Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 15 september 2016 - Straatsburg
 Benoeming van een nieuwe commissaris
 De Filipijnen
 Somalië
 Zimbabwe
 Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I
 Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I
 Asiel: voorlopige maatregelen ten behoeve van Italië en Griekenland *
 Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
 Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg
 Toepassing van de richtlijn postdiensten
 Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie
 Hoe kan het potentieel van kmo's optimaal worden benut?
 Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep
 De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014
 Aanneming van amendementen op een voorstel van de Commissie (interpretatie van artikel 61, lid 2, van het Reglement)
Teksten (784 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid