Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg
 Utnämning av en ny kommissionär
 Filippinerna
 Somalia
 Zimbabwe
 Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I
 Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel ***I
 Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland *
 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
 Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg
 Tillämpningen av direktivet om posttjänster
 Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen
 Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen
 Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet
 Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014
 Antagande av ändringar till ett kommissionsförslag (tolkning av artikel 61.2 i arbetsordningen
Texter (742 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy