Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 15. syyskuuta 2016 - Strasbourg
 Uuden komission jäsenen nimittäminen
 Filippiinit
 Somalia
 Zimbabwe
 Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ***I
 Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I
 Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset toimenpiteet *
 Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
 Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet
 Postipalveludirektiivin soveltaminen
 Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa
 Paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin
 Yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltaminen
 Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo 2007–2014
 Tarkistusten hyväksyminen komission ehdotukseen (työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan tulkinta)
Tekstit (765 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö