Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 15. september 2016 - Strasbourg
 Imenovanje novega Komisarja
 Filipini
 Somalija
 Zimbabve
 Potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ***I
 Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje***I
 Azil: začasni ukrepi v korist Italije in Grčije *
 Smernice za politike zaposlovanja držav članic *
 Ključni cilji za srečanje CITES CoP 17 v Johannesburgu
 Uporaba direktive o poštnih storitvah
 Dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov
 Kako najbolje izkoristiti zmožnost malih in srednjih podjetij (MSP) za ustvarjanje novih delovnih mest?
 Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju
 Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014
 Sprejetje sprememb k predlogu Komisije (razlaga člena 61(2) Poslovnika)
Besedila (687 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov