. 12.
(16) http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-workers-in-the-european-union
(17) https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary
(18) L-Artikolu 31(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea: "Kull ħaddiem għandu d-dritt għal kundizzjonijiet tax-xogħol li jirrispettaw is-saħħa, is-sigurtà u d-dinjità tiegħu."
(19) EU:C:2007:809
(20) Ara testi adottati, P8_TA(2015)0252.
(21) Ara Pacolet, Jozef, u De Wispelaere, Frederic, ‘Posting of workers: Report on A1 portable documents issued in 2012 and 2013', p. 15. Skont id-data tal-Eurostat, il-forza kollha tax-xogħol tal-UE fl-2013 ammontat għal 243 miljun persuna (Labour Force Survey Overview 2013, Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Labour_force_survey_overview_2013).
(22) https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf
(23) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Jannar 2014 dwar spezzjonijiet tax-xogħol effikaċi bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa (Testi adottati P7_TA(2014)0012).
(24) Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE tas-7 ta' Diċembru 1992 dwar l-istabbiliment ta' regoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat ta' prodotti bejn l-Istati Membri (ĠU L 368, 17.12.1992, p. 38).
(25) Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta' Marzu 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet ta' l-impjegati fil-każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' impriżi jew negozji (ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16).
(26) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 83/2014 tad-29 ta' Jannar 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 965/2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, (ĠU L 28, 31.1.2014, p. 17).
(27) Ir-Regolament (UE) Nru 465/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (ĠU L 149, 8.6.2012, p. 4).
(28) ĠU L 162, 30.4.2004, p. 1


Oġġezzjoni għall-att delegat: dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta’ investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni
PDF 262kWORD 49 49k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Settembru 2016 dwar ir-regolament delegat tal-Kummissjoni tat-30 ta' Ġunju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) billi jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-presentazzjoni, il-kontenut, ir-rieżami u r-reviżjoni tad-dokumenti bl-informazzjoni ewlenija u l-kundizzjonijiet għas-sodisfar tar-rekwiżiti biex jiġu pprovduti dawn id-dokumenti (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))
P8_TA(2016)0347B8-0974/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-regolament delegat tal-Kummissjoni (C(2016)03999) ("ir-regolament delegat"),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Novembru 2014 dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) u b'mod partikolari l-Artikoli 8(5), 10(2) u 13(5) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE, tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE, u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE,

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-istandard tekniku regolatorju (RTS) ippreżentat fis-6 ta' April 2016 mill-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej skont l-Artikoli 10 u 56 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010,

–  wara li kkunsidra l-ittra mħabbra mill-Kummissjoni u mibgħuta mill-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji lill-Kummissjoni fit-30 ta' Ġunju 2016, u l-ittra mibgħuta mill-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fit-12 ta' Lulju 2016,

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu;

A.  billi huwa essenzjali li l-informazzjoni għall-konsumaturi dwar prodotti ta' investiment tkun komparabbli sabiex tippromwovi kondizzjonijiet ekwivalenti fis-suq irrispettivament minn liema tip ta' intermedjarju finanzjarju jipproduċi jew jikkummerċjalizza dawn il-prodotti;

B.  billi t-tneħħija tar-riskju ta' kreditu mill-kalkolu ta' kategorizzazzjoni tar-riskju tal-prodotti tal-assigurazzjoni tista' tiżgwida lill-investituri;

C.  billi t-trattament ta' prodotti li joffru ħafna għażliet għad irid jiġi ċċarat, b'mod partikolari fir-rigward ta' eżenzjoni espliċita mogħtija lill-fondi tal-UCITS skont ir-Regolament (UE) Nru 1286/2014;

D.  billi l-att delegat adottat mill-Kummissjoni fih nuqqasijiet fil-metodoloġija għall-kalkolu ta' xenarji ta' prestazzjoni futura u għalhekk ma jissodisfax ir-rekwiżit skont ir-Regolament (UE) Nru 1286/2014 sabiex jipprovdi informazzjoni li hija "preċiża, ġusta, ċara u li ma tiżgwidax" u, b'mod partikolari, ma jurix għal ċerti PRIIPs, anki fix-xenarju negattiv, u anke għal prodotti li regolarment wasslu għal telfiet matul il-perjodu minimu ta' parteċipazzjoni rakkomandat, li l-investituri jistgħu jitilfu l-flus;

E.  billi n-nuqqas ta' gwida ddettaljata fir-regolament delegat dwar "allert ta' komprensjoni" joħloq riskju serju ta' implimentazzjoni inkonsistenti ta' dan l-element fid-dokument bl-informazzjoni ewlenija fis-suq uniku kollu;

F.  billi l-Parlament jibqa' tal-opinjoni li standardizzazzjoni ulterjuri tal-mument meta allert ta' komprensjoni se jintuża għandha tiġi introdotta bħala mandat addizzjonali tal-RTS;

G.  billi, jekk ma jinbidlux, hemm riskju li r-regoli stabbiliti fir-regolament delegat imorru kontra l-ispirtu u l-għan tal-leġiżlazzjoni, li huwa li tipprovdi informazzjoni ċara, komparabbli, li tinftiehem u mhux qarrieqa dwar il-PRIIPs lill-investituri fil-livell tal-konsumatur;

H.  billi fl-ittra tat-30 ta' Ġunju 2016 mibgħuta lill-Kummissjoni mill-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, it-tim tan-negozjar tal-Parlament talab lill-Kummissjoni biex tivvaluta jekk l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014 għandhiex tiġi posposta;

1.  Joġġezzjona għar-regolament delegat tal-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kumissjoni u jinnotifikaha li r-regolament delegat ma jistax jidħol fis-seħħ;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta att delegat ġdid li jikkunsidra t-tħassib imsemmi hawn fuq:

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra proposta li tipposponi d-data ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014, mingħajr ma tibdel kwalunkwe dispożizzjoni oħra tal-livell 1, biex tiżgura implimentazzjoni bla xkiel tar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u r-regolament delegat, u tevita l-applikazzjoni tal-livell 1 mingħajr id-dħul fis-seħħ qabel tal-RTS;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

Avviż legali - Politika tal-privatezza