Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg
 Rwanda, fallet med Victoire Ingabire
 Sudan
 Thailand, särskilt fallet med Andy Hall
 IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9
 Situationen i Syrien
 FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP 22)
 Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning
 Utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11
 Utsläppande på marknaden av genetiskt modifierat utsäde av majs för odling 1507
 Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810
 Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810
 Utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
Texter (244 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy