Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 6 października 2016 r. - Strasburg
 Rwanda: sprawa Victoire Ingabire
 Sudan
 Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla
 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9
 Sytuacja w Syrii
 Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko
 Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014
 Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt11
 Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507
 Odnowienie zezwolenia na ziarna genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810
 Wprowadzenie do obrotu produktów z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810
 Wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej bawełny 281-24- 236 × 3006-210-23 × MON 88913
Teksty (257 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności