Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург
 Руанда: случаят на Виктоар Ингабире
 Судан
 Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол
 Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9
 Положението в Сирия
 Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22)
 Прилагане на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни
 Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г.
 Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица Bt11
 Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица 1507
 Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица MON 810
 Пускане на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810
 Пускане на пазара на генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
Текстове (424 kb)
Правна информация - Политика за поверителност