Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 15. september 2016 - Strasbourg
 Uue voliniku ametissenimetamine
 Filipiinid
 Somaalia
 Zimbabwe
 Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I
 Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt ***I
 Varjupaik: ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks *
 Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
 CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid
 Postiteenuste direktiivi kohaldamine
 VKEde rahastamisele juurdepääs ja VKEde rahastamise mitmekesistamine kapitaliturgude liidus
 Kuidas VKEde töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada?
 Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007–2014
 Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta esitatud muudatusettepanekute vastuvõtmine (kodukorra artikli 61 lõike 2 tõlgendamine)
Tekstid (697 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika