Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Joi, 15 septembrie 2016 - Strasbourg
 Numirea unui nou membru al Comisiei
 Filipine
 Somalia
 Zimbabwe
 Documentul european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I
 Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I
 Azil: măsuri provizorii în beneficiul Italiei și al Greciei *
 Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
 Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP 17 din Johannesburg
 Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale
 Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital
 Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor
 Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament”
 Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014
 Adoptarea de amendamente la o propunere a Comisiei (interpretare a articolului 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
Texte (811 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate