Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 4 oktober 2016 - Straatsburg
 Sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering ***
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Giorgos Grammatikakis
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie om steun te verlenen aan Griekenland na de aardbeving waardoor de Ionische eilanden in november 2015 zijn getroffen
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft)
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Zweden — EGF/2016/002 SE/Ericsson)
 Rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel ***I
 Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing ***I
 Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen Europol en China *
 De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020
Teksten (97 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid