Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 5 oktober 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning
 Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust
 Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom
Texter
Slutlig utgåva (94 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy