Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg
 Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning
 Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust
 Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom
Texter (94 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy