Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2016 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
 Naujo Komisijos nario skyrimas
 Filipinai
 Somalis
 Zimbabvė
 Kelionės dokumentas neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti ***I
 Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą ***I
 Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui *
 Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
 CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai
 Pašto paslaugų direktyvos taikymas
 MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje
 Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis?
 Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė
 Komisijos pasiūlymo pakeitimų priėmimas (Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalies išaiškinimas)
Tekstai (738 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika