Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire
 Σουδάν
 Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall
 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9
 Η κατάσταση στη Συρία
 Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22)
 Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
 Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου
 Διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11
 Διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507
 Ανανέωση της άδειας για τους σπόρους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς ΜΟΝ 810
 Ανανέωση της άδειας για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς ΜΟΝ 810
 Διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913

Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire
PDF 426kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη Ρουάντα και την υπόθεση της Victoire Ingabire (2016/2910(RSP))
P8_TA(2016)0378RC-B8-1061/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τη Ρουάντα: η υπόθεση της Victoire Ingabire(1),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών (ACHPR),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τη δικαστική συνδρομή στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που κυρώθηκε από τη Ρουάντα το 1975,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της καθολικής περιοδικής εξέτασης της Ρουάντα για το 2015 και τις τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών του 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini εξ ονόματος της ΕΕ για την αναθεώρηση του Συντάγματος στη Ρουάντα, της 3ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση της ΕΕ σχετικά με το δημοψήφισμα για το σχέδιο Συντάγματος στη Ρουάντα, της 18ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν Τύπου της 16ης Μαρτίου 2016 της Ένωσης Δημοκρατικών Δυνάμεων για την εκδίκαση της έφεσης της πολιτικής κρατούμενης Victoire Ingabire Umuhoza,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Freedom House σχετικά με τη Ρουάντα, 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας «Ρουάντα 2015/2016»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας του 2013 με τίτλο «Justice in jeopardy: The first instance trial of Victoire Ingabire» (Η Δικαιοσύνη σε κίνδυνο: η πρωτοβάθμια δίκη της Victoire Ingabire),

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, της 4ης Φεβρουαρίου 2013, στη γραπτή ερώτηση Ε-010366/2012 σχετικά με τη Victoire Ingabire,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της οργάνωσης Human Rights Watch με τίτλο «Rwanda: Opposition Activist Missing (Ρουάντα: Αγνοούμενοι αντιφρονούντες ακτιβιστές) της 29ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ του 2014 σχετικά με τα δικαιώματα της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρου 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρουάντα είναι μία από τις λίγες αφρικανικές χώρες που πρωτοστατούν στην επίτευξη των ΑΣΧ, ιδίως σε θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων, την ενδυνάμωση των γυναικών, την καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την παιδική και μητρική θνησιμότητα, τον επιπολασμό του ιού HIV και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη συνοδεύτηκε από ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, όπως αποδεικνύεται από τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας κατά τα δύο τρίτα και την επίτευξη σχεδόν καθολικής εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και πολιτικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της οικονομίας της χώρας και για αύξηση της εκβιομηχάνισης και του προσανατολισμού της προς τις υπηρεσίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Οκτωβρίου 2012, η Victoire Ingabire, Πρόεδρος των Ενοποιημένων Δημοκρατικών Δυνάμεων (UDF), καταδικάστηκε σε οκταετή φυλάκιση για συνωμοσία κατά των αρχών με τη χρήση τρομοκρατίας και για υποτίμηση της γενοκτονίας του 1994, λόγω σχέσεων με τις Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2016, δεν επιτράπηκε η πρόσβαση αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη φυλακισμένη αρχηγό της αντιπολίτευσης Victoire Ingabire· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που στόχος της επίσκεψης ήταν ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνία και η ενίσχυσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών και Συνεργασίας έκρινε ότι «δεν υπάρχει ειδικός λόγος η κ. Victoire Ingabire, μια κατάδικη που υπόκειται στις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές και τους κανόνες κράτησης, να δεχθεί την επίσκεψη των βουλευτών του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο επίσημης αποστολής»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή επισήμανε ότι παραμένουν σημαντικές προκλήσεις στον τομέα αυτό, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση στις αγροτικές περιοχές, δικαιότερα δικαιώματα ιδιοκτησίας και καλύτερη πρόσβαση στη μη γεωργική απασχόληση, και ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεκριμένα η πολιτική συμμετοχή και η ελευθερία της έκφρασης στη Ρουάντα, εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας, ενώ η ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών παραμένει πολύ ανίσχυρη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν την πρωτοβάθμια δίκη της Victoire Ingabire, δεδομένου ότι υπήρξαν σοβαρές παρατυπίες και άδικη μεταχείριση εις βάρος της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή της, η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου της Ρουάντα για την επικείμενη δίκη και τη βαρύτητα που δόθηκε σε ομολογίες κρατουμένων στο στρατόπεδο Kami, όπου εικάζεται ότι γίνεται χρήση βασανιστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού κατέθεσαν κατά της Victoire Ingabire στο δικαστήριο της Ρουάντα το 2012, τέσσερις μάρτυρες κατηγορίας και ένας συγκατηγορούμενος είπαν στο Ανώτατο Δικαστήριο το 2013 ότι οι καταθέσεις τους είχαν παραποιηθεί·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Σεπτεμβρίου 2012, η Victoire Ingabire Umuhoza ήταν, μαζί με δύο άλλες πολιτικές προσωπικότητες της Ρουάντα, τον Bernard Ntaganda και τον Deogratias Mushyayidi, υποψήφια για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η κ. Ingabire προσέφυγε στο Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Ρουάντα για παραβίαση των δικαιωμάτων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2015, η Ρουάντα αποσύρθηκε από τη δικαιοδοσία του Αφρικανικού Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι τα δικαστήρια της Ρουάντα είναι σε θέση να αναλαμβάνουν όλες τις τοπικές υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Φεβρουαρίου 2016, η κυβέρνηση της Ρουάντα ανακάλεσε τη δήλωσή της που επέτρεπε σε μεμονωμένα άτομα να υποβάλλουν καταγγελίες απευθείας στο Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών, λίγες μόνο ημέρες προτού οι δικαστές εκδικάσουν υπόθεση της Victoire Ingabire κατά της κυβέρνησης της Ρουάντα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το κόμμα της Victoire Ingabire, FDU-Inkingi, από τον Απρίλιο του 2016 οι συνθήκες κράτησης της κ. Ingabire έχουν επιδεινωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι στερείται τα εξωτερικά γεύματα ειδικής διατροφής και ότι το ιατρικό πιστοποιητικό της έπαψε να ισχύει·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, το κόμμα της Victoire Ingabire, FDU-Inkingi, δεν μπόρεσε να καταχωρισθεί νόμιμα ως πολιτικό κόμμα και ότι πολλά από τα μέλη του έχουν δεχθεί απειλές, έχουν συλληφθεί και τεθεί υπό κράτηση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά μέλη κομμάτων της αντιπολίτευσης κρατούνται στη φυλακή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Illuminée Iragena, νοσοκόμα και πολιτική ακτιβίστρια που συνδέεται με το FDU-Inkingi, αγνοείται τους τελευταίους πέντε μήνες και υπάρχουν φόβοι για την ασφάλειά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Léonille Gasengayire, ταμίας του FDU-Inkingi, συνελήφθη στις 23 Αυγούστου 2016 και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για υποκίνηση δημόσιας εξέγερσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρουάντα κατατάσσεται 161η σε σύνολο 180 κρατών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου εξακολουθεί να επιδεινώνεται, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι υφίστανται παρενοχλήσεις, απειλές και συλλαμβάνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξόριστοι και ξένοι δημοσιογράφοι υπόκεινται όλο και περισσότερο σε μη νόμιμες πράξεις εκφοβισμού, βίας και βίαιες εξαφανίσεις διότι στα ρεπορτάζ τους επικρίνουν αξιωματούχους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2014, η κυβέρνηση ανέστειλε επ’ αόριστον τη ραδιοφωνική υπηρεσία της British Broadcasting Corporation (BBC) στη γλώσσα Kinyarwanda, μετά τη μετάδοση αμφιλεγόμενου τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ του BBC για τη γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδραίωση της δημοκρατίας, όπου συμπεριλαμβάνεται η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η συμμετοχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχει ζωτική σημασία, ιδίως ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2017·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος της Ρουάντα κατά τη διεξαγωγή της ποινικής δίκης της Victoire Ingabire υπονόμευσαν την ικανότητά του να εκδικάζει σημαντικές πολιτικές υποθέσεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρουάντα είναι βασικός παράγοντας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία σταθεροποίησης, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ορυκτών και άλλων φυσικών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ του 2015 για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό συνιστά στην κυβέρνηση της Ρουάντα να διερευνήσει και να διώξει τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο παράνομο εμπόριο κασσίτερου, ταντάλιου και βολφραμίου, καθώς και τη νομιμοποίηση ορυκτών από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στη Ρουάντα·

1.  καταδικάζει σθεναρά τις πολιτικά υποκινούμενες δίκες, τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων και τον προκαθορισμό του αποτελέσματος της δίκης· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντα να επεκτείνει τα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο την πλήρη μετάβαση σε μια σύγχρονη δημοκρατία χωρίς αποκλεισμούς· καλεί τις αρχές της Ρουάντα να διασφαλίσουν ότι διαδικασία έφεσης της Victoire Ingabire είναι δίκαιη και πληροί τις προδιαγραφές του δικαίου της Ρουάντα και του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει ότι η δίκη και οι κατηγορίες που απαγγέλλονται στους κατηγορουμένους δεν μπορούν να βασίζονται σε ασαφείς και ανακριβείς νόμους και στην κατάχρηση των νόμων αυτών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Victoire Ingabire·

2.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απόρριψη της έφεσης της Victoire Ingabire από το Ανώτατο Δικαστηρίου της Ρουάντα και την καταδίκη της σε 15ετή φυλάκιση, καθώς και για την επιδείνωση των συνθηκών κράτησής της· πιστεύει ότι η διαδικασία έφεσης που διεξήχθη στη Ρουάντα δεν πληρούσε τα διεθνή πρότυπα, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα της κ. Ingabire στο τεκμήριο αθωότητας·

3.  τονίζει ότι η απόσυρση της Ρουάντα, τον Μάρτιο του 2016, από τη δικαιοδοσία του Αφρικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών (ACHPR), λίγες μόλις ημέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης στην υπόθεση της κ. Ingabire, είναι συγκυριακή και αποσκοπεί στον περιορισμό της άμεσης πρόσβασης των ιδιωτών και των ΜΚΟ στο δικαστήριο·

4.  υπενθυμίζει στις αρχές της Ρουάντα ότι η ΕΕ εξέφρασε ανησυχίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων για δίκαιη δίκη στο πλαίσιο του επίσημου πολιτικού διαλόγου με τη Ρουάντα βάσει του άρθρου 8 της συμφωνίας του Κοτονού· ζητεί την ταχεία και αμερόληπτη επανεξέταση της υπόθεσης της κ. Ingabire, βάσει των πραγματικών περιστατικών και σύμφωνα με τον νόμο, χωρίς περιορισμούς, αθέμιτες επιρροές, πιέσεις και απειλές· ζητεί την προστασία των δικαιωμάτων της Victoire Ingabire στη φυλακή, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε νομική εκπροσώπηση και επαρκή τροφή και περίθαλψη·

5.  καταδικάζει κάθε ενέργεια εκφοβισμού, τις συλλήψεις, τις κρατήσεις και τις διώξεις ηγετών κομμάτων της αντιπολίτευσης, μελών και ακτιβιστών, καθώς και δημοσιογράφων και άλλων που θεωρούνται επικριτές της κυβέρνησης της Ρουάντα, απλώς και μόνο διότι εκφράζουν τις απόψεις τους· προτρέπει εν προκειμένω τις αρχές της Ρουάντα να επανεξετάσουν και να αναπροσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία ώστε να εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης, ιδίως τα άρθρα 463 και 451 του ποινικού κώδικα που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντα να αποδείξει τη βούλησή της να διερευνήσει εικαζόμενες καταχρήσεις σε βάρος ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων και να προσαρμόσει τα στρατιωτικά κέντρα κράτησης στη νομοθεσία της Ρουάντα και στα διεθνή πρότυπα· καλεί τις αρχές της Ρουάντα να ελευθερώσουν αμέσως όσα άτομα και άλλους ακτιβιστές είναι υπό κράτηση ή έχουν καταδικασθεί για τον απλό λόγο ότι άσκησαν τα δικαιώματά τους της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης, και να διασφαλίσουν τη διάκριση των διοικητικών, νομοθετικών και δικαστικών εξουσιών, ιδίως την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας·

7.  καλεί τις αρχές της Ρουάντα να εντείνουν τις προσπάθειες για να διερευνήσουν τις υποθέσεις των Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasangayire και άλλων ατόμων που είναι πολύ πιθανό να έχουν πέσει θύματα βίαιης εξαφάνισης, ώστε να αποκαλυφθεί πού βρίσκονται και να αποφυλακισθούν ή να δικαστούν, εάν τελούν υπό κράτηση, καθώς και να διασφαλίσει τον δίκαιο χαρακτήρα της δίκης πραγματικών ή εικαζόμενων αντιφρονούντων και επικριτών της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων των Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo, και των αντίστοιχων συγκατηγορουμένων τους·

8.  καλεί τις αρχές της Ρουάντα να εξασφαλίσουν τη διεξαγωγή ειρηνικών, αξιόπιστων και διαφανών εκλογών το 2017 και ζητεί από την κυβέρνηση να συνεργασθεί με την αντιπολίτευση κατά την προετοιμασία των εκλογών αυτών· εκφράζει την υποστήριξή του σε μια μακροχρόνια αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ για τις προεδρικές εκλογές του 2017, που θα εστιάζει στον πολιτικό χώρο και στις θεμελιώδεις ελευθερίες·

9.  υπενθυμίζει στις αρχές της Ρουάντα ότι η δημοκρατία θεμελιώνεται στην πλουραλιστική διακυβέρνηση, στην ενεργό αντιπολίτευση, στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· καλεί εν προκειμένω τη Ρουάντα να ανοίξει τον πολιτικό της χώρο ώστε να ευθυγραμμιστεί με αυτά τα πρότυπα και να βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναμένει από τη Ρουάντα να εφαρμόσει τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι (2014)·

10.  καλεί τις αρχές της Ρουάντα να προχωρήσουν επειγόντως στην επανεξέταση της δήλωσής τους που επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα και ΜΚΟ να υποβάλλουν καταγγελίες απευθείας στο Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών, με στόχο την αποκατάσταση και την επαναφορά της·

11.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς εταίρους της να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον λαό της Ρουάντα στο έργο τους για την οικοδόμηση ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα και σε ολόκληρη την περιοχή·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί σε τακτική βάση τη στήριξη της ΕΕ στους κυβερνητικούς θεσμούς της Ρουάντα, για να διασφαλιστεί ότι η στήριξη αυτή προωθεί απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, τον πολιτικό πλουραλισμό και την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο Federica Mogherini, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, την Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ, τους υπερασπιστές της Victoire Ingabire και στον Πρόεδρο της Ρουάντα.

(1) ΕΕ C 55 της 12.2.2016, σ. 127.


Σουδάν
PDF 425kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το Σουδάν (2016/2911(RSP))
P8_TA(2016)0379RC-B8-1062/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της ΕΕ και των εκπροσώπων της τρόικας (Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες) και της Γερμανίας, της 8ης Αυγούστου 2016, στην οποία εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή του χάρτη πορείας της εκτελεστικής ομάδας υψηλού επιπέδου της Αφρικανικής Ένωσης (AUHIP),

–  έχοντας υπόψη την «Έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν», της 28ης Ιουλίου 2016, και την «Έκθεση του ειδικού εισηγητή σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατόπιν της αποστολής του στο Σουδάν», της 4ης Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου (ΥΕ/ΑΠ), της 27ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Σουδάν για τετράμηνη μονομερή κατάπαυση των εχθροπραξιών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2296 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Σουδάν, η οποία εγκρίθηκε στην 7728η συνεδρίασή του, της 29ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν, της 13ης Ιουνίου 2016, του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης για την κατάσταση στο Νταρφούρ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τα οποία ορίζουν ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 9ης Απριλίου 2015, της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απουσία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις εκλογές του Απριλίου 2015 στο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση με τίτλο «Sudan Call» για την «εγκαθίδρυση ενός κράτους πολιτών και δημοκρατίας»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στο Νταρφούρ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 13 έτη και ότι έχει στοιχίσει τη ζωή 300 000 ατόμων, ενώ οι δυνάμεις της κυβέρνησης του Σουδάν συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις κατά αμάχων, ιδίως στην Jebel Marra· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί κατά του άμαχου πληθυσμού που πραγματοποιούνται αδιακρίτως και στους οποίους συμπεριλαμβάνονται παράνομες επιθέσεις των σουδανικών δυνάμεων σε χωριά στο Νότιο Κορντοφάν, τον Κυανό Νείλο και το Νταρφούρ, είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα και να καταστραφούν μη στρατιωτικές υποδομές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος περί εθνικής ασφαλείας του 2010 παρέσχε στη σουδανική κυβέρνηση απόλυτες εξουσίες για συστηματική κράτηση ατόμων σε συνθήκες απομόνωσης, χωρίς απαγγελία κατηγορίας και για παρατεταμένες χρονικέ περιόδους, καθώς και ότι έχει σημειωθεί εξαναγκαστική παύση της λειτουργίας οργανισμών και επιδρομές σε αυτούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στην καθολική περιοδική εξέταση του ΟΗΕ, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, το Σουδάν επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή του για την προσχώρηση στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και στη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλιμακώνονται στο Νταρφούρ, και ιδίως στο Νότιο Κορντοφάν και στον Κυανό Νείλο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν εξωδικαστικές εκτελέσεις, υπέρμετρη χρήση βίας, απαγωγές αμάχων, πράξεις σεξουαλικής βίας και βίας κατά γυναικών λόγω φύλου, παραβιάσεις και καταπατήσεις σε βάρος παιδιών, και αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος πολιτικής για τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι περιορισμένος στο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (NISS) συνεχώς παρενοχλεί, στοχοποιεί και διώκει υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές φοιτητές και πολιτικούς αντιπάλους για την άσκηση των νόμιμων δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής φέτος, πολλοί ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών έχουν συλληφθεί αυθαιρέτως, μεταξύ των οποίων και τέσσερις εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών του Σουδάν, τους οποίους σταμάτησαν υπάλληλοι ασφαλείας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χαρτούμ, όπου είχαν μεταβεί για να ταξιδέψουν προς τη Γενεύη και να παραστούν σε υψηλού επιπέδου συνεδρίαση με διπλωμάτες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έλαβε χώρα στις 31 Μαρτίου 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία επιθέσεων με χημικά όπλα κατά αμάχων από δυνάμεις της κυβέρνησης του Σουδάν, με χωρικούς από την περιοχή Jebel Marra του Νταρφούρ να αποκαλύπτουν τις φρικιαστικές επιπτώσεις των εικαζόμενων επιθέσεων με χημικά όπλα, η πιο πρόσφατη από τις οποίες πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 στο χωριό Gamarah· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης αναφερθεί επιθέσεις από τη μονάδα «Rapid Support Forces» (RSF), μια σουδανική στρατιωτική μονάδα πρώην φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών ομάδων υπό τις διαταγές της NISS·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Φεβρουαρίου 2016, η NISS πραγματοποίησε βίαιη επιδρομή στο Κέντρο Κατάρτισης και Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Χαρτούμ (TRACKS), μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, μετά την οποία ο διευθυντής Khalfálah Alafif Muktar και οι ακτιβιστές Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen και Mustafa Adam συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για εγκληματική συνομωσία και εξαπόλυση πολέμου κατά του κράτους, κατηγορίες που επισύρουν τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές ότι η υγεία του διευθυντή βρίσκεται σε κακή κατάσταση και οι οικογενειακές επισκέψεις δεν επιτρέπονται·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σουδανικές αρχές επιβάλλουν σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία της θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές κατά εκκλησιαστικών ηγετών και ο εκφοβισμός χριστιανικών κοινοτήτων συνεχίζονται με ταχύτερο ρυθμό κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τσέχος συμμετέχων σε πρόγραμμα χριστιανικής βοήθειας Petr Jašek, οι σουδανοί ιερείς Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal, και ο φοιτητής Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla από το Νταρφούρ, κρατούνται από τη NISS εδώ και εννέα μήνες από της NISS και πρόκειται να προσαχθούν σε δίκη με την κατηγορία της καταγγελίας εικαζόμενης πρόκλησης δεινών κατά Χριστιανών σε περιοχές του Σουδάν που έχουν πληγεί από τον πόλεμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση των δικών με την κατηγορία της αποστασίας και των συνεπαγόμενων επιβολών θανατικών ποινών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονάδα «Rapid Support Forces» (RSF) αναπτύχθηκε πρόσφατα κατά μήκος των βορείων συνόρων του Σουδάν προκειμένου να αναχαιτίσει τη ροή παράτυπων μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Αυγούστου 2016, ο διοικητής της RSF δήλωσε ότι οι δυνάμεις του περιπολούσαν στα σύνορα με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, και, με την πράξη αυτή, ισχυρίστηκε ότι το Σουδάν καταπολεμούσε την παράνομη μετανάστευση για λογαριασμό της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Σουδάν αρνήθηκε αυτή τη στήριξη στις 6 Σεπτεμβρίου 2016·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Αυγούστου 2016, 48 εν δυνάμει αιτούντες άσυλο από το Σουδάν απελάθηκαν από την Ιταλία στο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο 2016, οι σουδανικές αρχές απέλασαν περισσότερους από 400 Ερυθραίους, οι οποίοι είχαν συλληφθεί καθ’ οδόν προς τη Λιβύη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σουδανικές αρχές καταδικάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια για εγκλήματα που δεν προσδιορίζονται επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συστημικές διακρίσεις και επιβολή σωματικών τιμωριών και μαστίγωσης για ασαφώς προσδιορισμένες παραβιάσεις του ενδυματολογικού κώδικα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνυπογράφοντες της δήλωσης με τίτλο «Sudan Call» (εκπρόσωποι από πολιτικά κόμματα και κόμματα της ένοπλης αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων των National Umma Party, National Consensus Forces και Sudan Revolutionary Front) είναι προσηλωμένοι στο έργο τους που αποσκοπεί στη λήξη των συγκρούσεων που μαίνονται σε διάφορες περιοχές του Σουδάν και στην πραγματοποίηση νομικών, θεσμικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε δύο εντάλματα σύλληψης για τον Πρόεδρο al-Bashir, το 2009 και το 2010, στα οποία αυτός κατηγορείται για την ευθύνη που φέρει για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πράξεις γενοκτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το Σουδάν δεν συμπεριλαμβάνεται στα συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης, η απόφαση 1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί από το Σουδάν να συνεργάζεται με το ΔΠΔ, και, κατά συνέπεια, το Σουδάν οφείλει να συμμορφωθεί με το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο 2008, η συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «το Συμβούλιο είναι έτοιμο να εξετάσει μέτρα κατά των ατόμων που ευθύνονται για τη μη συνεργασία με το ΔΠΔ»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εφαρμόζει επί του παρόντος ένα σχέδιο σχετικά με την «καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης» με το Σουδάν·

1.  αποδοκιμάζει τη χρήση χημικών όπλων από την κυβέρνηση του Σουδάν κατά του άμαχου πληθυσμού στην περιοχή Jebel Marra του Νταρφούρ και επισημαίνει ότι συνιστά σοβαρή παραβίαση των διεθνών κανόνων, καθώς και έγκλημα πολέμου· υπενθυμίζει ότι το Σουδάν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τα χημικά όπλα και ζητεί να διενεργηθεί διεθνής έρευνα για τους εν λόγω ισχυρισμούς υπό την ηγεσία του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων· υπενθυμίζει στις αρχές του Σουδάν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τις συνεχιζόμενες παράνομες εκτελέσεις, απαγωγές, βία λόγω φύλου και σεξουαλική βία στις περιοχές των συγκρούσεων, και ιδίως στο Νταρφούρ, το Νότιο Κορντοφάν και τον Κυανό Νείλο, καθώς και τη συναφή σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε από τεράστιες εσωτερικές μετακινήσεις· ζητεί τον άμεσο τερματισμό του αεροπορικού βομβαρδισμού κατά του άμαχου πληθυσμού από τις σουδανικές δυνάμεις·

3.  καταδικάζει την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση ακτιβιστών, και τη συνεχιζόμενη κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων στο Σουδάν· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να εγγυηθεί την ειρηνική άσκηση των ελευθεριών της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι· τονίζει ότι ο εθνικός διάλογος θα επιτύχει μόνο εάν διεξαχθεί σε περιβάλλον στο οποίο οι ελευθερίες της έκφρασης, των μέσων ενημέρωσης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι θα είναι εγγυημένες·

4.  καλεί την Αφρικανική Ένωση και την κυβέρνηση του Σουδάν να διερευνήσουν άμεσα όλους τους ισχυρισμούς για βασανιστήρια, κακή μεταχείριση, αυθαίρετη κράτηση και υπέρμετρη χρήση βίας, και να καλέσουν τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν σε δίκαιες δίκες χωρίς προσφυγή στη θανατική ποινή· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να αναστείλει χωρίς αναβολή όλες τις εκτελέσεις και να καταργήσει τη θανατική ποινή και όλες τις μορφές σωματικής τιμωρίας·

5.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τους περιορισμούς πρόσβασης που εξακολουθούν να επιβάλλονται σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμούς· ζητεί από την κυβέρνηση του Σουδάν να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλους όσους αναζητούν ανθρωπιστική βοήθεια σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέτασης· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν χωρίς καθυστέρηση·

6.  επιβεβαιώνει ότι η ελευθερία θρησκείας, συνειδήσεως ή πεποιθήσεων αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο πρέπει να προστατεύεται παντού και για όλους· απαιτεί από την κυβέρνηση του Σουδάν να καταργήσει οποιεσδήποτε νομικές διατάξεις που τιμωρούν ή εισάγουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεών τους, ιδίως στην περίπτωση της αποστασίας και ιδίως όσον αφορά τον τσέχο συμμετέχοντα σε πρόγραμμα χριστιανικής βοήθειας Petr Jašek, τους σουδανούς ιερείς Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal και τον φοιτητή Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla από το Νταρφούρ·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξημένη καταστολή, εκ μέρους της NISS, πολιτών που είναι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, και καλεί το Σουδάν να προχωρήσει στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση κρατουμένων, να θέσει αμέσως τέρμα στις αυθαίρετες κρατήσεις, να αποσύρει όλες τις κατηγορίες που απορρέουν από τις ειρηνικές δραστηριότητές τους, και να επιτρέψει στις ΜΚΟ, όπως το προσωπικό της TRACK, στις συνδεόμενες με αυτές ομάδες και στους ακτιβιστές φοιτητές να επιτελούν το έργο τους χωρίς φόβο αντιποίνων·

8.  σημειώνει την αποδοχή, εκ μέρους του Σουδάν, των συστάσεων για την κύρωση της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και για την ενίσχυση των προσπαθειών για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης μεταχείρισης· καλεί, ωστόσο, την κυβέρνηση του Σουδάν να πραγματοποιήσει επείγουσα αναθεώρηση του νόμου περί εθνικής ασφαλείας, ο οποίος επιτρέπει την κράτηση υπόπτων για περίοδο έως και τεσσερισήμισι μήνες χωρίς οποιονδήποτε δικαστικό έλεγχο, και να μεταρρυθμίσει το νομικό της σύστημα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να καταργήσει τις εκτεταμένες ασυλίες που έχει θεσπίσει στη νομοθεσία του Σουδάν, να δημοσιεύσει τα πορίσματα των τριών κρατικών εξεταστικών επιτροπών και να παραδεχτεί δημόσια την κλίμακα των εκτελέσεων κατά τη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών κατά της λιτότητας, τον Σεπτέμβριο 2013, και να απονείμει δικαιοσύνη στα θύματά της·

10.  υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, του Ιουνίου 2008, στα οποία θίγεται η συνεχιζόμενη παράλειψη της κυβέρνησης του Σουδάν να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και υπογραμμίζεται ότι η σουδανική κυβέρνηση έχει υποχρέωση, αλλά και δυνατότητα, να συνεργαστεί, επισημαίνεται δε επίσης ότι πρέπει να γίνει σεβαστό οποιοδήποτε ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί από το ΔΠΔ· παροτρύνει τον Omar al-Bashir να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να παρουσιαστεί ενώπιον του ΔΠΔ για εγκλήματα ασφαλείας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

11.  καλεί τα κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης, και ιδίως οι χώρες που έχουν προσφέρει φιλοξενία στον Προέδρο Bashir (η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Τσαντ, η Νότια Αφρική, η Ουγκάντα και το Τζιμπουτί) να συμμορφωθούν με το Καταστατικό της Ρώμης και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

12.  καλεί την ΕΕ να κινηθεί για την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων εις βάρος όσων ευθύνονται για τα συνεχιζόμενα εγκλήματα πολέμου και τη μη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· ζητεί από την ΕΥΕΔ να καταρτίσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, κατάλογο των ατόμων που αφορά η επιβολή των κυρώσεων αυτών·

13.  σημειώνει ότι η κυβέρνηση του Σουδάν υπέγραψε τη συμφωνία για τον χάρτη πορείας στις 16 Μαρτίου 2016, και ακολούθως αποσαφήνισε τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη συμμετοχή άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον εθνικό διάλογο και όσον αφορά τη συνέχιση της στήριξης οποιωνδήποτε αποφάσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των υπογραφόντων της αντιπολίτευσης και του Μηχανισμού 7+7, της διευθύνουσας επιτροπής του εθνικού διαλόγου· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να τηρήσουν όλα τα μέρη τις δεσμεύσεις τους και ζητεί να συνεχιστεί ο διάλογος για την επίτευξη οριστικής κατάπαυσης του πυρός· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να τηρούν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών της Αφρικανικής Ένωσης για επίτευξη ειρήνης στο Σουδάν προς όφελος του σουδανικού λαού στη μεταβατική του πορεία προς τη δημοκρατία μέσω εσωτερικών μεταρρυθμίσεων·

14.  καλεί την Αποστολή του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης στο Νταρφούρ (UNAMID) να καθιερώσει μόνιμη παρουσία εντός της Jebel Marra· καλεί την UNAMID να διερευνήσει χωρίς καθυστέρηση και να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου από μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων του Σουδάν και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης στη Jebel Marra·

15.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να παρακολουθούν στενά την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στο Σουδάν προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση στήριξη των τοπικών παραστρατιωτικών ομάδων και να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις RSF που περιπολούν στα σύνορα του Σουδάν με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, δεν επιχειρούν να καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση για λογαριασμό της ΕΕ·

16.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα σχετικά κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια σχετικά με το έργο για την «καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης» με το Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και των δικαιούχων ενωσιακής και εθνικής χρηματοδότησης, καθώς και να συντάξουν ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την επίσκεψη τεχνικής αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Σουδάν τον Μάιο 2016·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως σχετικά με τον διάλογο που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του Χαρτούμ και ότι οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του καταπιστευματικού ταμείου ΕΕ-Αφρικής, ιδίως εκείνες που αποσκοπούν στη δημιουργία ικανοτήτων της κυβέρνησης του Σουδάν, πραγματοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες συμφωνίες, διασφαλίζοντας ότι η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων και νόμων χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια για τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών στην ΕΕ και το Σουδάν·

18.  σημειώνει με ανησυχία τη συνεχιζόμενη και συχνή παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών στο Σουδάν, και ιδίως του άρθρου 152 του Ποινικού Κώδικα, και καλεί τις αρχές του Σουδάν να υπογράψουν και να κυρώσουν επειγόντως τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση του Σουδάν, την Αφρικανική Ένωση, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο (ΠΑΚ), καθώς και τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων.


Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall
PDF 414kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την Ταϊλάνδη, και ιδίως την κατάσταση του Andy Hall (2016/2912(RSP))
P8_TA(2016)0380RC-B8-1068/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ταϊλάνδη, και ιδίως εκείνα της 20ής Μαΐου 2010(1), 6ης Φεβρουαρίου 2014(2), 21ης Μαΐου 2015(3) και 8ης Οκτωβρίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη την από 19 Νοεμβρίου 2015 απάντηση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας κ. Mogherini εξ ονόματος της Επιτροπής, σχετικά με την κατάσταση του κ. Andy Hall,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που εξέδωσε στις 14 Νοεμβρίου 2014 η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ταϊλάνδη, σε συμφωνία με τους αρχηγούς αποστολής της ΕΕ στην Ταϊλάνδη,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 20ής Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του κ. Maurizio Bussi, διευθυντή χώρας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Ταϊλάνδη, την Καμπότζη και τη Λ.Δ. του Λάος, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την καταδίκη του ακτιβιστή των εργασιακών δικαιωμάτων Andy Hall στην Ταϊλάνδη,

–  έχοντας υπόψη την από 11 Μαΐου 2016 Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση για την Ταϊλάνδη ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και τις συστάσεις της,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της θεματικής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τη μετανάστευση, σχετικά με την μετανάστευση στην Ταϊλάνδη το 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1998 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ A/RES/70/161 της 17ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966, στο οποίο η Ταϊλάνδη είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του OHE του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 18ης Νοεμβρίου 2012 του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων των εργαζομένων Andy Hall, πολίτης της ΕΕ, καταδικάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 σε τριετή φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 150 000 THB επειδή συνέβαλε σε έκθεση της φινλανδικής ΜΚΟ Finnwatch που παρουσιάζει τις παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων σε μια ταϊλανδική μονάδα μεταποίησης ανανά, την Natural Fruit Company Ltd·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andy Hall κατηγορήθηκε επισήμως για συκοφαντική δυσφήμιση και για ηλεκτρονικό έγκλημα σε σχέση με τη διαδικτυακή δημοσίευση της έκθεσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο ποινικές υποθέσεις του κ. Hall επετράπη να εξεταστούν μέσω του ταϊλανδικού δικαστικού συστήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου το Υπουργείο Εργασίας της Ταϊλάνδης καθώς και υπάλληλοι της Natural Fruit Company Ltd προσδιόρισαν ορισμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων από την εταιρεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, το δικαστήριο του Prakanong στην Μπανγκόκ, αποφαινόμενο υπέρ του κ. Hall, επικύρωσε την απόρριψη των άλλων αγωγών που είχαν ασκηθεί κατ’ αυτού για συκοφαντική δυσφήμιση, αποφάσεις για τις οποίες έχουν ασκήσει προσφυγή η Natural Fruit Company Ltd και ο Ταϊλανδός Γενικός Εισαγγελέας και οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο αστικές διαδικασίες έχουν ανασταλεί εν αναμονή της ολοκλήρωσης των δυο ποινικών υποθέσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή και τα ταϊλανδικά εγχώρια μέσα ενημέρωσης, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Μεταναστών Εργαζομένων (MWRN), μια οργάνωση της οποίας ο κ. Hall είναι σύμβουλος, όπως και ο ίδιος ο κ. Hall και 14 Βιρμανέζοι εργαζόμενοι πτηνοτροφείου, απειλούνται με παρόμοιες αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση και για ηλεκτρονικό έγκλημα, από Ταϊλανδό προμηθευτή που εφοδιάζει την ευρωπαϊκή αγορά με πουλερικά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, οι ταϊλανδικές αρχές εμπόδισαν τη δημόσια παρουσίαση και προώθηση, από ξένους εμπειρογνώμονες και ερευνητές σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της τελευταίας έρευνας της Διεθνούς Αμνηστίας η οποία τεκμηριώνει βασανιστήρια ή κακοποίηση αντιφρονούντων, μεταναστών εργαζομένων, υπόπτων για ανταρτική δράση και άλλων, σε στρατιωτικές βάσεις, αστυνομικά τμήματα και κέντρα κράτησης, σε τακτική βάση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσανάλογη χρήση νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμησης που επιφέρουν ποινές φυλάκισης, σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρουν εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιορίζει την ελευθερία έκφρασης κατά παράβαση των υποχρεώσεων της Ταϊλάνδης που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ταϊλάνδη ζουν κάπου τέσσερα εκατομμύρια ξένοι, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια Καμποτζιανοί, Λαοτινοί ή Βιρναμέζοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 έχουν δοθεί άδειες εργασίας στους μετανάστες που προέρχονται από τις χώρες αυτές, αλλά στη χώρα εξακολουθούν να υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο μη καταχωρημένοι μετανάστες εργαζόμενοι·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την από 18 Σεπτεμβρίου 2016 δήλωση του Παρατηρητηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, «τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα των μεταναστών από τη Μιανμάρ, την Καμπότζη και το Λάος που εργάζονται στην Ταϊλάνδη συχνά παραβιάζονται ατιμωρητί όλα αυτά τα χρόνια» και «οι μετανάστες εργαζόμενοι συχνά έχουν μικρή ή και καμία προστασία από την ταϊλανδική εργατική νομοθεσία, παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι όλοι οι νομίμως καταχωρημένοι μετανάστες εργαζόμενοι θα προστατεύονται δυνάμει των εν λόγω νόμων»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ταϊλάνδη άρχισε να εφαρμόζει ένα μνημόνιο κατανόησης (MOU) για τη συνεργασία στον τομέα της απασχόλησης των εργαζομένων, με την Καμπότζη και το Λάος το 2006 και με τη Μιανμάρ το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του μνημονίου, οι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν προσφορές εργασίας και ταξιδιωτικά έγγραφα προτού μεταναστεύσουν στην Ταϊλάνδη, αλλά μόνο 5% των εργαζομένων που προέρχονται από τις εν λόγω χώρες έχουν περάσει από τη διαδικασία του μνημονίου·

1.  χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ έναντι του ταϊλανδικού λαού, με τον οποίο η ΕΕ διατηρεί σταθερούς και μακροχρόνιους πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς·

2.  θεωρεί λυπηρή την καταδίκη του Andy Hall, και εκφράζει την ανησυχία του για τη δικαστική διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει την ελευθερία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν τη δουλειά τους·

3.  καλεί την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα – συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη – του κ. Hall και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα γίνονται σεβαστά και θα προστατεύονται, και για να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, για να διασφαλίσει ότι η προαγωγή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα ποινικοποιούνται·

4.  καλεί τις ταϊλανδικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι νόμοι της χώρας περί δυσφήμισης να είναι σύμφωνοι με το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο αυτή είναι συμβαλλόμενο μέρος, και επίσης να αναθεωρήσουν το Νόμο περί ηλεκτρονικού εγκλήματος, του οποίου η τρέχουσα διατύπωση είναι πολύ ασαφής·

5.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ για το έργο της στην υπόθεση του Andy Hall, και την καλεί να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να συζητήσει το ζήτημα με την Ταϊλανδική Κυβέρνηση κατά την επικείμενη υπουργική συνεδρίαση ASEAN-ΕΕ στη Μπανγκόκ·

6.  καλεί την ταϊλανδική κυβέρνηση και τους κρατικούς θεσμούς να συμμορφωθούν με τις συνταγματικές και διεθνείς υποχρεώσεις της Ταϊλάνδης όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το δικαίωμα για ορθή διαδικασία και δίκαιη δίκη, καθώς και τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

7.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτύχει η Ταϊλανδική Κυβέρνηση στην καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και στην προστασία των εγχωρίων και μεταναστών εργαζομένων, όπως αποδεικνύουν ειδικότερα το ενισχυμένο σύστημα επιθεωρήσεων εργασίας, η νομοθεσία που καλύπτει τις υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας, τα μέτρα πρόληψης της δουλείας για χρέη και της εμπορίας ανθρώπων, η αυστηρότερη πολιτική στο θέμα των κυρώσεων για παραβιάσεις του εργατικού δικαίου, η επικύρωση της σύμβασης αριθ. 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ/ILO), και η υπογραφή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας τον Μάρτιο 2016·

8.  καλεί τις ταϊλανδικές αρχές να θεσπίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή, στη νομοθεσία και στην πράξη, μια ολιστική, μακροπρόθεσμη μεταναστευτική πολιτική για μετανάστες εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση σε συμφωνία με τις αρχές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· στο πλαίσιο αυτό, προτείνει, ως πρώτο βήμα, την αναθεώρηση του νόμου περί εργασιακών σχέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί στους μετανάστες εργαζομένους το ίδιο δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι με των Ταϊλανδών υπηκόων·

9.  ζητεί να προστατευθούν οι μετανάστες εργαζόμενοι μέσω μεγαλύτερων κινήτρων για τους εργοδότες προκειμένου αυτοί οι τελευταίοι να συμμετέχουν στη διαδικασία νομιμοποίησης, με παράλληλη επιβολή υψηλών προστίμων ή άλλων ποινών στους εργοδότες που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία νομιμοποίησης ή που παραβιάζουν το εργατικό δίκαιο·

10.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Μπανγκόκ, καθώς και από τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών, να συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ταϊλάνδη, να συνεχίσουν να συνεργάζεται με την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών και να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για να διασφαλίσουν τον σεβασμό απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο κράτος δικαίου στην Ταϊλάνδη·

11.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι εταιρείες που εδρεύουν στο έδαφός τους και ασκούν εμπορικές δραστηριότητες στην Ταϊλάνδη να τηρούν τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τούτο μέσα από μια διαφανή παρακολούθηση και μέσα από την υποβολή εκθέσεων, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, ενώ χαιρετίζει την υποστήριξη που η φινλανδική επιχείρηση λιανικού εμπορίου S Group προσφέρει στον Andy Hall·

12.  πιστεύει θερμά ότι οι εταιρίες θα πρέπει να λογοδοτούν για κάθε περιβαλλοντική ζημιά και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την οποία φέρουν ευθύνη, και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε αυτό να αποτελεί βασική αρχή·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ταϊλάνδης, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

(1) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 152.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0107.
(3) ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 52.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0343.


Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9
PDF 424kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (2016/2898(RSP))
P8_TA(2016)0381B8-1060/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων(1),

–  έχοντας υπόψη το τελικό σχέδιο του κανονισμού (ΕΕ) .../... της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα που εκδόθηκε στις 24 Ιουλίου 2014 από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), τις συμβουλές της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) σχετικά με την έγκριση του ΔΠΧΑ 9(2), την αξιολόγηση της EFRAG σχετικά με τη συμμόρφωση του ΔΠΧΑ 9 με την αρχή της πραγματικής και αμερόληπτης απεικόνισης, και τις επιστολές σχολιασμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την έγκριση του ΔΠΧΑ 9,

–  έχοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 που εκδόθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 από το ΣΔΛΠ με τίτλο «Applying IFRS 9 “Financial Instruments” with IFRS 4 “Insurance Contracts”» (Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οκτωβρίου 2013 του Philippe Maystadt με τίτλο «Should IFRS standards be more European?» (Θα έπρεπε τα ΔΠΧΑ να είναι περισσότερο ευρωπαϊκά;),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της G20 της 2ας Απριλίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 25ης Φεβρουαρίου 2009, της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στην ΕΕ, υπό την προεδρία του Jacques de Larosière,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB)(3),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2016, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), με τίτλο «The financial stability implications of the introduction of IFRS 9 – Request for analysis» (Οι συνέπειες της εισαγωγής του ΔΠΧΑ 9 για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα – Αίτημα για ανάλυση), και την απαντητική επιστολή της 29ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2016, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Επίτροπο για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών σχετικά με την έγκριση του ΔΠΧΑ 9, και την απαντητική επιστολή της 15ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 με τίτλο «IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9» (Κριτήρια έγκρισης των ΔΠΧΑ σε σχέση με το ΔΠΧΑ 9), «The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules» (Η σημασία του ΔΠΧΑ 9 για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους κανόνες εποπτείας), «Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study» (Απομείωση των ελληνικών κρατικών ομολόγων βάσει του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΑ 9: μελέτη περίπτωσης) και «Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches» (Λογιστική με βάση τη μέθοδο των αναμενόμενων ζημιών για την απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων: οι προσεγγίσεις του FASB και του ΣΔΛΠ ως προς το ΔΠΧΑ 9),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (O-000115/2016 – B8-0721/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση είχε ως αποτέλεσμα να ενσωματωθεί στα θεματολόγια της ομάδας G20 και της ΕΕ ο ρόλος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην ανάπτυξη, και ιδίως στους κανόνες για την αναγνώριση των ζημιών που υπέστη το τραπεζικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της ομάδας G20 και η έκθεση de Larosière επισήμαιναν βασικά ζητήματα σε σχέση με τα λογιστικά πρότυπα πριν από την κρίση, συμπεριλαμβανομένων της προκυκλικότητας που σχετίζεται με την αρχή της αποτίμησης σε τρέχουσες τιμές της αγοράς και με την αναγνώριση κερδών και ζημιών, της υποτίμησης της συσσώρευσης κινδύνων κατά τη διάρκεια των ανοδικών φάσεων του κύκλου, και της έλλειψης κοινής και διαφανούς μεθοδολογίας για την αποτίμηση των μη ρευστοποιήσιμων και απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» ως βασική απάντηση σε ορισμένες πτυχές της χρηματοπιστωτικής κρίσης και στις συνέπειές της για τον τραπεζικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΧΑ 9 θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFRAG εξέδωσε θετική γνώμη σχετικά με την έγκριση του ΔΠΧΑ 9, με ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά τη χρήση του όρου «εύλογη αξία» σε συνθήκες πίεσης της αγοράς, την έλλειψη εννοιολογικής βάσης ως προς την προσέγγιση υπολογισμού των αναμενόμενων ζημιών σε δωδεκάμηνη βάση, και τις μη ικανοποιητικές διατάξεις σχετικά με μακροπρόθεσμες επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της διαφοράς στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 και του επικείμενου νέου ασφαλιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 17, στη γνώμη διατυπώνεται επιφύλαξη σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του προτύπου στον ασφαλιστικό τομέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφωνίες και η αντιπαράθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της λογιστικής της εύλογης αξίας στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις επιτείνονται από την έλλειψη ποσοτικής εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με το θέμα αυτό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών με βάση τη λογιστική της εύλογης αξίας θα μπορούσε να θεωρηθεί παράβαση της οδηγίας σχετικά με τη διατήρηση κεφαλαίου και της λογιστικής οδηγίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προβαίνει επί του παρόντος σε σύγκριση των πρακτικών των κρατών μελών όσον αφορά τη διανομή μερισμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της σύνεσης πρέπει να είναι η κύρια κατευθυντήρια αρχή για κάθε λογιστικό πρότυπο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πρότυπο φαίνεται να είναι εξίσου, αν όχι πιο πολύπλοκο από το πρότυπο ΔΛΠ 39 το οποίο αντικαθιστά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχικός στόχος ήταν να μειωθεί η πολυπλοκότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επικείμενο νέο ασφαλιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4, πιθανότατα θα τεθεί σε εφαρμογή μετά το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την αναντιστοιχία των ημερομηνιών έναρξης ισχύος των προτύπων ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 17· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΔΛΠ εξέδωσε τις τελικές τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 τον Σεπτέμβριο του 2016, προσφέροντας δύο προαιρετικές λύσεις: την προσέγγιση επικάλυψης και μια προσωρινή εξαίρεση σε επίπεδο αναφέρουσας οντότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προέβη σε ενδελεχή έλεγχο του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», καθότι διενήργησε δημόσια ακρόαση, ανέθεσε τέσσερις μελέτες σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, και οργάνωσε τις δραστηριότητες ελέγχου σε επίπεδο επιτροπής και τις δραστηριότητες της μόνιμης ομάδας της σχετικά με τα ΔΠΧΑ·

1.  σημειώνει ότι το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απαντήσεις του ΣΔΛΠ στη χρηματοπιστωτική κρίση· σημειώνει ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη προσπάθειες εφαρμογής·

2.  αναγνωρίζει ότι το ΔΠΧΑ 9 συνιστά βελτίωση σε σχέση με το ΔΛΠ 39, στον βαθμό που η μετάβαση από ένα μοντέλο απομείωσης βάσει των «υφιστάμενων ζημιών» σε ένα μοντέλο που βασίζεται στις «αναμενόμενες ζημίες» αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεπαρκούς και καθυστερημένης δράσης κατά τις διαδικασίες αναγνώρισης ζημιών από δάνεια· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ΔΠΧΑ 9 προβλέπει σημαντική διακριτική ευχέρεια στο πλαίσιο της λογιστικής διαδικασίας· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές απόψεων και ελάχιστες συγκεκριμένες οδηγίες από ελεγκτές σε σχέση με το θέμα αυτό· ζητεί, ως εκ τούτου, να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές σε συνεργασία με την Επιτροπή και την EFRAG, προκειμένου να αποτραπεί κάθε κατάχρηση της διακριτικής ευχέρειας της διεύθυνσης·

3.  παρότι δεν αντιτίθεται στον κανονισμό της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9, υπενθυμίζει τα αιτήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016·

4.  υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση για τη βελτίωση της νομοθεσίας προβλέπει εκτίμηση αντικτύπου· σημειώνει την απουσία κατάλληλης ποσοτικής εκτίμησης αντικτύπου για το ΔΠΧΑ 9, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων· υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του αντικτύπου του ΔΠΧΑ 9 στον τραπεζικό τομέα, στον ασφαλιστικό τομέα και στις χρηματοπιστωτικές αγορές γενικά, αλλά και στον χρηματοπιστωτικό τομέα συνολικά· επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημά του προς το ΣΔΛΠ και την EFRAG να ενισχύσουν την ικανότητα τους να αναλύουν τον αντίκτυπο, ιδίως σε μακροοικονομικό επίπεδο·

5.  επαναλαμβάνει το αίτημα της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς το ΕΣΣΚ για ανάλυση των συνεπειών της εισαγωγής του ΔΠΧΑ 9 για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· υπενθυμίζει τη δέσμευση του ΕΣΣΚ να ανταποκριθεί στο εν λόγω αίτημα εντός του 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΕΣΣΚ έχει συγκροτήσει νέα ειδική ομάδα σχετικά με το ΔΠΧΑ 9· υπενθυμίζει τις συστάσεις της έκθεσης Maystadt για τη διεύρυνση του κριτηρίου του «δημόσιου συμφέροντος», δηλαδή ότι τα λογιστικά πρότυπα δεν πρέπει ούτε να θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ ούτε να εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ·

6.  σημειώνει ότι είναι σημαντικό να γίνει πλήρως κατανοητή η αλληλεπίδραση του ΔΠΧΑ 9 με άλλες ρυθμιστικές απαιτήσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εν εξελίξει εκτίμηση της ΕΑΤ σχετικά με τον αντίκτυπο του ΔΠΧΑ 9 στις τράπεζες στην ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των συνεπειών του προτύπου στα ρυθμιστικά ίδια κεφάλαια, της αλληλεπίδρασής του με άλλες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, και του τρόπου προετοιμασίας των θεσμικών οργάνων για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9· επισημαίνει ότι οι τράπεζες που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη προσέγγιση πιθανότατα θα πλήττονταν περισσότερο από τυχόν μείωση των βασικών ιδίων κεφαλαίων τους της κατηγορίας 1· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει έως τα τέλη του 2017 κατάλληλα μέτρα εντός του πλαισίου προληπτικής εποπτείας, π.χ. να εισαγάγει στον κανονισμό περί κεφαλαιακών απαιτήσεων ένα καθεστώς σταδιακής εφαρμογής που θα μετριάζει τον αντίκτυπο του νέου μοντέλου απομείωσης για περίοδο τριών ετών, ή έως ότου τεθεί σε εφαρμογή μια ικανοποιητική διεθνής λύση, και θα συμβάλλει στο να αποφευχθούν απότομες αδικαιολόγητες επιπτώσεις στους δείκτες κεφαλαίων και τη δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών·

7.  σημειώνει την αναντιστοιχία μεταξύ των ημερομηνιών έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 και του επικείμενου νέου ασφαλιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 17· σημειώνει ότι το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 με τις οποίες λαμβάνονται υπόψη ορισμένες από τις ανησυχίες, ιδίως όσον αφορά τη χρήση της προσέγγισης προαιρετικής αναβολής· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει προσεκτικά το ζήτημα αυτό και να δώσει ικανοποιητική και επαρκή απάντηση, με τη στήριξη της EFRAG, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην ΕΕ·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η λογιστική αντιμετώπιση, στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, ορισμένων χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχονται άμεσα ή έμμεσα ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ειδικότερα των ιδίων κεφαλαίων, ενδέχεται να αντιστρατεύεται τον ευρύτερο στόχο της προώθησης των μακροπρόθεσμων επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το ΔΠΧΑ 9 εξυπηρετεί την μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική της ΕΕ και περιορίζει τη φιλοκυκλικότητα και τα κίνητρα για ανάληψη υπερβολικών κινδύνων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την αξιολόγησή της το αργότερο τον Δεκέμβριο του 2017·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τρέχουσα πρωτοβουλία της Επιτροπής να συγκρίνει τις πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά τη διανομή μερισμάτων· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του ΔΠΧΑ 9 με την οδηγία σχετικά με τη διατήρηση κεφαλαίου και τη λογιστική οδηγία, και να συνεργαστεί, όπου χρειάζεται, με το ΣΔΛΠ, τους εθνικούς φορείς καθορισμού προτύπων και τους αντίστοιχους φορείς τρίτων χωρών, ώστε να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους για τροποποιήσεις ή, σε περίπτωση που δεν καταστεί αυτό δυνατό, να προβλέψει κατάλληλες αλλαγές στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ·

10.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ), την ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και την EFRAG, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στην ΕΕ, να καταρτίσει μια εκ των υστέρων εκτίμηση αντικτύπου το αργότερο τον Ιούνιο 2019 και να την υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να ενεργεί σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου·

11.  καλεί το ΣΔΛΠ να διενεργήσει ανασκόπηση μετά την εφαρμογή (PIR) του ΔΠΧΑ 9, προκειμένου να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι ακούσιες συνέπειες του προτύπου, ιδίως στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEndorsement%2520Advice%2520on%2520IFRS%25209.pdf.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0248.


Η κατάσταση στη Συρία
PDF 383kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη Συρία (2016/2894(RSP))
P8_TA(2016)0382B8-1089/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εχθροπραξίες στη Συρία έχουν κλιμακωθεί, κυρίως στο Χαλέπι, που δέχεται βαρύ εναέριο βομβαρδισμό, συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων εναντίον ιατρικών εγκαταστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση σημειώνει δραματική και ραγδαία επιδείνωση, παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για επιβολή κατάπαυσης των εχθροπραξιών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους βασικούς φορείς παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από την ιστορικών διαστάσεων βία και καταστροφή στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διεθνούς ενότητας καθιστά πολύ πιο δύσκολη την επίτευξη λύσης στον πόλεμο στη Συρία μέσω διαπραγματεύσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της και, συλλογικά, μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας / Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, να διαδραματίσει πιο έντονο ρόλο στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Συρία·

1.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, τη συνέχιση όλων των πολιορκιών στη Συρία και την έλλειψη πρόσβασης των ανθρωπιστικών οργανώσεων στον συριακό λαό που έχει ανάγκη· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τον ανθρώπινο πόνο στις πολιορκούμενες περιοχές του Χαλεπίου και σε ολόκληρη τη Συρία, που πλήττει πολλές γυναίκες και παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά ανθρωπιστικά αγαθά και χρειάζονται απεγνωσμένα τροφή, καθαρό νερό και ιατρικά εφόδια·

2.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη και καταδικάζει ανεπιφύλακτα τις πρόσφατες επιθέσεις σε ανθρωπιστική νηοπομπή ανακούφισης και σε αποθήκη της Ερυθράς Ημισελήνου κοντά στο Χαλέπι, ως σοβαρές και ανησυχητικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ως πιθανό έγκλημα πολέμου· αποτίει φόρο τιμής στους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον λαό του Χαλεπίου και σε ολόκληρη τη Συρία και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων· ζητά να επιβληθούν κυρώσεις και να κληθούν να λογοδοτήσουν οι ένοχοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

3.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη, και κυρίως η Ρωσία και το καθεστώς Άσαντ, να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου των υποδομών υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, να αναλάβουν αξιόπιστα και άμεσα μέτρα για την κατάπαυση των εχθροπραξιών, να άρουν όλες τις πολιορκίες και να καταστήσουν δυνατή την ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλα τα άτομα που έχουν ανάγκη·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανθρωπιστική πρωτοβουλία έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για το Xαλέπι, η οποία, εκτός από την κινητοποίηση κονδυλίων για επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ιατρική διακομιδή τραυματιών και ασθενών από το Ανατολικό Χαλέπι, με έμφαση στις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους· προτρέπει όλα τα μέρη να παράσχουν επειγόντως τις απαραίτητες άδειες για να προχωρήσουν οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και οι ιατρικές διακομιδές·

5.  ζητεί από όλους τους συμμετέχοντες στη Διεθνή Ομάδα Στήριξης της Συρίας να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για να διευκολύνουν τη δημιουργία μιας σταθερής εκεχειρίας και να εντείνουν τις εργασίες για την επίτευξη μόνιμης πολιτικής διευθέτησης στη Συρία· υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών κ. Staffan de Mistura στο θέμα αυτό·

6.  καλεί την ΥΕ / ΑΠ να αναλάβει εκ νέου προσπάθειες για τη χάραξη κοινής στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία, που θα στοχεύει στη διευκόλυνση μιας πολιτικής λύσης στην Συρία, και θα περιλαμβάνει εργαλεία παρακολούθησης και επιβολής για να ενισχυθεί ο σεβασμός στις συμφωνίες και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης για τη Συρία·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Ηνωμένα Έθνη, τα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης της Συρίας και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Συρία.


Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22)
PDF 554kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22) (2016/2814(RSP))
P8_TA(2016)0383B8-1043/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ21) της UNFCCC και την 11η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP11) και η οποία διεξήχθη στο Παρίσι, Γαλλία, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την 18η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ18) της UNFCCC και την 8η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP8) και η οποία διεξήχθη στη Ντόχα, Κατάρ, από τις 26 Νοεμβρίου 2012 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012, και την έγκριση μιας τροποποίησης στο Πρωτόκολλο που θεσπίζει δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού άνοιξε προς υπογραφή στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στη Νέα Υόρκη, στις 22 Απριλίου 2016, και θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή μέχρι τις 21 Απριλίου 2017, και ότι 180 κράτη έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού και 27 κράτη έχουν καταθέσει κυρωτικά έγγραφα που αφορούν συνολικά το 39,08% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο: «Πορεία προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2016, με τίτλο: «Η πορεία μετά το Παρίσι: αξιολόγηση των συνεπειών της Συμφωνίας του Παρισιού» (COM(2016)0110),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2013, με τίτλο: «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (COM(2013)0216) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 υποβλήθηκαν από την Λετονία και την Επιτροπή στην UNFCCC οι Εθνικά Καθορισμένες Προθέσεις Συνεισφοράς (INDC) της ΕΕ και των κρατών μελών της,

–  έχοντας υπόψη την 5η Έκθεση Αξιολόγησης (ΑR5) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της,

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP) του Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «The Emissions Gap Report 2014» (το χάσμα μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων και της πραγματικής ανάγκης για μείωση των εκπομπών), και την Έκθεση του 2014 με τίτλο «Adaptation Gap Report»,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των ηγετών που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής της G7 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Ιουνίου 2015 στο Schloss Elmau, Γερμανία, με τίτλο «Think ahead. Act together» (Σκεφτόμαστε για το μέλλον. Δρούμε μαζί), στην οποία επανελήφθη η πρόθεση προκειμένου να τηρηθεί η δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 40% έως 70% σε σύγκριση με τις τιμές του 2010, διασφαλίζοντας ωστόσο ότι η μείωση αυτή θα προσεγγίζει το 70% και όχι το 40%,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των ηγετών που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής της G7 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαΐου 2016 στην Ise-Shima της Ιαπωνίας, και η οποία καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία του Παρισιού το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που συνέταξε τον Φεβρουάριο 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου με τίτλο: «Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk» (Υπερβολικά αργά και πολύ απότομα: μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και συστημικός κίνδυνος),

–  έχοντας υπόψη την εγκύκλιο «Laudato Si»,

–  έχοντας υπόψη τα «10 βασικά μηνύματα για την κλιματική αλλαγή» (10 Key Messages on Climate Change) που εξέδωσε η Διεθνής Επιτροπή Φυσικών Πόρων τον Δεκέμβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημέρα κατά την οποία τουλάχιστον 55 συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση, στα οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον το 55% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έχουν καταθέσει τις πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στον ΟΗΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας προς μια οικονομία περιορισμένης χρήσης άνθρακα, ο οποίος υπάρχει στις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά το πλαίσιο για το κλίμα με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030, δεν συνάδει με τους στόχους που έχουν τεθεί στη συμφωνία του Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πρώτο βήμα, οι στόχοι θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν στις ανώτερες τιμές του ισχύοντος περιθωρίου για το 2050, δηλαδή τουλάχιστον σε ποσοστό 95 % έως το 2050·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες μετριασμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο στην επιδίωξη οικονομικής ανάπτυξης, αλλά αντιθέτως πρέπει να θεωρούνται μοχλός για την επίτευξη νέας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για πόρους, όπως τρόφιμα, νερό και βοσκότοπους, μπορεί να επιδεινώσει τις οικονομικές δυσχέρειες και την πολιτική αστάθεια, και θα μπορούσε να καταστεί η μεγαλύτερη αιτία πληθυσμιακών μετακινήσεων, τόσο εντός όσο και πέραν των εθνικών συνόρων, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντικό είναι να τεθεί το θέμα των μεταναστευτικών ροών που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος στην πρώτη θέση της διεθνούς ατζέντας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος θα πλήξει σφοδρότερα τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη τα οποία δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν στις αλλαγές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (IPCC), η Αφρική είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτή την πρόκληση και, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε προβλήματα λειψυδρίας, σε ιδιαίτερα βίαια κλιματικά φαινόμενα και σε επισιτιστική ανασφάλεια λόγω της ξηρασίας και της απερήμωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπέβαλαν την INDC τους στη γραμματεία της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός δεσμευτικού στόχου για μείωση κατά τουλάχιστον 40% των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030·

Δράση για το κλίμα σε μια έγκυρη επιστημονική βάση

1.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν το 2014 στην 5η Έκθεση Αξιολόγησης (ΑR5) της IPCC, η αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη, η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πραγματικότητα και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν την κυρίαρχη αιτία της αύξησης της θερμοκρασίας που παρατηρείται από τα μέσα του 20ού αιώνα· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι εκτεταμένες και σημαντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη εμφανείς στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα σε όλες τις ηπείρους και τους ωκεανούς·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα της γραμματείας της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) ότι, εάν εξακολουθήσουν να υπάρχουν τα σημερινά επίπεδα των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα καταναλωθεί ο υπολειπόμενος προϋπολογισμός του άνθρακα που είναι συμβατός με τη συγκράτηση της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας στους 1,5°C εντός των επόμενων 5 ετών· τονίζει ότι, για να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όλες οι χώρες θα πρέπει να επιταχύνουν τη μετάβαση προς μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προς την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, όπως εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού·

3.  προτρέπει τις ανεπτυγμένες χώρες, και ιδίως την ΕΕ, να μειώσουν δραστικά τις ίδιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ακόμη και πέρα από τις τρέχουσες δεσμεύσεις, ώστε να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η σε μεγάλη κλίμακα διάδοση τεχνολογιών αρνητικών εκπομπών καθότι αυτές οι τεχνολογίες δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί επιτυχείς, κοινωνικά αποδεκτές, οικονομικά αποδοτικές και ασφαλείς·

Επείγουσα ανάγκη κύρωσης και εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού

4.  εκφράζει ικανοποίηση για τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα ως ορόσημο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για την πολυμερή συνεργασία. πιστεύει ότι αποτελεί μια φιλόδοξη, ισορροπημένη, δίκαιη και νομικά δεσμευτική συμφωνία και ότι η έγκρισή της και οι συνολικές ανακοινώσεις 187 συμβαλλόμενων μερών INDC μέχρι την εκπνοή της COP21 αποτέλεσαν αποφασιστικά σημεία καμπής στην ολοκληρωμένη και συλλογική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία, όταν τεθεί σε εφαρμογή, θα επισπεύσει οριστικά και αμετάκλητα τη μετάβαση σε μια κλιματικά ανθεκτική και ουδέτερη παγκόσμια οικονομία·

5.  εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση αφενός για τη δέσμευση όλων των χωρών να περιορίσουν την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής και να συνεχίσουν τις προσπάθειες περιορισμού της αύξησής της στον 1,5°C και, αφετέρου, για τον στόχο της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από συλλέκτες των αερίων θερμοκηπίου («καθαρές μηδενικές εκπομπές») κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος αιώνα, σε ισότιμη βάση·

6.  υπενθυμίζει ότι η συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2°C δεν αποτελεί εγγύηση για την αποτροπή σημαντικών δυσμενών κλιματικών επιπτώσεων· υπενθυμίζει ότι πρέπει να υπάρξει σαφής κατανόηση των συγκεκριμένων πολιτικών επιπτώσεων του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε μια μέση τιμή 1,5°C· χαιρετίζει συνεπώς την εκπόνηση, το 2018, ειδικής έκθεσης της IPCC για τον σκοπό αυτό· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπερεκτιμηθεί το δυναμικό των συλλεκτών διοξειδίου του άνθρακα ως συμβολή στην ουδετερότητα ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές·

7.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει πρόωρη απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές για να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κάτω από 2°C, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης αυτής σε 1,5°C και ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στις ανώτατες τιμές τους· υπενθυμίζει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά έως το 2050 ή λίγο αργότερα· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι σε θέση να το πράξουν, να εφαρμόσουν τους εθνικούς τους στόχους και τις στρατηγικές τους περί απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές θέτοντας ως προτεραιότητα τη σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα οι οποίες αποτελούν την πλέον ρυπογόνο πηγή ενέργειας και ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της για τον σκοπό αυτό, υποδεικνύοντας παραδείγματα καλών πρακτικών·

8.  τονίζει ότι η νομικώς δεσμευτική Συμφωνία του Παρισιού και η περιγραφόμενη πορεία προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές θα παράσχει αξιόπιστη καθοδήγηση για τη λήψη αποφάσεων, θα συμβάλει στην αποφυγή του εγκλωβισμού σε δαπανηρές επενδύσεις με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, θα παράσχει ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές και θα ενθαρρύνει τη μετατόπιση των επενδύσεων από τα ορυκτά καύσιμα προς επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

9.  τονίζει ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη του τι συνεπάγεται για κάθε κλάδο και περιφέρεια η συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C, είναι σαφές ότι οι σημερινές προσπάθειες των χωρών δεν επαρκούν για την επίτευξη των συγκεκριμένων ορίων ασφαλείας για τις πιο ευάλωτες χώρες· καλεί όλες τις χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, να εντατικοποιήσουν τις κοινές προσπάθειές τους και να αναβαθμίσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους (NDC) στο πλαίσιο του διευκολυντικού διαλόγου το 2018· καλεί την ΕΕ να δεσμευτεί, στο πλαίσιο αυτό, στον στόχο της περαιτέρω μείωσης των εκπομπών στην NDC της για το 2030· υπενθυμίζει ότι η δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της δεν θα είναι επαρκής, και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν τις δραστηριότητές τους για να ενθαρρύνουν άλλους εταίρους να πράξουν το ίδιο·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού όσον αφορά τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών μέχρι το στάδιο επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών κατά το δεύτερο ήμισυ του αιώνα· αναγνωρίζει ότι αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι τομείς στην ΕΕ πρέπει να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές πολύ νωρίτερα· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στα συμβαλλόμενα μέρη που κινούνται σε τροχιά μη συμβατή με τις προτάσεις της Συμφωνίας του Παρισιού·

11.  ζητεί να τεθεί ταχέως σε ισχύ η Συμφωνία του Παρισιού και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και ταχεία κύρωση της συμφωνίας ώστε να μην καθυστερήσει η έναρξη ισχύος της· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλλει, σε τακτική βάση, έκθεση στο Κοινοβούλιο και στις σχετικές επιτροπές όσον αφορά την πρόοδο που επιτελείται στη διαδικασία κύρωσης και να αναφέρει ιδίως τους λόγους για τους οποίους εξακολουθούν να υφίστανται πιθανά εμπόδια· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει τις εσωτερικές διαδικασίες επικύρωσης, ενώ άλλα τις έχουν ήδη ολοκληρώσει·

12.  εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι το σύνολο όλων των INDC ουδόλως συμβάλει στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2°C· σημειώνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη φιλοδοξία και ζητά να υπάρξει συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων σημαντικών παραγωγών εκπομπών προκειμένου οι INDC τους να είναι σύμφωνες με τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα και τη ζωτική σημασία της δέσμευσης όλων των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να αναβαθμίζουν ανά 5ετία τις υποχρεώσεις τους για μείωση των εκπομπών στο πλαίσιο των NDC τους, όπως προβλέπει ο μηχανισμός φιλοδοξιών στη Συμφωνία του Παρισιού· θεωρεί ότι οι NDC συνιστούν βασικά εργαλεία του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε συνέργεια με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

13.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταδεικνύεται η προσχώρηση της ΕΕ στη συμφωνία, μεταξύ άλλων μέσω της επανεξέτασης των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων της και των μέσων πολιτικής της και να αρχίσει η διαδικασία αυτή το συντομότερο δυνατό, καθιστώντας δυνατή τη διεξοδική συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε συνεργασία με εκπροσώπους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ενωσιακή στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα, παρέχοντας μια οικονομικά αποδοτική πορεία για την επίτευξη του στόχου των μηδενικών εκπομπών που εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού·

COP22 στο Μαρακές

14.  πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να σημειώσουν πρόοδο σε βασικά στοιχεία της Συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ άλλων όσον αφορά ένα ενισχυμένο πλαίσιο διαφάνειας, λεπτομέρειες για την παγκόσμια αποτίμηση της κατάστασης, περαιτέρω καθοδήγηση για τις ΙNDC, συναίνεση για τη διαφοροποίηση, τις απώλειες και τις ζημίες, τη χρηματοδότηση για το κλίμα και τη στήριξη ικανοτήτων, τη χωρίς αποκλεισμούς πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, καθώς και έναν μηχανισμό για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και την προώθηση της συμμόρφωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην απομακρύνονται από τις υποχρεώσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή της ΕΕ στον μετριασμό και την προσαρμογή, καθώς και την υποστήριξή της σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων, παρά τις ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να επέλθουν στην κατάσταση ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ·

15.  τονίζει ότι ο χρόνος έχει τεράστια σημασία για τις κοινές προσπάθειες όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για την τήρηση της Συμφωνίας του Παρισιού· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει τόσο την ικανότητα όσο και την ευθύνη να ηγηθεί, δίνοντας το παράδειγμα της δικής της δράσης, και να αρχίσει αμέσως τις εργασίες ευθυγράμμισης των δικών της στόχων για το κλίμα και την ενέργεια με τον διεθνώς συμφωνηθέντα στόχο συγκράτησης της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας το πολύ στους 2°C, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης αυτής στους 1,5°C·

16.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την ενεργό συμμετοχή στον αποκαλούμενο «συνασπισμό υψηλών φιλοδοξιών» αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να επιταχύνουν την πορεία προόδου των διαπραγματεύσεων και να στηρίξουν την Μαροκινή Προεδρία να επικεντρωθεί στη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μέτρων προσαρμογής στον παγκόσμιο αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος·

17.  τονίζει την ανάγκη να ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση του «διαλόγου διευκόλυνσης» του 2018, ο οποίος θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για να καλυφθεί η ανεπάρκεια που εξακολουθεί να υπάρχει στις δράσεις μετριασμού με βάση τις ισχύουσες INDC· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει προορατικό ρόλο σε αυτόν τον πρώτο «διάλογο διευκόλυνσης» με σκοπό την αποτίμηση της συλλογικής φιλοδοξίας και της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν, πριν από τον «διάλογο διευκόλυνσης», φιλόδοξα εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων οι οποίες έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού και οι οποίες συμβάλλουν επαρκώς στην κάλυψη του χάσματος μετριασμού σύμφωνα με τις δυνατότητες της ΕΕ·

18.  υπενθυμίζει ότι η αύξηση των δράσεων μετριασμού κατά την περίοδο προ του 2020 αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση της επιτυχίας της Διάσκεψης COP22 του Μαρρακές·

Η φιλοδοξία προ του 2020 και το Πρωτόκολλο του Κιότο

19.  σημειώνει ότι η ΕΕ είναι πλέον στη σωστή πορεία για να υπερβεί τους στόχους της με ορίζοντα το 2020 για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και να υλοποιήσει τον στόχο της για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020, και ότι έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση ως προς την ένταση της χρήσης ενέργειας, χάρη σε αποδοτικότερα κτίρια, προϊόντα, βιομηχανικές διεργασίες και οχήματα, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία έχει μεγεθυνθεί από το 1990 κατά 45% σε πραγματικές τιμές· τονίζει ωστόσο την ανάγκη για μεγαλύτερη φιλοδοξία και δράση προκειμένου να υπάρξουν επαρκή κίνητρα για την απαιτούμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2050· υπογραμμίζει ότι δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος προς τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών και της γεωργίας όσον αφορά τους στόχους με ορίζοντα το 2020 και ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες λαμβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές των εν λόγω τομέων στη μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030·

20.  τονίζει ότι οι στόχοι 20-20-20 για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην προώθηση αυτής της προόδου και στη διατήρηση της απασχόλησης άνω των 4,2 εκατομμυρίων ατόμων σε διάφορες οικολογικές βιομηχανίες, με συνεχή ανάπτυξη στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης·

21.  διευκρινίζει ότι, παρόλο που η δεύτερη περίοδος δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι περιορισμένη ως προς την έκτασή της, θα πρέπει να θεωρηθεί πολύ σημαντικό ενδιάμεσο βήμα και καλεί, ως εκ τούτου, τα συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης το συντομότερο δυνατό· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε τη συμβολή του δίνοντας την έγκρισή του και επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εσωτερικές διαδικασίες·

Εκτεταμένες προσπάθειες από όλους τους τομείς

22.  εκφράζει ικανοποίηση για την ανάπτυξη συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των 17 συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που λειτουργούν επί του παρόντος σε τέσσερις ηπείρους και αντιστοιχούν στο 40% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ και συμβάλλουν στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό· προτρέπει την Επιτροπή να προαγάγει τη σύνδεση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ με άλλα συστήματα εμπορίας εκπομπών, με σκοπό τη δημιουργία διεθνών μηχανισμών εμπορίας εκπομπών άνθρακα, ώστε να ενισχυθεί η φιλοδοξία σχετικά με το κλίμα και ταυτόχρονα να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών άνθρακα χάρη στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού· ζητεί να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να παραμείνουν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ τυχόν κράτη μέλη με μεταβαλλόμενο καθεστώς· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η σύνδεση του ΣΕΔΕ της ΕΕ συμβάλλει με μόνιμο τρόπο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και δεν υπονομεύει τον στόχο της για τις εγχώριες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου·

23.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της IPCC, οι χερσαίες εκπομπές (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση και άλλες χρήσεις εδαφών), έχουν σημαντικό δυναμικό οικονομικής αποδοτικότητας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, και ότι απαιτείται να ενισχυθεί, επομένως, η δράση της ΕΕ και η διεθνής συνεργασία προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα και να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα των χερσαίων εκπομπών και να διασφαλιστεί ασφαλής και βιώσιμη παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις ιδιαίτερες ευκαιρίες που συνδέονται με την αγροδασοπονία· υπενθυμίζει τη σημαντική συμφωνία που επιτεύχθηκε στην αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου για την έμμεση αλλαγή χρήσης γης (ΕΑΧΓ) και ευελπιστεί ότι η διαπραγματευτική συμβολή που προσέφερε το Κοινοβούλιο σε αυτή την ευκαιρία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια φιλόδοξη λύση στο πλαίσιο της προσεχούς αναθεώρησης της νομοθετικής αυτής πράξης·

24.  σημειώνει ότι η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών ευθύνεται για το 20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τονίζει το ρόλο των δασών και της ενεργού βιώσιμης διαχείρισης των δασών στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων προσαρμογής και της ανθεκτικότητας των δασών στην κλιματική αλλαγή· τονίζει την ανάγκη για προσπάθειες μετριασμού που θα επικεντρώνονται στον τομέα των τροπικών δασών (REDD+)· υπογραμμίζει ότι, χωρίς τις προσπάθειες αυτές, υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσει να υλοποιηθεί ο στόχος της μη υπέρβασης των 2°C · καλεί ακόμη την ΕΕ να αυξήσει τη διεθνή χρηματοδότηση για τον περιορισμό της αποψίλωσης των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

25.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουν τα δικαιώματα του ανθρώπου στο επίκεντρο της δράσης για το κλίμα, και επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε οι διαπραγματεύσεις για τα μέτρα προσαρμογής να αναγνωρίζουν την ανάγκη για σεβασμό, προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ισότητα των φύλων, η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και η ενεργός προώθηση μιας δίκαιης μετάβασης του εργατικού δυναμικού η οποία συμβάλλει σε αξιοπρεπή απασχόληση και ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους·

26.  ζητεί να συμπεριληφθεί ο τομέας LULUCF στο πλαίσιο της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες εκπομπές πρέπει να λαμβάνονται χωριστά υπόψη ώστε να μη χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες απορρόφησης που διαθέτει ο τομέας LULUCF της ΕΕ για τη μείωση των προσπαθειών μετριασμού σε άλλους τομείς·

27.  υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές αποτελούν τον τομέα που κατατάσσεται δεύτερος όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στη Συμφωνία του Παρισιού δεν υπάρχει αναφορά στις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές· εμμένει στην ανάγκη να εφαρμοστεί σειρά στρατηγικών με στόχο τη μείωση των εκπομπών στον τομέα αυτό· επαναλαμβάνει την ανάγκη για τα Συμβαλλόμενα Μέρη της UNFCCC να ενεργήσουν για την αποτελεσματική ρύθμιση και περιορισμό των εκπομπών από τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί επάρκειας και επείγοντος· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να συνεργαστούν μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), προκειμένου να αναπτύξουν ένα παγκόσμιο πλαίσιο πολιτικής που θα παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής απόκρισης, και να λάβουν μέτρα για τον καθορισμό καταλλήλων στόχων πριν από το τέλος του 2016 ώστε να επιτευχθούν οι αναγκαίες μειώσεις εκπομπών για τον στόχο της αύξησης της θερμοκρασίας κατά σαφώς λιγότερο από 2°C·

28.  υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές ενσωματώθηκαν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2012, και έγινε έτσι υποχρεωτική για όλους τους αερομεταφορείς, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ, η απόκτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου· σημειώνει την έγκριση δύο αποφάσεων «για το πάγωμα του χρόνου», το 2013 και το 2014, με τις οποίες περιορίστηκε προσωρινά το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ για να εξαιρεθούν οι διεθνείς πτήσεις, προκειμένου να δοθεί χρόνος στον ICAO να εκπονήσει ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο (GMBM) για τη μείωση των εκπομπών από τις διεθνείς αερομεταφορές, και επισημαίνει ότι η εξαίρεση αυτή λήγει από το 2017 και μετά·

29.  ζητεί να θεσπιστεί, στην εν εξελίξει σήμερα 39η σύνοδο της Συνέλευσης του ICAO, από τον ICAO ένα δίκαιο και ισχυρό παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο (GMBM), με προοπτική να εφαρμοστεί σε διεθνές επίπεδο από το 2020 και μετά· εκφράζει βαθιά απογοήτευση με την τρέχουσα πρόταση που συζητείται στον ICAO και υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη συμπερίληψη των αερομεταφορών στο ΣΕΔΕ της ΕΕ μπορεί να εξεταστεί μόνο εφόσον το GBMB είναι φιλόδοξο και ότι, σε κάθε περίπτωση, οι πτήσεις εντός της Ευρώπης θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ·

30.  υπογραμμίζει την προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικών Κινδύνων (ΕΣΣΚ) ότι η καθυστερημένη επίγνωση της σημασίας του ελέγχου των εκπομπών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αιφνίδια εφαρμογή ποσοτικών περιορισμών στη χρήση ενεργειακών πηγών με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ότι το κόστος της μετάβασης θα είναι αντίστοιχα υψηλότερο, με δυνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω τους δυνητικούς συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με μια αιφνίδια μετάβαση και να προτείνει, εφόσον είναι αναγκαίο, απαιτήσεις για διαφάνεια στη χρηματοπιστωτική αγορά και πολιτικές για τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων στον μέγιστο δυνατό βαθμό·

31.  τονίζει τον καίριο ρόλο της κυκλικής οικονομίας για τη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· διαπιστώνει ότι οι δράσεις που επικεντρώνονται μόνο στη μείωση των εκπομπών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη συμβολή της ανάπτυξης της ανανεώσιμης ενέργειας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, δεν θα επιτύχουν τον στόχο τους· θεωρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την εκμετάλλευση πρώτων υλών και τη διαχείριση αποβλήτων, η μετάβαση προς ένα παγκόσμιο μοντέλο κυκλικής οικονομίας πρέπει να εξεταστεί δεόντως από την COP22·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης συστημικής προσέγγισης για την κατάρτιση και την εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και υπογραμμίζει ειδικότερα την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας από την κατανάλωση πόρων, δεδομένου ότι η αποδοτικότητα των πόρων οδηγεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων επιβαρύνσεων για το περιβάλλον και τους πόρους, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη μολονότι μια πολιτική που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν εγγυάται ταυτόχρονα την αποδοτική χρήση των πόρων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αποδοτική χρήση των πόρων συμβάλλει σε οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη· τονίζει ότι η κυκλική οικονομία και, κατ’ επέκταση, η χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει ότι μεγάλο τμήμα ενέργειας χρησιμοποιείται άμεσα για την εξόρυξη, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη μετατροπή, τη χρήση και τη διάθεση πόρων· δηλώνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων μέσω της βελτίωσης της απόδοσης και της μείωσης της κατασπατάλησης πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της επανεπεξεργασίας και της ανακύκλωσης συμβάλλει επίσης στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης πόρων και, παράλληλα, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της Διεθνούς Επιτροπής Φυσικών Πόρων·

Μείωση των εκπομπών που δεν σχετίζονται με το CO2

33.  σημειώνει τη διακήρυξη των ηγετών που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής της G7 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαΐου 2016 στην Ise-Shima της Ιαπωνίας η οποία τονίζει τη σημασία του μετριασμού των εκπομπών βραχύβιων κλιματικών ρύπων, συμπεριλαμβανομένων της αιθάλης, των υδροφθορανθράκων (HFC) και του μεθανίου, ώστε να επιβραδυνθεί ο ρυθμός της βραχυπρόθεσμης αύξησης της θερμοκρασίας·

34.  ζητεί την έγκριση της σταδιακής κατάργησης των υδροφθορανθράκων (HFC) σε παγκόσμιο επίπεδο το 2016, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει εγκρίνει φιλόδοξη νομοθεσία για τη σταδιακή μείωση των HFC κατά 79% μέχρι το 2030, καθώς διατίθενται ευρέως εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και οι δυνατότητές τους θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως· σημειώνει ότι η σταδιακή κατάργηση της χρήσης HFC αποτελεί έναν εύκολα υλοποιήσιμο στόχο όσον αφορά τις δράσεις μετριασμού εντός και εκτός της ΕΕ·

Βιομηχανία και ανταγωνιστικότητα

35.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα και θα πρέπει να επιδιωχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την απασχόληση·

36.  τονίζει ότι οι επενδύσεις που αφορούν το κλίμα απαιτούν σταθερό και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο και σαφή πολιτικά μηνύματα·

37.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κίνα και άλλοι σημαντικοί ανταγωνιστές των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ καθιερώνουν μηχανισμούς εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα ή άλλους μηχανισμούς τιμολόγησης· θεωρεί ότι μέχρι να επιτευχθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζει επαρκή και αναλογικά μέτρα για να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία της και να προλαμβάνει, εφόσον χρειάζεται, τη διαρροή άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την ενέργεια, τη βιομηχανία και το κλίμα πρέπει να συμβαδίζουν·

38.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, αφενός, να γίνεται καλύτερη χρήση των υφιστάμενων προγραμμάτων/μέσων, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», τα οποία παραμένουν ανοικτά στη συμμετοχή τρίτων χωρών ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης και, αφετέρου, να ενσωματώνεται η διάσταση της βιωσιμότητας στα σχετικά προγράμματα·

Ενεργειακή πολιτική

39.  καλεί την ΕΕ να πιέσει τη διεθνή κοινότητα να λάβει αμελλητί συγκεκριμένα μέτρα, και μεταξύ άλλων να εγκρίνει χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον ή την οικονομία, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα·

40.  τονίζει ότι ένας πιο φιλόδοξος στόχος για την ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ενός φιλόδοξου στόχου για το κλίμα, αλλά ταυτόχρονα να μειώσει τον κίνδυνο της διαρροής άνθρακα·

41.  τονίζει τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών και για την εξοικονόμηση πόρων, την ενεργειακή ασφάλεια και την πρόληψη και την άμβλυνση της ενεργειακής πενίας, για την προστασία και τη βοήθεια των ευπαθών και φτωχών νοικοκυριών· ζητεί την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. με την τόνωση της αυτοπαραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές) και υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν δύο βασικούς στόχους της ενεργειακής ένωσης της ΕΕ·

Έρευνα, καινοτομία και ψηφιακές τεχνολογίες

42.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και των πολιτικών προσαρμογής, καθώς και στον τομέα των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών και αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων, είναι καθοριστικής σημασίας για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος με οικονομικά αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο, μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και πρέπει να προωθεί τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών· ζητεί, ως εκ τούτου, να αναληφθούν γενικότερες δεσμεύσεις με σκοπό να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να επικεντρωθούν στον συγκεκριμένο τομέα·

43.  υπενθυμίζει ότι η έρευνα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν ένα από τους πέντε πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την ενεργειακή ένωση· σημειώνει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να παραμείνει στην παγκόσμια πρωτοπορία σε αυτούς τους τομείς και, ταυτόχρονα, να αναπτύξει στενή επιστημονική συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους· τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης και διατήρησης ισχυρού δυναμικού καινοτομίας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες χώρες για την ανάπτυξη καθαρών και βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών·

44.  υπενθυμίζει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος· υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας που θα συμβάλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στους τομείς της οικιακής θέρμανσης και ψύξης·

45.  τονίζει ότι είναι σημαντικό, αφενός, να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στον τομέα και να προωθηθούν η γνώση και οι βέλτιστες πρακτικές για την τόνωση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και, αφετέρου, να υποστηριχθεί, όπου απαιτείται, η μετάβαση του εργατικού δυναμικού σε άλλους τομείς·

46.  ζητεί καλύτερη χρήση τεχνολογιών, όπως η δορυφορική τεχνολογία, για ακριβή συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές, τη θερμοκρασία και την κλιματική αλλαγή· τονίζει ιδιαίτερα τη συμβολή του προγράμματος Copernicus· ζητεί επίσης να υπάρξει συνεργασία χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια, και να προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών, καθώς και ο ανοικτός χαρακτήρας των δεδομένων για την επιστημονική κοινότητα·

Ο ρόλος των μη κρατικών φορέων

47.  διαπιστώνει τη δράση που αναλαμβάνουν όλο και περισσότεροι μη κρατικοί φορείς αναλαμβάνουν δράση για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· τονίζει, επομένως, τη σημασία του δομημένου και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων, της επιχειρηματικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, των πόλεων, των περιφερειών, των διεθνών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών και των θρησκευτικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της διασφάλισης της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για το κλίμα, προκειμένου να κινητοποιηθεί μια ισχυρή παγκόσμια δράση για τη δημιουργία ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινωνιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· εκφράζει ικανοποίηση για τη δημιουργία του παγκόσμιου προγράμματος δράσης για το κλίμα, το οποίο βασίζεται στην «Ατζέντα δράσης Λίμας-Παρισιού», που περιλαμβάνει εβδομήντα πολυπαραγοντικές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς·

48.  τονίζει ότι η Ζώνη μη κρατικών παραγόντων δράσης για το κλίμα (NAZCA) θα πρέπει να ενταχθεί πλήρως στο πλαίσιο της UNFCCC· σημειώνει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές αποτελούν τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στην ατζέντα δράσης Λίμας-Παρισιού και τη NAZCA και έχουν ήδη αποδείξει τη δέσμευσή τους για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά τόσο τον μετριασμό όσο και την προσαρμογή, μέσω της διασφάλισης οριζόντιου συντονισμού και της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, της ενίσχυσης του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων και των πολιτών, της προώθησης διεργασιών κοινωνικών αλλαγών και καινοτομίας, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών όπως είναι το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων και το μνημόνιο συνεργασίας «Under 2»·

49.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (τις τοπικές αρχές, τον ιδιωτικό τομέα, τις ΜΚΟ και τις τοπικές κοινότητες) στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών σε καίριους για το μετριασμό τομείς (ενέργεια, τεχνολογίες, πόλεις, μεταφορές) καθώς και πρωτοβουλιών για την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα ως απάντηση σε ζητήματα προσαρμογής, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε νερό, την επισιτιστική ασφάλεια ή την πρόληψη των κινδύνων· καλεί όλες τις κυβερνήσεις και όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν το εν λόγω πρόγραμμα δράσης·

50.  κρίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι νόμιμες δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων κατά τη μελλοντική πορεία των διαπραγματεύσεων στη διάσκεψη COP 22 θα χαρακτηρίζονται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και ότι, στη βάση της αμοιβαιότητας, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναγνωρίζονται επισήμως μπορούν να έχουν ίση πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες·

51.  υπενθυμίζει στα συμβαλλόμενα μέρη και στον ίδιο τον ΟΗΕ ότι η μεμονωμένη δράση είναι εξίσου σημαντική με τη δράση των κυβερνήσεων και των οργανισμών· ζητεί κατά συνέπεια προσπάθειες για τη διοργάνωση εκστρατειών ή δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού σχετικά με τις μικρές και μεγάλες πράξεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή μέσω προσαρμογής

52.  τονίζει ότι η δράση προσαρμογής αποτελεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα για όλες τις χώρες που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τον αρνητικό αντίκτυπο και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες για ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί να θεσπιστούν αντίστοιχα μακροπρόθεσμοι στόχοι για την προσαρμογή· υπενθυμίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως δε οι ΛΑΧ και τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, έχουν συμβάλει ελάχιστα στην αλλαγή του κλίματος, είναι τα πλέον ευαίσθητα στις αρνητικές επιπτώσεις της και έχουν τη μικρότερη δυνατότητα προσαρμογής·

53.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε το 2013· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομικά δεσμευτικά μέσα εάν κριθεί ανεπαρκής η δράση που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη·

54.  επισημαίνει τις σοβαρές αρνητικές και συχνά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις της απραξίας, υπενθυμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου με διαφορετικούς αλλά εξαιρετικά επιζήμιους τρόπους, οδηγώντας σε μεταναστευτικές ροές και απώλειες ζωών καθώς και σε οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ζημίες· τονίζει ότι μια συντονισμένη παγκόσμια πολιτική και οικονομική ώθηση για δραστηριότητες καινοτομίας στον τομέα της καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας, έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη των κλιματικών στόχων μας και τη διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης·

55.  ζητεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη το πρόβλημα των κλιματικών προσφύγων και η έκτασή του, ως αποτέλεσμα κλιματικών καταστροφών που οφείλονται στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη· σημειώνει με ανησυχία ότι οι πλημμύρες, οι ανεμοθύελλες, οι σεισμοί και άλλες καταστροφές που σημειώθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2008 και 2013 ανάγκασαν 166 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους· εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στο γεγονός ότι οι σχετιζόμενες με το κλίμα εξελίξεις σε τμήματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πολιτική αστάθεια, σε οικονομικές δυσχέρειες και στην κλιμάκωση της προσφυγικής κρίσης στη Μεσόγειο·

56.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Διεθνής Μηχανισμός της Βαρσοβίας για τις Απώλειες και τις Ζημίες, ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε αναθεώρηση στην COP22· ζητεί να συνεχίσει ο Μηχανισμός να ενισχύει την κατανόηση και την εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν τις τάσεις σχετικά με τη μετανάστευση, τις μετατοπίσεις και την ανθρώπινη κινητικότητα, και να αξιοποιηθεί αυτή η γνώση και η εμπειρογνωμοσύνη·

57.  καλεί την ΕΕ και όλες τις άλλες χώρες να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να διασφαλίσουν την προστασία και προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης και να παράσχουν στήριξη στις φτωχότερες χώρες των οποίων οι ικανότητες δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

Υποστήριξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες

58.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν και οι αναπτυσσόμενες χώρες στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και την ανάγκη να βοηθηθούν οι χώρες αυτές στην υλοποίηση των σχεδίων τους, αξιοποιώντας πλήρως τις συνέργειες μεταξύ των αντίστοιχων βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων και των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί για το κλίμα, του θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα και του θεματολογίου του 2030·

59.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η πρόσβαση στη βιώσιμη ενέργεια για όλους στις αναπτυσσόμενες χώρες και δη της Αφρικής μέσω μιας ενισχυμένης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. τονίζει ότι η Αφρική διαθέτει τεράστιους φυσικούς πόρους που μπορούν να της εξασφαλίζουν την ενεργητική της ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι, μακροπρόθεσμα, εάν εγκατασταθούν αποτελεσματικές διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ένα μέρος της ευρωπαϊκής ενέργειας θα μπορούσε να προέρχεται από την Αφρική·

60.  τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει την εμπειρία, την ικανότητα και την παγκόσμια εμβέλεια για να πρωτοστατήσει στην οικοδόμηση της ευφυέστερης, καθαρότερης και πιο ανθεκτικής υποδομής η οποία απαιτείται για την επίτευξη της παγκόσμιας μετάβασης που προωθείται με τη Συμφωνία του Παρισιού· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών για τη μετάβαση σε κοινωνίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα οι οποίες είναι πιο συμμετοχικές, βιώσιμες από κοινωνικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς, ευημερούσες και ασφαλείς·

Χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

61.  σημειώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έως το 2020· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των ενεργειών αυτών έως το 2025· παροτρύνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, που έχουν τη δυνατότητα, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση για να στηρίξουν την ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ανάλογα με την κλίμακα και τον επείγοντα χαρακτήρα της πρόκλησης· αναγνωρίζει ότι για την ελαχιστοποίηση του επικίνδυνου αντικτύπου στο κλίμα θα χρειαστούν σημαντικά υψηλότερες επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, καθώς και προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα· υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής κινήτρων για ευρύτερες χρηματοδοτικές ροές μέσω τιμολόγησης των εκπομπών άνθρακα και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

62.  ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένων ενωσιακών και διεθνών δεσμεύσεων για την παροχή πρόσθετων πόρων για την χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής, όπως η θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η δέσμευση κάποιων δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ της περιόδου 2021-2030 και η μεταβίβαση εσόδων από τα ενωσιακά και διεθνή μέτρα για τις εκπομπές της αεροπορίας και της ναυτιλίας στη διεθνή χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, που προορίζεται μεταξύ άλλων και για έργα τεχνολογικής καινοτομίας·

63.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση που περιλαμβάνει η Συμφωνία του Παρισιού και η οποία συνίσταται στη συμμόρφωση όλων των χρηματοδοτικών ροών με την επίτευξη χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της κλιματικά ανθεκτικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να διευθετήσει επειγόντως το ζήτημα των χρηματοδοτικών ροών για τα ορυκτά καύσιμα και τις υποδομές υψηλών εκπομπών άνθρακα·

64.  προσβλέπει στον διάλογο διευκόλυνσης ώστε να εντοπιστούν ευκαιρίες για την ενίσχυση χρηματοδοτικών πόρων και στήριξης με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών μετριασμού όλων των συμβαλλόμενων μερών· αναγνωρίζει ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, οι χορηγοί και οι δικαιούχοι έχουν καθήκον να συνεργαστούν για να ενισχυθεί η στήριξη και να καταστεί πιο προσβάσιμη και αποτελεσματική·

65.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πλήρη αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων της Συμφωνίας του Παρισιού για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να αναπτύξει έναν ειδικό αυτόματο χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΕ, ο οποίος θα παρέχει πρόσθετη και επαρκή στήριξη στο μερίδιο ευθύνης της ΕΕ όσον αφορά τον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τη διεθνή χρηματοδότηση για το κλίμα·

66.  ζητεί να καθιερωθεί μία ευρείας βάσεως τιμολόγηση του άνθρακα ως σημαντικό μέσο για τη διαχείριση των ανθρακούχων εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο και να κατανέμονται σε επενδύσεις που σχετίζονται με την προστασία του κλίματος τα έσοδα που προέρχονται από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από την τιμολόγηση του άνθρακα στα καύσιμα τα οποία προορίζονται για τις διεθνείς μεταφορές· επιπλέον, ζητεί ένα τμήμα των γεωργικών επιδοτήσεων να προορίζεται για τη διασφάλιση των επενδύσεων στην παραγωγή και τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της κινητοποίησης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα και της απελευθέρωσης των απαιτούμενων επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· ζητεί από τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους και ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ασφαλιστικών εταιρειών, να αναλάβουν μια φιλόδοξη δέσμευση υπέρ της ευθυγράμμισης των δανειοδοτικών και επενδυτικών πρακτικών με τον στόχο της μη υπέρβασης των 2°C και υπέρ της απόρριψης των ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης των εξαγωγικών πιστώσεων για επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα· ζητεί να υπάρξουν ειδικές δημόσιες εγγυήσεις υπέρ των πράσινων επενδύσεων, καθώς και ετικέτες και φορολογικά πλεονεκτήματα για πράσινα επενδυτικά ταμεία και για την έκδοση πράσινων ομολόγων·

67.  τονίζει ότι είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή πρακτικών που αφορούν την ένταξη των ζητημάτων βιωσιμότητας στους χρηματοπιστωτικούς τομείς, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επισήμανσης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων κατόπιν αξιολόγησης και γνωστοποίησης της έκθεσής τους σε κίνδυνους που συνδέονται με το περιβάλλον καθώς και της συμβολής τους στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ώστε να παρέχονται στους επενδυτές ακριβείς πληροφορίες σχετικά με μη χρηματοοικονομικά ζητήματα·

Κλιματική διπλωματία

68.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην κλιματική διπλωματία, κάτι που είναι απαραίτητο για την προβολή της δράσης για το κλίμα στις χώρες εταίρους και στην παγκόσμια κοινή γνώμη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διαθέτουν μια τεράστια ικανότητα άσκησης εξωτερικής πολιτικής και πρέπει να έχουν ηγετικό ρόλο σε κλιματικά φόρα· τονίζει ότι η φιλόδοξη και επείγουσα δράση για το κλίμα και η εφαρμογή των δεσμεύσεων της COP21 πρέπει να συνεχίσουν να είναι προτεραιότητες της ΕΕ στους διμερείς και διπεριφερειακούς διαλόγους υψηλού επιπέδου με τις χώρες εταίρους, την G7, την G20, τον ΟΗΕ, καθώς και σε άλλα διεθνή φόρα·

69.  ζητεί από την ΕΕ να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στον τομέα της κλιματικής διπλωματίας με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι η Συμφωνία του Παρισιού θα αποκτήσει εύρωστη αρχιτεκτονική δομή·

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

70.  δεσμεύεται να κυρώσει τη Συμφωνία του Παρισιού το συντομότερο δυνατό, να αξιοποιήσει τον διεθνή ρόλο του και τη συμμετοχή του σε διεθνή κοινοβουλευτικά δίκτυα για τη διαρκή επιδίωξη της επίτευξης προόδου με στόχο την ταχεία κύρωση και εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού·

71.  πιστεύει, καθώς θα πρέπει επίσης να δώσει την έγκρισή του σε οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία, ότι πρέπει να συμμετέχει στην αντιπροσωπεία της ΕΕ· αναμένει ως εκ τούτου να του επιτραπεί να συμμετάσχει στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ στο Μαρακές και να έχει την εγγύηση της πρόσβασης σε όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα ήδη από τη στιγμή της έναρξης των διαπραγματεύσεων·

o
o   o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της UNFCCC, με αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη μη μέλη της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0359.


Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
PDF 535kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 1935/2004) (2015/2259(INI))
P8_TA(2016)0384A8-0237/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα(3),

–  έχοντας υπόψη την Αξιολόγηση Εφαρμογής στην Ευρώπη σχετικά με τον κανονισμό για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (κανονισμός (ΕK) αριθ. 1935/2004) του Μαΐου 2016 που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας(4),

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες της ημερίδας με θέμα «Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα – Πώς να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων και η τεχνολογική καινοτομία στο μέλλον», που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2016 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής με θέμα «State of the Art Report on Mixture Toxicity» (έκθεση σχετικά με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της τοξικότητας των μειγμάτων)(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο με τίτλο «Συνδυασμένες επιδράσεις των χημικών ουσιών – Μείγματα χημικών ουσιών» (COM(2012)0252),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της 22ας Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τις συνδυασμένες επιδράσεις των χημικών ουσιών(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», η οποία αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνδυασμένες επιδράσεις των χημικών ουσιών και τις ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια που πηγάζουν από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες σε όλη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση με τίτλο «State of the science of endocrine disrupting chemicals – 2012» (Πρόοδος της επιστήμης στον τομέα των ουσιών με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής - 2012»), που καταρτίστηκε για το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(7) («κανονισμός REACH»)(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0237/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 («ο κανονισμός-πλαίσιο») ορίζει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για όλα τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή, άμεσα ή έμμεσα, με τρόφιμα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν μεταναστεύουν στα τρόφιμα ουσίες σε ποσότητες τέτοιες που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή επιφέρουν μη αποδεκτή μεταβολή στη σύνθεση του τροφίμου ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα Ι του κανονισμού-πλαισίου απαριθμεί 17 υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (FCM) που μπορούν να ρυθμιστούν με ειδικά μέτρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα παραπάνω 17, μόνο 4 υλικά υπόκεινται σε ειδικά μέτρα της ΕΕ: πλαστικά (συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλωμένων πλαστικών), κεραμικά, αναγεννημένη κυτταρίνη, και τα ενεργά και νοήμονα υλικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθούν ορισμένα ειδικά μέτρα της ΕΕ, ιδιαίτερα η οδηγία 84/500/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα κεραμικά αντικείμενα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα υπόλοιπα 13 υλικά που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει διαφορετικά μέτρα για τα υπόλοιπα FCM ή εργάζονται επί του παρόντος για τον σκοπό αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα εν λόγω εθνικά μέτρα, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης δεν έχει εφαρμογή, και η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθώς και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό-πλαίσιο και τις Συνθήκες, δεν είναι δυνατόν, ως εκ τούτου, να εξασφαλιστούν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υλικά που δεν ρυθμίζονται από ειδικά μέτρα της ΕΕ μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και να οδηγήσουν σε απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ανασφάλεια δικαίου και αυξημένο κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις –που συχνά μετακυλίεται στους καταναλωτές σε μεταγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού·– εμποδίζοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Αξιολόγηση Εφαρμογής στην Ευρώπη του Μαΐου 2016, που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS), όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι η έλλειψη ενιαίων μέτρων είναι επιζήμια για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, και για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου δεν θα πρέπει να καθυστερούν την εφαρμογή οιουδήποτε μέτρου αποσκοπεί στην αποτροπή ή μείωση των δυνητικά σοβαρών ή μη αναστρέψιμων επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον, όπως επιβάλλεται από την αρχή της προφύλαξης που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και οι γονιδιοτοξικές ουσίες που περιέχονται στα FCM είναι ιδιαίτερα προβληματικές τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ή οι γονιδιοτοξικές ουσίες δεν μπορούν να προβλεφθούν αξιόπιστα από τη χημική σύνθεση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η διεξαγωγή βιοδοκιμασιών ως προαιρετικό πρόδρομο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χημικά περίπλοκων FCM· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη αναλυτικών και τοξικολογικών δοκιμασιών προκειμένου να εξασφαλίζονται αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές αξιολογήσεις της ασφάλειας των FCM προς όφελος των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και των κατασκευαστών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιβλαβείς μικροοργανισμοί (παθογόνοι ή προερχόμενοι από αλλοίωση) που μπορεί να υπάρχουν ως μολυσματικές προσμίξεις στα FCM, και τα βιοκτόνα που μπορεί να χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την ελάττωση του αριθμού τους, θέτουν επίσης σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα τρόφιμα βρίσκονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε επαφή με πολύ διαφορετικά υλικά συσκευασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση του συντονισμού όλων των διατάξεων που έχουν σχέση με τη χρήση FCM θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη προστασία της υγείας των καταναλωτών και στη μείωση των επιπτώσεων των FCM και, ιδίως, των υλικών συσκευασίας στο περιβάλλον·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση του συντονισμού όλων των διατάξεων που αφορούν τα FCM, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού REACH, θα καταστήσει αποτελεσματικότερη την κυκλική οικονομία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ειδικά μέτρα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αρκετά άγνωστα επιστημονικά στοιχεία και ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η νανοτεχνολογία και τα νανοϋλικά αποτελούν μια νέα τεχνολογική εξέλιξη και τα FCM είναι ένας τομέας στον οποίο χρησιμοποιούνται τα νανοϋλικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νανοϋλικών ενδέχεται να επηρεάσουν τα τοξικοκινητικά και τοξικολογικά προφίλ τους, ωστόσο οι διαθέσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις πτυχές αυτές είναι περιορισμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης αμφιβολίες που πηγάζουν από τη δυσκολία χαρακτηρισμού, εντοπισμού και μέτρησης των νανοϋλικών στα τρόφιμα και στις βιολογικές μήτρες, καθώς και από την περιορισμένη διαθεσιμότητα τοξικολογικών δεδομένων και μεθόδων ελέγχου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιολογήσεις κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ περιορίζονται επί του παρόντος στην αξιολόγηση μεμονωμένων ουσιών και αγνοούν τις πραγματικές συνθήκες της συνδυασμένης και σωρευτικής έκθεσης από διαφορετικές οδούς και διαφορετικά είδη προϊόντων, που είναι γνωστή και ως «επίδραση κοκτέιλ» ή «επίδραση μειγμάτων»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη σύσταση του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και της ΠΟΥ (2009)(11), οι αξιολογήσεις έκθεσης θα πρέπει να καλύπτουν τον γενικό πληθυσμό, καθώς και κρίσιμες ομάδες που είναι ευάλωτες ή αναμένεται να υφίστανται υψηλότερο επίπεδο έκθεσης από τον γενικό πληθυσμό (π.χ. νήπια, παιδιά)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των FCM σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι, η ανάκληση των ελαττωματικών προϊόντων, η ενημέρωση των καταναλωτών και ο καταλογισμός των ευθυνών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σήμανση αποτελεί ένα εξαιρετικά άμεσο και αποτελεσματικό εργαλείο ενημέρωσης του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή οριζόντιας προσέγγισης για τις ουσίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας παρέχει συνέπεια όσον αφορά τη νομοθεσία και προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ομοιόμορφων μεθόδων δοκιμών στην ΕΕ για όλα τα FCM θα συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση ελέγχου ασφαλείας για τα έτοιμα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα θα έδινε ίσως τη δυνατότητα συμπλήρωσης συγκεκριμένων ειδικών μέτρων·

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα FCM: επιτυχίες και κενά

1.  αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός-πλαίσιο αποτελεί μια σταθερή νομική βάση, οι στόχοι της οποίας παραμένουν επίκαιροι·

2.  υπογραμμίζει ότι, ενώ ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η θέσπιση ειδικών μέτρων για τα εν λόγω 13 υλικά που δεν υπάγονται ακόμη σε ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι επισημαίνουν ότι υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας·

3.  αναμένει την επικείμενη επανεξέταση από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής των εθνικών διατάξεων που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για τα μη εναρμονισμένα υλικά· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα αυτής της επανεξέτασης ως αφετηρία για την εκπόνηση των απαιτούμενων μέτρων·

4.  προτρέπει την Επιτροπή, κατά την επεξεργασία των απαιτούμενων μέτρων, να λάβει υπόψη την Αξιολόγηση της Εφαρμογής στην Ευρώπη που διεξήγαγε η EPRS και τα εθνικά μέτρα που ισχύουν ήδη ή βρίσκονται στο στάδιο της κατάρτισης·

5.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην κατάρτιση ειδικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για το χαρτί και το χαρτόνι, τα βερνίκια και τα επιχρίσματα, τα μέταλλα και τα κράματα, τα μελάνια και τις κολλητικές ουσίες, δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα υλικά επικρατούν στην αγορά της ΕΕ και ενέχουν κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, αλλά και προκειμένου να διατηρηθεί η ενιαία αγορά τόσο για τα FCM όσο και για τα τρόφιμα·

6.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με υψηλότερο κίνδυνο μετανάστευσης, όπως υλικά που περιβάλλουν υγρά και τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητα σε λιπαρά, και στα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα·

7.  είναι της γνώμης ότι η έγκριση περαιτέρω ειδικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν ασφαλή επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλωμένα FCM, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στις προσπάθειες της ΕΕ να εγκαθιδρύσει αποτελεσματικότερη κυκλική οικονομία· επισημαίνει ότι μία προϋπόθεση γι’ αυτό θα ήταν η βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και η σταδιακή εξάλειψη ουσιών στα FCM οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία·

8.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η χρήση FCM που παρασκευάζονται από ανακυκλωμένα προϊόντα και η επαναχρησιμοποίηση FCM δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υψηλότερο αριθμό μολυσματικών προσμίξεων και/ή καταλοίπων στο τελικό προϊόν·

9.  είναι πεπεισμένο ότι, με γνώμονα την επικέντρωση των προσπαθειών της ΕΕ στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, θα πρέπει να αναπτυχθούν καλύτερες συνέργειες μεταξύ του κανονισμού-πλαισίου για τα FCM και της κυκλικής οικονομίας, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για το ανακυκλωμένο χαρτί και χαρτόνι· σημειώνει ότι υπάρχει όριο ως προς το πόσες φορές μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τα ανακυκλωμένα προϊόντα χαρτιού και χαρτονιού, γεγονός που απαιτεί σταθερή παροχή φρέσκων ινών ξύλου·

10.  δεδομένου του κινδύνου μετανάστευσης των ορυκτελαίων στα τρόφιμα από υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, τα οποία παρασκευάζονται από χαρτί και χαρτόνι, υποστηρίζει, εν αναμονή της θέσπισης ειδικών μέτρων και της ενδεχόμενης απαγόρευσης των ορυκτελαίων στα μελάνια, την περαιτέρω έρευνα με σκοπό να αποτραπεί η μετανάστευση·

11.  υποστηρίζει την αύξηση των στόχων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης για όλα τα υλικά στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (COM(2015)0596)· υπενθυμίζει στην Επιτροπή, ωστόσο, ότι οι στόχοι για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή μέτρα ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα·

12.  δίνει έμφαση στη δύσκολη θέση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην αλυσίδα παραγωγής, δεδομένου ότι, λόγω της απουσίας σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, δεν μπορούν να λάβουν ή να διαβιβάσουν πληροφορίες που εγγυώνται την ασφάλεια των προϊόντων τους·

13.  θεωρεί ότι επιβάλλεται τα κράτη μέλη να ζητήσουν τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία, όταν προτείνονται ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας για FCM·

14.  αναγνωρίζει ότι το ισχύον πρότυπο για την αξιολόγηση της ασφάλειας των FCM είναι ανεπαρκές, καθώς υποτιμάται γενικά ο ρόλος των FCM στην επιμόλυνση των τροφίμων και υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης για την έκθεση του ανθρώπου·

Αξιολόγηση κινδύνου

15.  έχει επίγνωση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η EFSA, στην αξιολόγηση του κινδύνου των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα FCM που ρυθμίζονται από ειδικά μέτρα· αναγνωρίζει τις δαπάνες που συνδέονται με την αξιολόγηση του κινδύνου μιας συγκεκριμένης ουσίας και τους περιορισμένους πόρους της EFSA· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο χρηματοδότησης για την EFSA ενόψει των πρόσθετων εργασιών, δεδομένης της αυξημένης ανάγκης για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω·

16.  καλεί την EFSA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) να συνεργάζονται και να συντονίζουν τις εργασίες τους προκειμένου να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα υπάρχοντα μέσα για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων αξιολογήσεων·

17.  αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι των FCM, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή και την επεξεργασία τους όσο και οι ακούσια προστιθέμενες ουσίες (NIAS), περιλαμβανομένων των προσμίξεων από τις σκοπίμως προστιθέμενες ουσίες και άλλες ουσίες που προκύπτουν από χημικές αντιδράσεις· αναγνωρίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, οι αρχικές ουσίες πρέπει να αναφέρονται σαφώς στην EFSA και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών φορέων/εργαστηρίων και χαιρετίζει την πρόθεση της EFSA να επικεντρωθεί περισσότερο στα επεξεργασμένα υλικά και αντικείμενα και τη διαδικασία παραγωγής, παρά στις ουσίες που χρησιμοποιούνται·

18.  τονίζει ότι έχει σημασία να συνεχιστεί η επιστημονική έρευνα στον τομέα των NIAS καθώς, σε αντίθεση προς τις γνωστές επικίνδυνες ουσίες, η ταυτότητα και η δομή τους, ειδικά στα πλαστικά, είναι άγνωστες·

19.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τα εξής: i) τις τρέχουσες παραδοχές σχετικά με τη μετανάστευση ουσιών μέσω λειτουργικών φραγμών· ii) την οριακή συγκέντρωση 10 ppb για τις ουσίες που μεταναστεύουν στα τρόφιμα η οποία χρησιμοποιείται από ορισμένες εταιρείες και αρμόδιες αρχές για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των χημικών ουσιών που θα υποβληθούν σε αξιολόγηση κινδύνου· iii) τον βαθμό στον οποίο οι λειτουργικοί φραγμοί καθίστανται λιγότερο αποτελεσματικοί με την πάροδο μεγάλων χρονικών περιόδων αποθήκευσης, καθώς μπορεί απλώς να επιβραδύνουν τη μετανάστευση iv) τις τρέχουσες παραδοχές σχετικά με το μοριακό μέγεθος που επηρεάζει την απορρόφηση χημικών ουσιών μέσω του εντέρου

20.  καλεί την EFSA και την Επιτροπή να διευρύνουν την έννοια των ευάλωτων ομάδων ώστε να περιλαμβάνονται οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της έκθεσης σε χαμηλή δόση και οι αμονότονες σχέσεις δόσης-απόκρισης στα κριτήρια αξιολόγησης του κινδύνου·

21.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η EFSA, στην πρόσφατη διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων που διενήργησε, δεν έλαβε υπόψη το λεγόμενο «φαινόμενο κοκτέιλ» ή τις επιπτώσεις των πολλαπλών συνδυαστικών και σωρευτικών εκθέσεων από FCM και άλλες πηγές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις ακόμη και εάν τα επίπεδα των επιμέρους ουσιών στο μείγμα είναι χαμηλά, και παροτρύνει την EFSA να το πράξει στο μέλλον· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το φαινόμενο αυτό, και σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, κατά τον καθορισμό ορίων μετανάστευσης που θεωρούνται ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία·

22.  ζητεί τη διενέργεια περαιτέρω επιστημονικών ερευνών σχετικά με την αλληλεπίδραση διαφορετικών χημικών ουσιών·

23.  εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η EFSA δεν λαμβάνει ακόμη υπόψη την πιθανότητα ύπαρξης επιβλαβών μικροοργανισμών στα FCM· καλεί, ως εκ τούτου, την Ομάδα για τις βιολογικές πηγές κινδύνου (BIOHAZ) της EFSA να εξετάσει το ζήτημα των μικροοργανισμών στα FCM μέσω της σύνταξης γνωμοδότησης της EFSA επί του θέματος·

24.  επισημαίνει ότι τα FCM περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012(12) (κανονισμός για τα βιοκτόνα) καθώς βιοκτόνα μπορεί να υπάρχουν σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα για να διατηρούν την επιφάνειά τους καθαρή από μικροβιακή επιμόλυνση (απολυμαντικά) και για να προσδίδουν συντηρητικό αποτέλεσμα στο τρόφιμο (συντηρητικά)· σημειώνει, πάντως, ότι οι διαφορετικοί τύποι βιοκτόνων στα FCM υπάγονται σε διαφορετικά νομικά πλαίσια και ότι, ανάλογα με τον τύπο του βιοκτόνου, η αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να διενεργείται από τον ECHA ή από την EFSA ή και από τους δύο οργανισμούς·

25.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των κανονισμών για τα FCM και τα βιοκτόνα προϊόντα και να αποσαφηνίσει τους ρόλους του ECHA και της EFSA εν προκειμένω· καλεί επίσης την Επιτροπή να επεξεργαστεί μια εναρμονισμένη και ενοποιημένη προσέγγιση για τη συνολική αξιολόγηση και έγκριση των ουσιών που χρησιμοποιούνται ως βιοκτόνα στα FCM, με στόχο την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων, της ανασφάλειας δικαίου και της περιττής επανάληψης των εργασιών·

26.  καλεί την EFSA να εξετάσει το γεγονός ότι οι μονάδες παραγωγής τροφίμων αναγνωρίστηκαν από την επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR) το 2009 ως ένα από τα κρίσιμα μέρη που προάγουν την ανάπτυξη βακτηρίων ανθεκτικών τόσο στα αντιβιοτικά όσο και στα βιοκτόνα· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι τα FCM που περιέχουν βιοκτόνα μπορεί να συμβάλλουν επίσης στην εμφάνιση βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στους ανθρώπους·

27.  υπογραμμίζει ότι τα FCM αποτελούν σημαντική πηγή έκθεσης του ανθρώπου σε ανησυχητικές χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπερφθοριωμένων ενώσεων (PFC) και των χημικών ουσιών με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής (EDC) όπως οι φθαλικές ενώσεις και οι διφαινόλες, που έχουν συνδεθεί με χρόνιες παθήσεις καθώς και με προβλήματα αναπαραγωγής, διαταραχές του μεταβολισμού, αλλεργίες και νευροαναπτυξιακά προβλήματα· σημειώνει ότι η μετανάστευση τέτοιων χημικών ουσιών εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία για τα FCM, δεδομένης της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης ακόμα και σε εξαιρετικά μικρές δόσεις·

28.  σημειώνει με ανησυχία τις αυξημένες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ουσίες που χρησιμοποιούνται σε FCM στην υγεία των βρεφών και των παιδιών·

29.  καλεί την Επιτροπή να καλύψει το κενό όσον αφορά την αξιολόγηση ασφαλείας μεταξύ του κανονισμού REACH και της νομοθεσίας για τα FCM εξασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες παρέχουν αξιολογήσεις σχετικά με την ασφάλεια, για διάφορες πτυχές της ανθρώπινης υγείας, της έκθεσης σε χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα FCM κατά την παραγωγή, τη χρήση και τη διανομή· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004·

30.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει καλύτερο συντονισμό και συνεκτικότερη προσέγγιση μεταξύ της νομοθεσίας REACH και FCM, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) (κατηγορίες 1Α, 1Β και 2) ή ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) δυνάμει του κανονισμού REACH, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι επιβλαβείς ουσίες που αποσύρονται σταδιακά βάσει του κανονισμού REACH θα αποσυρθούν επίσης σταδιακά και από τα FCM· τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορεί να αποκλείεται κάθε είδους κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εάν ορισμένες ουσίες που προκαλούν ανησυχία (όπως οι SVHC, οι ΚΜΤ, τα βιοσυσσωρευτικά χημικά ή ορισμένες κατηγορίες χημικών ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές) και οι οποίες απαγορεύονται ή αποσύρονται σταδιακά δυνάμει του REACH ή οιασδήποτε άλλης νομοθεσίας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στα FCM· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ταξινόμησης της διφαινόλης Α (BPA) μεταξύ των ουσιών SVHC·

31.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δημοσίευσε, στις 15 Ιουνίου 2016, επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα και φυτοπροστευτικά προϊόντα· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για οριζόντια κριτήρια για όλα τα προϊόντα, περιλαμβανομένων των FCM, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τέτοιου είδους κριτήρια χωρίς καθυστέρηση· ζητεί τα εν λόγω κριτήρια, από τη στιγμή που θα τεθούν σε ισχύ, να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων των FCM·

32.  σημειώνει το γεγονός ότι, μετά την πρόσφατη γνωμοδότηση της EFSA, η Επιτροπή έχει ανακοινώσει τελικά το σχέδιό της να εισαγάγει όριο μετανάστευσης 0,05 mg/kg για την BPA για τις συσκευασίες και τα δοχεία που κατασκευάζονται από πλαστικό, καθώς και για τα βερνίκια και τα επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται σε μεταλλικά δοχεία· λαμβάνοντας πάντως υπόψη ότι πολλές επαναξιολογήσεις που διενήργησε η EFSA την τελευταία δεκαετία δεν έχουν δώσει αποτελεσματική λύση σε όλα τα προβλήματα υγείας και ότι η EFSA θα αξιολογήσει εκ νέου(13) τους κινδύνους της BPA το 2017, μετά τη δημοσίευση έκθεσης η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η ισχύουσα ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (TDI) δεν προστατεύει τα έμβρυα ή τα βρέφη από τις επιπτώσεις της BPA στο ανοσοποιητικό σύστημα και συνιστά να δοθούν οδηγίες στους καταναλωτές να μειώσουν την έκθεσή τους στην BPA από τρόφιμα και άλλες πηγές, ζητεί να απαγορευθεί η BPA σε όλα τα FCM·

33.  αναγνωρίζει, βάσει της έκθεσης επιστημονικών στοιχείων και πολιτικής του 2015 του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, το ζήτημα της μετανάστευσης βαρέων μετάλλων στα τρόφιμα· αντιλαμβάνεται ότι η Επιτροπή επανεξετάζει τα όρια για τον μόλυβδο και το κάδμιο στην οδηγία 84/500/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα κεραμικά αντικείμενα· προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση χαμηλότερων ορίων για την ελευθέρωση του καδμίου και του μολύβδου και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι η αναθεώρηση της οδηγίας 84/500/ΕΟΚ δεν έχει ακόμη συζητηθεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

34.  στηρίζει τις πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας που επιδιώκουν να αναπτύξουν νέες ουσίες για χρήση σε FCM που έχουν αποδειχθεί ασφαλή για την υγεία του ανθρώπου· τονίζει, εντούτοις, ότι προς το παρόν οι ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη διφαινόλη S (BPS) ως υποκατάστατο της διφαινόλης Α (BPA), δεδομένου ότι η BPS μπορεί να έχει τοξικολογικά χαρακτηριστικά παρόμοια με την BPA(14)·

35.  υποστηρίζει, ιδιαίτερα, την περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα νανοϋλικά, καθώς υπάρχει ακόμη επιστημονική αβεβαιότητα όσον αφορά τις συνέπειες και την ικανότητα μετανάστευσης των εν λόγω υλικών και την επίπτωσή τους στην υγεία του ανθρώπου· πιστεύει, συνεπώς, ότι τα νανοϋλικά δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση για χρήση μόνον σε πλαστικές ύλες αλλά και σε όλα τα FCM, και ότι δεν θα πρέπει να αξιολογούνται μόνο στη χύδην μορφή τους·

36.  επισημαίνει ότι οι φραγμοί της αγοράς, και δη η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση εγκρίσεων δυνάμει διαφορετικών εθνικών κανόνων, έχει ως αποτέλεσμα απώλεια ευκαιριών για τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων μέσω της καινοτομίας·

Ιχνηλασιμότητα

37.  πιστεύει ότι η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο για να διασφαλίζεται ότι τα FCM συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες, και συνιστά όλα τα FCM, είτε εναρμονισμένα είτε μη, να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης και την κατάλληλη τεκμηρίωση, όπως ισχύει επί του παρόντος για τα FCM για τα οποία έχουν εγκριθεί συγκεκριμένα μέτρα· πιστεύει ότι οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα στις σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης·

38.  εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, ακόμα και όταν είναι υποχρεωτικές, οι δηλώσεις συμμόρφωσης δεν είναι πάντα διαθέσιμες για σκοπούς επιβολής και ότι, όταν είναι διαθέσιμες, η ποιότητά τους δεν είναι πάντα αρκετά υψηλή ώστε να εξασφαλίζεται ότι αποτελούν αξιόπιστη πηγή τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης·

39.  ζητεί να ενισχυθεί η ιχνηλασιμότητα και η συμμόρφωση των FCM που εισάγονται από τρίτες χώρες μέσω της απαίτησης να υπάρχουν ορθά και πλήρη έγγραφα ταυτοποίησης και δηλώσεων συμμόρφωσης· επιμένει ότι τα εισαγόμενα FCM πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι τη δημόσια υγεία και τον θεμιτό ανταγωνισμό·

40.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει υποχρεωτική σήμανση της σκόπιμης παρουσίας νανοϋλικών στα FCM και να καθιερώσει υποχρεωτική σήμανση της σύνθεσης των FCM τα οποία χρησιμοποιούνται για βιολογικά προϊόντα και για προϊόντα που προορίζονται για κρίσιμες ομάδες

Συμμόρφωση, επιβολή του νόμου και έλεγχοι

41.  εκφράζει την ανησυχία ότι το επίπεδο επιβολής της νομοθεσίας για τα FCM ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα FCM που θα διευκολύνουν την εναρμονισμένη και ομοιόμορφη εφαρμογή και καλύτερη επιβολή στα κράτη μέλη· για τον σκοπό αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών· πιστεύει ότι οι υπόλοιπες μη νομοθετικές επιλογές πολιτικής, όπως η αυτοαξιολόγηση της βιομηχανίας, θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα μέτρα βελτίωσης της επιβολής του κανονισμού πλαίσιο για τα FCM·

42.  θεωρεί ότι με την περαιτέρω εναρμόνιση των υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορεί να επιτευχθεί ενιαίο υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

43.  συνιστά την καθιέρωση ομοιόμορφων προτύπων της ΕΕ για αναλυτική εξέταση, ανάλογα με το υλικό και το αντικείμενο που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, ούτως ώστε οι εταιρείες και οι αρμόδιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ, να διενεργούν δοκιμές χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο· σημειώνει ότι η καθιέρωση ομοιόμορφων μεθόδων δοκιμής θα εγγυάται την ίδια μεταχείριση των FCM σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, οπότε θα εξασφαλίζονται καλύτερη παρακολούθηση των προτύπων και υψηλότερα επίπεδα προστασίας·

44.  τονίζει ότι είναι ευθύνη του κάθε κράτους μέλους να διενεργεί ελέγχους σε εταιρείες που παράγουν ή εισάγουν FCM· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν την υποχρέωση των εταιρειών να καταχωρίζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, επιτρέποντας έτσι στις εταιρείες αυτές να παρακάμπτουν τους ελέγχους συμμόρφωσης· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ήδη να υποχρεώσουν όλες τις εταιρείες που παράγουν ή εισάγουν FCM να καταχωρίζουν επισήμως την επιχειρηματική τους δραστηριότητα σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004· αναγνωρίζει την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών καταχώρισης σε πολλά κράτη μέλη, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συχνότητα και την αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων, με βάση τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης καθώς και τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα των τροφίμων, τους καταναλωτές για τους οποίους προορίζονται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχουν έρθει σε επαφή με τα FCM, καθώς και τον τύπο του FCM, τη θερμοκρασία και τυχόν άλλους σχετικούς παράγοντες·

46.  επιμένει ότι πρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό και τον εξοπλισμό για τη διενέργεια ομοιόμορφων, αυστηρών και συστηματικών ελέγχων, καθώς και ένα σύστημα αποτρεπτικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004·

47.  ζητεί αποτελεσματικότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής όσον αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, προκειμένου να εξαλείφονται γρήγορα και αποτελεσματικά οι κίνδυνοι για την υγεία·

48.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα θέσπισης ενός ελέγχου ασφαλείας για τα έτοιμα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή άλλες διαδικασίες έγκρισης αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα·

49.  επιδοκιμάζει την πλατφόρμα της Επιτροπής «Better Training for Safer Food»· συνιστά την περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της·

o
o   o

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.
(2) ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 75.
(3) ΕΕ L 12 της 15.1.2011, σ. 1.
(4) PE 581.411
(5) PE 578.967
(6) Kortenkamp 2009. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects/pdf/report_mixture_toxicity.pdf
(7) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2017820%202009%20INIT
(8) 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171,http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
(9) http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
(10) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(11) Recent developments in the risk assessment of chemicals in food and their potential impact on the safety assessment of substances used in food contact materials (Πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνων των χημικών ουσιών στα τρόφιμα και τον πιθανό τους αντίκτυπο στην εκτίμηση της ασφάλειας των ουσιών που χρησιμοποιούνται σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα) - Δελτίο EFSA 2016·14(1):4357 [σ. 28] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4357
(12) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160426a?utm_content=hl&utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=3bd764133f-HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-3bd764133f-63626997
(14) Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC), γνωμοδότηση σχετικά με την κατάρτιση φακέλου για το παράρτημα XV που προτείνει περιορισμούς σχετικά με τη διφαινόλη Α, σ. 13.http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion_en.pdf


Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου
PDF 407kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))
P8_TA(2016)0385A8-0262/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την 32η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2014) (COM(2015)0329),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας EU Pilot» (COM(2010)0070),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας EU Pilot» (COM(2011)0930),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2002, όσον αφορά τις σχέσεις με τον καταγγέλλοντα στον τομέα των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου (COM(2002)0141),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2012 με τίτλο «Επικαιροποίηση του χειρισμού των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης» (COM(2012)0154),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την 30ή και την 31η έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013)(1),

–  σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0262/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει τον θεμελιώδη ρόλο της Επιτροπής ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 ΣΕΕ, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ) έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες, απευθύνεται δε στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και στα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης (άρθρο 51 παράγραφος 1 ΧΘΔΕΕ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 258 παράγραφοι 1 και 2 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή διαβιβάζει αιτιολογημένη γνώμη σε κράτος μέλος, όταν κρίνει ότι αυτό δεν εκπλήρωσε υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών, και δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο, εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τη γνώμη αυτή εντός προθεσμίας που του τάσσει η Επιτροπή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία -πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει με βάση προειδοποιητικές επιστολές, αλλά δεν καλύπτει την άτυπη διαδικασία «EU Pilot», που προηγείται της κίνησης επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επικαλείται το άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ και την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών προκειμένου να υλοποιήσει την υποχρέωσή της να τηρεί διακριτική στάση έναντι των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας EU Pilot·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη διαδικασία EU Pilot επιδιώκεται μια στενότερη και συνεκτικότερη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίζονται, κατά το δυνατόν, εγκαίρως οι παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και να αποτρέπεται η ανάγκη προσφυγής στη διαδικασία επί παραβάσει·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Επιτροπή έλαβε 3 715 καταγγελίες σχετικά με πιθανές παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, τα δε κράτη μέλη κατά των οποίων υποβλήθηκαν οι περισσότερες από αυτές τις καταγγελίες ήταν η Ισπανία (553), η Ιταλία (475) και η Γερμανία (276)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Επιτροπή κίνησε 893 νέες διαδικασίες επί παραβάσει, τα δε κράτη μέλη με τις περισσότερες εκκρεμείς διαδικασίες ήταν η Ελλάδα (89), η Ιταλία (89) και η Ισπανία (86)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 ΧΘΔΕΕ ορίζει το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση ως το δικαίωμα κάθε προσώπου στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και ότι το άρθρο 298 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι, κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη·

1.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του ΧΘΔΕΕ (άρθρο 6 παράγραφος 1 ΣΕΕ), οι διατάξεις του οποίου απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και στα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης·

2.  αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για την ορθή μεταφορά και εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, τονίζει, ωστόσο, ότι αυτό δεν απαλλάσσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ από την υποχρέωσή τους να σέβονται το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ κατά τη θέσπιση του παράγωγου δικαίου της Ένωσης·

3.  τονίζει τον θεμελιώδη ρόλο της Επιτροπής στην εποπτεία της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και στην υποβολή της ετήσιας έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διάφορων εργαλείων για τη βελτίωση της εφαρμογής, της επιβολής και της τήρησης του ενωσιακού δικαίου στα κράτη μέλη και για την παροχή στοιχείων για την εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ στην επόμενη ετήσια έκθεση της Επιτροπής, πέρα από εκείνα που αφορούν την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ·

4.  αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για την ορθή μεταφορά και εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, και υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης, όταν εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο, να σέβονται πλήρως τις θεμελιώδεις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί στις συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· επισημαίνει ότι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής· καλεί για τον σκοπό αυτό εκ νέου τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν συστηματικά τους πίνακες συσχετισμού, τονίζει, ωστόσο, ότι αυτό δεν απαλλάσσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ από την υποχρέωσή τους να σέβονται το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ κατά τη θέσπιση του παράγωγου δικαίου της Ένωσης· γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει χρήση των εκθέσεων εφαρμογής όσον αφορά τις τομεακές νομοθεσίες·

5.  αναγνωρίζει ότι στη συνάρτηση αυτή ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ζωτικής σημασίας αφού ασκεί πολιτικό έλεγχο στις ενέργειες της Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, ελέγχει τις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και εγκρίνει τα σχετικά κοινοβουλευτικά ψηφίσματα· επισημαίνει ότι το ΕΚ θα μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερο στην έγκαιρη και ορθή μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στα εθνικά δίκαια, μεταδίδοντας την εμπειρία που αποκτά κατά τη διαδικασία λήψης νομοθετικών αποφάσεων μέσω προκαθορισμένων σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια·

6.  επισημαίνει ότι η έγκαιρη και ορθή μεταφορά του δικαίου της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία και ένα σαφές εθνικό νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τα κράτη μέλη προκειμένου να αποφεύγονται οι παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ ενώ παράλληλα θα παρέχονται στα άτομα και στις επιχειρήσεις τα σκοπούμενα οφέλη χάρη στην αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

7.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων όσον αφορά τη θέσπιση νομοθεσίας και τον έλεγχο και την επισήμανση ελλείψεων κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη· επισημαίνει την αναγνώριση, εκ μέρους της Επιτροπής, του ρόλου των ενδιαφερόμενων φορέων, μέσω της δρομολόγησης, το 2014, νέων εργαλείων που διευκολύνουν την εν λόγω διαδικασία· ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς να συνεχίσουν να επαγρυπνούν εν προκειμένω στο μέλλον·

8.  αναγνωρίζει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· εκτιμά τη σημασία που προσδίδει η ετήσια έκθεση της Επιτροπής στις αναφορές που υποβάλλουν πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που έχει κατοχυρωθεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας, σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και σημαντικό μέσο παρακολούθησης της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και του εντοπισμού πιθανών κενών σε αυτό μέσω της απευθείας έκφρασης των απόψεων και των εμπειριών των πολιτών, παράλληλε με τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα που εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια οδό της δημοκρατικής έκφρασης·

9.  θεωρεί ότι οι μη ρεαλιστικές προθεσμίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας μπορούν να καταστήσουν αδύνατη τη συμμόρφωση των κρατών μελών, γεγονός που ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή των καθυστερήσεων στην εφαρμογή· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν σε πιο κατάλληλα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των κανονισμών και οδηγιών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απαιτούμενες προθεσμίες ελέγχου και διαβούλευσης· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις, αξιολογήσεις και νομοθετικές αναθεωρήσεις στις προθεσμίες που έχουν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες και όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στη νέα Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο να βελτιωθεί η μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και να προωθηθεί μια πιο δομημένη συνεργασία στο ζήτημα αυτό· στηρίζει την έκκληση που διατυπώνεται στη συμφωνία αυτή για τον καλύτερο εντοπισμό των εθνικών μέτρων που δεν αφορούν αυστηρά με την ενωσιακή νομοθεσία (μια πρακτική που είναι γνωστή ως «κανονιστικός υπερθεματισμός»)· τονίζει τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης της διαδικασίας μεταφοράς και την ανάγκη να κοινοποιούν τα κράτη μέλη και να επισημαίνουν σαφώς τα εθνικά μέτρα που συμπληρώνουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, να μην επιβαρύνουν χωρίς λόγο τη νομοθεσία αυτή, δεδομένου ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται εσφαλμένες αντιλήψεις όσον αφορά την νομοπαραγωγική δραστηριότητα της ΕΕ και αυξάνεται αδικαιολόγητα ο σκεπτικισμός των πολιτών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτό δεν θίγει με κανέναν τρόπο το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν σε εθνικό επίπεδο αυστηρότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα από όσα έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ·

11.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίζει έναν ισχυρότερο ρόλο κατά την εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες και οι χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες σύνδεσης τηρούν το δίκαιο της ΕΕ· προτείνει στη συνάρτηση αυτή να παρασχεθεί στις χώρες αυτές κατάλληλη βοήθεια υπό μορφήν διαρκούς συνεργασίας με τα εθνικά τους κοινοβούλια στον τομέα της τήρησης και εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ·

12.  φρονεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συντάσσει κανονικές εκθέσεις και όχι απλώς ψηφίσματα για όλες τις υποψήφιες χώρες σε συνάρτηση με τις ετήσιες εκθέσεις προόδου που συντάσσει η Επιτροπή, προκειμένου να παρέχεται σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιτροπές η δυνατότητα να γνωμοδοτούν σχετικά· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να συντάσσει εκθέσεις προόδου για όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας οι οποίες έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης, ούτως ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να προβαίνει σε μια σοβαρή και συστηματική αξιολόγηση της προόδου που έχουν σημειώσει οι χώρες αυτές στον τομέα της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου που συναρτάται με τα ζητήματα της σύνδεσης·

13.  χαιρετίζει την 32η «ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης» και επισημαίνει ότι το 2013 το περιβάλλον, οι μεταφορές, η εσωτερική αγορά και οι υπηρεσίες υπήρξαν οι τομείς πολιτικής στους οποίους οι περισσότερες υποθέσεις παράβασης συνέχισαν να εκκρεμούν και το 2014· επισημαίνει επίσης ότι το 2014 το περιβάλλον, η υγεία, η προστασία των καταναλωτών, η κινητικότητα και οι μεταφορές αποτέλεσαν και πάλι τους τομείς πολιτικής, σε συνάρτηση με τους οποίους κινήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός νέων διαδικασιών επί παραβάσει· παροτρύνει την Επιτροπή, χάριν της διασφάλισης διοργανικής διαφάνειας, να προσφέρει στο Κοινοβούλιο καλύτερη πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν υποθέσεις παραβίασης του δικαίου της ΕΕ·

14.  διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, «ο αριθμός των επίσημων διαδικασιών επί παραβάσει έχει μειωθεί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια» και ότι σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτό αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα του δομημένου διαλόγου με τα κράτη μέλη μέσω του EU Pilot· θεωρεί, συνεπώς, ότι η μείωση που σημειώθηκε τα τελευταία έτη και η μείωση που αναμένεται να σημειωθεί κατά τα προσεχή έτη οφείλονται στη διαρκή πτώση του αριθμού νέων νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής· τονίζει ωστόσο ότι, σε περίπτωση καθυστερημένης μεταφοράς οδηγιών, η Επιτροπή δεν εφαρμόζει τη διαδικασία EU Pilot·

15.  επισημαίνει ότι με την εκ των υστέρων αυτή αξιολόγηση δεν αίρεται η υποχρέωση της Επιτροπής να παρακολουθεί εγκαίρως και με αποτελεσματικό τρόπο τη μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, τονίζει δε ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε, μέσω του ελέγχου που ασκεί στην Επιτροπή, να συμμετέχει στην παρακολούθηση της εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων·

16.  επισημαίνει ότι η αύξηση του αριθμού των νέων υποθέσεων «EU Pilot» κατά την υπό εξέταση περίοδο και η μείωση του αριθμού των εκκρεμών διαδικασιών επί παραβάσει, καταδεικνύουν σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, ότι το σύστημα «EU Pilot» έχει αποδείξει την αξία του και είχε θετικό αντίκτυπο με την προώθηση της αποτελεσματικότερης επιβολής του δικαίου της ΕΕ· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η επιβολή του δικαίου της ΕΕ δεν είναι επαρκώς διαφανής ούτε υπόκειται σε πραγματικό έλεγχο εκ μέρους των προσφευγόντων και των ενδιαφερομένων μερών, και εκφράζει τη λύπη του επειδή, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις του, το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να έχει ανεπαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία «EU Pilot» και τις εκκρεμείς υποθέσεις· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλίσει περισσότερη διαφάνεια αναφορικά με τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία «EU Pilot» και τις εκκρεμείς υποθέσεις·

17.  φρονεί ότι οι χρηματικές ποινές λόγω μη τήρησης του ενωσιακού δικαίου πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, να λαμβάνονται υπόψη οι συνεχείς παραλείψεις στον τομέα αυτό και να γίνονται σεβαστά τα νομικά δικαιώματα των κρατών μελών·

18.  υπενθυμίζει ότι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που εδράζεται στο κράτος δικαίου και στην ασφάλεια και προβλεψιμότητα του νόμου, θα πρέπει οι πολίτες της ΕΕ, πρώτα από όλους, να είναι σε θέση να γνωρίζουν με σαφή, προσιτό, διαφανή και γρήγορο τρόπο (μέσω Διαδικτύου και με άλλα μέσα) εάν και ποιοι εθνικοί νόμοι έχουν εκδοθεί με μεταφορά του δικαίου της ΕΕ στην εσωτερική νομοθεσία, και ποιες εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους·

19.  καλεί την Επιτροπή να διασυνδέσει όλες τις δικτυακές πύλες, τα σημεία πρόσβασης και τους ενημερωτικούς ιστοτόπους σε μια ενιαία δικτυακή πύλη που θα παρέχει στους πολίτες εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά έντυπα καταγγελιών και φιλικές προς το χρήστη πληροφορίες για τις διαδικασίες επί παραβάσει· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να περιλάβει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των δικτυακών πυλών στην επόμενη έκθεση παρακολούθησής της·

20.  επισημαίνει ότι η ειλικρινής συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου αποτελεί υποχρέωση και των δύο θεσμικών οργάνων· ζητεί, συνεπώς, να αναθεωρηθεί η συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες «EU Pilot» υπό μορφή (εμπιστευτικού) εγγράφου προς την κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι αρμόδια για την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης·

21.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013(2), το Κοινοβούλιο ζήτησε την έγκριση ενός κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού διοικητικού διαδικαστικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 298 ΣΛΕΕ, αλλά ότι, παρά το γεγονός ότι το ψήφισμα εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (572 ψήφοι υπέρ, 16 κατά και 12 αποχές), η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κοινοβουλίου να υποβάλει σχετική πρόταση· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου με στόχο την υποβολή πρότασης νομοθετικής πράξης σχετικά με το διοικητικό διαδικαστικό δίκαιο·

22.  εκφράζει, ειδικότερα, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν δόθηκε συνέχεια στην έκκλησή του για τη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων υπό μορφήν ενός κανονισμού που θα καθορίζει τις διάφορες πτυχές της διαδικασίας επί παραβάσει και της προδικασίας, όπως κοινοποιήσεις, δεσμευτικές προθεσμίες, το δικαίωμα ακρόασης και η υποχρέωση αιτιολόγησης, καθώς και το δικαίωμα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στο φάκελό του, προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών και να διασφαλίζεται διαφάνεια·

23.  επισημαίνει, στη συνάρτηση αυτή, ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει συγκροτήσει μια νέα ομάδα εργασίας για το διοικητικό δίκαιο, η οποία έχει αποφασίσει να εκπονήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο κανονισμού σχετικά με τη διοικητική διαδικασία που εφαρμόζει η διοίκηση της Ένωσης για να αποτελέσει «πηγή έμπνευσης» για την Επιτροπή, με στόχο όχι να αμφισβητήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής, αλλά να αποδείξει ότι η θέσπιση του κανονισμού αυτού είναι και χρήσιμη και εφικτή·

24.  πιστεύει ότι στόχος του εν λόγω σχεδίου κανονισμού δεν είναι να αντικαταστήσει την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, αλλά αντιθέτως να την συμπληρώσει όταν ανακύπτουν προβλήματα αναφορικά με την ερμηνεία και να προσδώσει περισσότερη προσβασιμότητα, σαφήνεια και συνοχή στην ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων προς όφελος τόσο των πολιτών και των επιχειρήσεων όσο και της διοίκησης και των υπαλλήλων της·

25.  καλεί, συνεπώς, για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό διοικητικό διαδικαστικό δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τη δράση που έχει αναλάβει έως τώρα το Κοινοβούλιο προς αυτήν την κατεύθυνση·

26.  υπενθυμίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ακόμη και όταν ενεργούν ως μέλη ομάδων διεθνών δανειστών («τρόικες»), δεσμεύονται από τις Συνθήκες και τον ΧΘΔΕΕ·

27.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ πραγματική πολιτική προτεραιότητα που πρέπει να επιδιώκεται σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, το οποίο έχει καθήκον α) να εξασφαλίζει ότι η Επιτροπή παραμένει πολιτικά υπόλογη και β), ως συννομοθέτης, να διασφαλίζει ότι τηρείται πλήρως ενήμερο προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς το νομοθετικό του έργο·

28.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός μηχανισμού στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου για τον έλεγχο της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου στα κράτη μέλη, με τον οποίο θα αναλύεται το πρόβλημα της μη συμμόρφωσης κατά συγκεκριμένο ανά χώρα τρόπο και θα λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι αρμόδιες μόνιμες επιτροπές του Κοινοβουλίου ελέγχουν την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στο πλαίσιο των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0322.
(2) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 17.


Διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11
PDF 426kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))
P8_TA(2016)0386B8-1083/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 19 Μαΐου 2005(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 6 Δεκεμβρίου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την καλλιέργεια του εντομοανθεκτικού γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου σειράς Bt11 και MON 810, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 6 Δεκεμβρίου 2012(4),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 28 Μαΐου 2015(5),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1996 η εταιρεία Syngenta Seeds SAS (πρώην Novartis Seeds) (εφεξής «ο κοινοποιών») υπέβαλε στην αρμόδια αρχή της Γαλλίας κοινοποίηση (στοιχεία αναφοράς C/F/96/05.10) για τη διάθεση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου Bt11 στην αγορά, σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 υποβλήθηκε επικαιροποιημένη κοινοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενετικά τροποποιημένο συμβάν αραβοσίτου Bt11 περιέχει την πρωτεΐνη Cry1Ab, η οποία είναι πρωτεΐνη Bt (από τον Bacillus thuringiensis Kurstaki) που προσδίδει ανθεκτικότητα στην πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis) και στο λεπιδόπτερο Sesamia nonagrioides, και την πρωτεΐνη PAT, η οποία προσδίδει αντοχή στο συστατικό των ζιζανιοκτόνων γλυφοσινικό αμμώνιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστική ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και, επομένως, εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για δραστικές ουσίες που έχουν ήδη εγκριθεί, τα κριτήρια αποκλεισμού εφαρμόζονται όταν απαιτείται ανανέωση της έγκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της glufosinate λήγει το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η χρήση της glufosinate πρέπει, καταρχήν, να σταματήσει το 2017·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26γ παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, η καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου Bt11 απαγορεύεται στις εξής περιοχές: Βαλονία (Βέλγιο), Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία (εξαιρείται η καλλιέργεια για ερευνητικούς σκοπούς), Ελλάδα, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία, Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο), Σκοτία (Ηνωμένο Βασίλειο), Ουαλία (Ηνωμένο Βασίλειο)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («EFSA»), τα στοιχεία δείχνουν πως περίπου το 95 έως 99% της γύρης που ελευθερώνεται επικάθεται σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την πηγή της γύρης αλλά, ωστόσο, κατακόρυφες κινήσεις του ανέμου ή ριπές του ανέμου μπορούν να εκτοξεύσουν την παραγόμενη γύρη ψηλά στην ατμόσφαιρα και να την διασπείρουν σε σημαντικές αποστάσεις, έως και χιλιόμετρα μακριά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA, στη γνωμοδότησή της το 2005, θεώρησε πως ο αραβόσιτος δεν εμφανίζει ετερομιξία με άγρια συγγενή είδη στην Ευρώπη, γεγονός που την οδήγησε να δηλώσει πως δεν αναμένονται ακούσιες περιβαλλοντικές συνέπειες λόγω της εισόδου και διάδοσης του είδους αυτού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεοζίντη, ο πρόγονος του καλλιεργούμενου αραβοσίτου, απαντά στην Ισπανία από το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φυτά τεοζίντης ενδέχεται να γίνουν δέκτες διαγονιδιακού DNA προερχόμενου από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON810, ο οποίος καλλιεργείται στην Ισπανία σε μερικές από τις περιοχές όπου η τεοζίντη διαδίδεται ευρέως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξει γονιδιακή διαβίβαση προς την τεοζίντη, οδηγώντας την στην παραγωγή της τοξίνης Bt και προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα υβρίδια αραβοσίτου και τεοζίντης σε σχέση με τα προϋπάρχοντα φυτά τεοζίντης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που ενέχει μείζονες κινδύνους για τους γεωργούς και το περιβάλλον·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές της Ισπανίας ενημέρωσαν την Επιτροπή για την παρουσία τεοζίντης σε φυτείες αραβοσίτου στη χώρα, περιλαμβανομένης και μιας πολύ περιορισμένης παρουσίας σε φυτείες γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φαίνεται πως έχει εντοπιστεί τεοζίντη και στη Γαλλία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή ζήτησε από την EFSA να αξιολογήσει, έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016, εάν, στη βάση της υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας ή κάθε άλλης σημαντικής πληροφορίας, προκύπτουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή των συμπερασμάτων και των συστάσεων των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων της EFSA όσον αφορά την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων σειρών αραβοσίτου MON 810, Bt11, 1507 και GA21·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σημείο 24 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης, η Επιτροπή ισχυρίζεται πως, όσον αφορά την τοπική θνησιμότητα, η EFSA εξέτασε δύο «αποδεκτά» επίπεδα τοπικής θνησιμότητας (0,5% και 1%)· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, στην επιστημονική γνωμοδότησή της, που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2015 και η οποία επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, η EFSA αναφέρει σαφώς ότι όλα τα συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας που χρησιμοποίησε για απεικόνιση η ειδική ομάδα ΓΤΟ της ΕFSA στην εν λόγω γνωμοδότηση έχουν απλώς θέση παραδείγματος και ότι κάθε κατώφλιο που χρησιμοποιείται εκεί είναι υποχρεωτικά αυθαίρετο και θα πρέπει να τροποποιείται σύμφωνα με τους στόχους προστασίας που ισχύουν εντός της Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της, η Επιτροπή επέλεξε ένα επίπεδο τοπικής θνησιμότητας κάτω του 0,5%, προβλέποντας στο παράρτημα αυθαίρετες αποστάσεις ασφαλείας τουλάχιστον 5 μέτρων μεταξύ μιας καλλιέργειας αραβόσιτου Bt11 και ενός προστατευόμενου οικοτόπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, παρά το γεγονός ότι η EFSA δηλώνει ως σαφώς επιβεβαιωμένο ότι η επιβολή μιας απόστασης ασφαλείας 20 μέτρων μεταξύ προστατευόμενων οικοτόπων και του πλησιέστερου φυτού Bt11/MON 810 αναμένεται να μειώσει την τοπική θνησιμότητα ακόμα και ακραία ευαίσθητων προνυμφών μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων σε επίπεδο χαμηλότερο του 0,5%, αναφέρεται δηλαδή σε μία απόσταση τέσσερις φορές μεγαλύτερη εκείνης που προτείνει η Επιτροπή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην επιστημονική γνωμοδότησή της, που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2015 και η οποία επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, η EFSA αναφέρει ότι τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στοιχεία δεν επαρκούν ώστε η σχετική με την τοξίνη Bt θνησιμότητα των προνυμφών να τεθεί στο πλαίσιο της συνολικής θνησιμότητας·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει η οδηγία 2001/18/ΕΚ·

2.  εκτιμά ότι η αξιολόγηση των κινδύνων της καλλιέργειας την οποία πραγματοποίησε η EFSA είναι ατελής και ότι οι συστάσεις διαχείρισης κινδύνου τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή είναι ανεπαρκείς·

3.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος είναι, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, η προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος κατά τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση στην αγορά εντός της Κοινότητας και κατά τη διάθεση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων εντός της Κοινότητας·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο της εκτελεστική της απόφασης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.
(2) Γνώμη την οποία διατύπωσε η επιστημονική ομάδα για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς μετά από αίτημα της Επιτροπής σχετικά με την κοινοποίηση (στοιχεία αναφοράς C/F/96/05.10) για τη διάθεση στην αγορά του εντομοανθεκτικού γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου της σειράς Bt11 για εισαγωγή, ζωοτροφές και βιομηχανική επεξεργασία και καλλιέργεια, σύμφωνα με το μέρος Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, από τις Pioneer Hi-Bred International INC και Mycogen Seeds. Δελτίο EFSA (2005) 213, 1-33.
(3) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810. Δελτίο EFSA 2012· 10(12):3017, 98 σ. doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου εντομοανθεκτικού αραβόσιτου σειράς Bt11 και MON 810. Δελτίο EFSA 2012·10(12):3016, 32 σ. doi: 10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους. Δελτίο EFSA 2015·13(7):4127, 31 σ. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4127
(6) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0036.
(8) Οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 15).


Διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507
PDF 434kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 – 2016/2920(RSP))
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου2001(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όπως επικαιροποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2012 που επικαιροποιεί την εξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και των συστάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς 1507 που προορίζεται για καλλιέργεια(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη της EFSA της 18ης Οκτωβρίου 2012 που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς 1507 που προορίζεται για καλλιέργεια(3),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη της EFSA της 6ης Δεκεμβρίου 2012 που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810(4),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη της EFSA της 6ης Δεκεμβρίου 2012 που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου εντομοανθεκτικού αραβόσιτου σειράς Bt11 και MON 810(5),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη της EFSA της 28ης Μαΐου 2015 που επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους(6),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2001 η εταιρεία Pioneer Overseas Corporation and Dow AgroSciences Europe Ltd υπέβαλε στην αρμόδια αρχή της Ισπανίας κοινοποίηση (στοιχεία αναφοράς C/ES/01/01) για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου 1507, σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 υποβλήθηκε επικαιροποιημένη κοινοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος 1507 εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1F, η οποία είναι πρωτεΐνη Bt (από τον Bacillus thuringiensis υποείδος Kurstaki) που προσδίδει ανθεκτικότητα στην πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis) και και σε ορισμένα άλλα επιβλαβή λεπιδόπτερα όπως η σεσάμια του αραβοσίτου (Sesamia spp.), το σποδόπτερο (Spodoptera frugiperda), το κοφτοσκούληκο (Agrotis ipsilon) και η διάτραια (Diatraea grandiosella), καθώς και την πρωτεΐνη PAT, η οποία προσδίδει αντοχή στο συστατικό των ζιζανιοκτόνων γλυφοσινικό αμμώνιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστική ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και, επομένως, εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για δραστικές ουσίες που έχουν ήδη εγκριθεί, τα κριτήρια αποκλεισμού εφαρμόζονται όταν απαιτείται ανανέωση της έγκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της glufosinate λήγει το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η χρήση της glufosinate πρέπει, καταρχήν, να σταματήσει το 2017·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26γ παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, η καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου 1507 απαγορεύεται στις εξής περιοχές: Βαλονία (Βέλγιο), Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία (εξαιρείται η καλλιέργεια για ερευνητικούς σκοπούς), Ελλάδα, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία, Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο), Σκοτία (Ηνωμένο Βασίλειο), Ουαλία (Ηνωμένο Βασίλειο)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την EFSA, τα στοιχεία δείχνουν πως περίπου το 95 έως 99% της γύρης που ελευθερώνεται επικάθεται σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την πηγή της γύρης αλλά, ωστόσο, κατακόρυφες κινήσεις του ανέμου ή ριπές του ανέμου μπορούν να εκτοξεύσουν την παραγόμενη γύρη ψηλά στην ατμόσφαιρα και να την διασπείρουν σε σημαντικές αποστάσεις, έως και χιλιόμετρα μακριά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή εξέλιξη της ανθεκτικότητας στην πρωτεΐνη Cry1F στα επιβλαβή στοχευόμενα λεπιδόπτερα αποτελεί λόγο ανησυχίας σύμφωνα με την ειδική ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ σε συνδυασμό με την καλλιέργεια του αραβοσίτου 1507, καθώς η εξέλιξη της ανθεκτικότητας μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή των πρακτικών ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεοζίντη, ο πρόγονος του καλλιεργούμενου αραβοσίτου, απαντά στην Ισπανία από το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φυτά τεοζίντης ενδέχεται να γίνουν δέκτες διαγονιδιακού DNA προερχόμενου από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON810, ο οποίος καλλιεργείται στην Ισπανία σε μερικές από τις περιοχές όπου η τεοζίντη είναι ευρέως διαδεδομένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξει γονιδιακή διαβίβαση προς την τεοζίντη, οδηγώντας την στην παραγωγή της τοξίνης Bt και προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα υβρίδια αραβοσίτου και τεοζίντης σε σχέση με τα προϋπάρχοντα φυτά τεοζίντης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που ενέχει μείζονες κινδύνους για τους γεωργούς και το περιβάλλον·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισπανικές αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή για την παρουσία τεοζίντης στους αγρούς αραβόσιτου της Ισπανίας, και για πολύ περιορισμένη παρουσία σε αγρούς γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φαίνεται πως η τεοζίντη εντοπίστηκε και στη Γαλλία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή ζήτησε από την EFSA να αξιολογήσει, έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2016, εάν, στη βάση της υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας ή κάθε άλλης σημαντικής πληροφορίας, προκύπτουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή των συμπερασμάτων και των συστάσεων των επιστημονικών γνωμών της EFSA όσον αφορά την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων σειρών αραβοσίτου MON 810, Bt11, 1507 και GA21·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σημείο 24 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης, η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η EFSA εξέτασε δύο «αποδεκτά» επίπεδα τοπικής θνησιμότητας (0,5% και 1%)· λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι, στην επιστημονική γνώμη της, που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2015 και η οποία επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, η EFSA πράγματι τονίζει σαφώς ότι οιοδήποτε επίπεδο ειδικής προστασίας χρησιμοποιείται ενδεικτικά από την ειδική ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ αποτελεί απλώς και μόνον παράδειγμα και ότι οιοδήποτε κατώτατο όριο εφαρμόζεται πρέπει, κατ’ ανάγκη να είναι αυθαίρετο και θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους στόχους προστασίας που ισχύουν στην ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης η Επιτροπή επέλεξε επίπεδο τοπικής θνησιμότητας κάτω του 0,5% και, στο παράρτημα της απόφασης αυτής, προβλέπει αυθαίρετες αποστάσεις ασφαλείας τουλάχιστον 20 μέτρων μεταξύ μιας καλλιέργειας αραβόσιτου 1507 και ενός προστατευόμενου οικοτόπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, παρά το γεγονός ότι η EFSA δηλώνει σαφώς ως επιβεβαιωμένο ότι η επιβολή μιας απόστασης ασφαλείας 30 μέτρων μεταξύ προστατευόμενων οικοτόπων και της πλησιέστερης καλλιέργειας αραβοσίτου 1507 αναμένεται να μειώσει την τοπική θνησιμότητα ακόμα και εξαιρετικά ευαίσθητων προνυμφών μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων σε επίπεδο 0,5% ή χαμηλότερο, που είναι μεγαλύτερη από την απόσταση που προτείνει η Επιτροπή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η EFSA στην επιστημονική γνώμη της, της 28ης Μαΐου 2015, η οποία επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, αναφέρει ότι τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στοιχεία δεν επαρκούν ώστε η σχετική με την τοξίνη Bt θνησιμότητα των προνυμφών να τεθεί στο πλαίσιο της συνολικής θνησιμότητας·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει η οδηγία 2001/18/ΕΚ·

2.  εκτιμά ότι η αξιολόγηση των κινδύνων της καλλιέργειας, την οποία πραγματοποίησε η EFSA ήταν ατελής και ότι οι συστάσεις διαχείρισης κινδύνου τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή είναι ανεπαρκείς·

3.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος είναι, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, η προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος κατά τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση στην αγορά εντός της Κοινότητας και κατά τη διάθεση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων εντός της Κοινότητας·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο της εκτελεστικής της απόφασης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.
(2) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί την εξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και των συστάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς 1507 που προορίζεται για καλλιέργεια, Δελτίο EFSA 2011· 9(11):2429 [73 σ.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2419.
(3) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς 1507 που προορίζεται για καλλιέργεια, Δελτίο EFSA 2012· 10(11):2934 [36 σ.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810. Δελτίο EFSA 2012· 10(12):3017 [98 σ.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου εντομοανθεκτικού αραβόσιτου σειράς Bt11 και MON 810. Δελτίο EFSA 2012· 10(12):3016 [32 σ.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους. Δελτίο EFSA 2015· 13(7):4127 [31 σ.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(7) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0036.
(9) Οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 15).


Ανανέωση της άδειας για τους σπόρους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς ΜΟΝ 810
PDF 428kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 – 2016/2921(RSP))
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 6 Δεκεμβρίου 2012(3)·

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την καλλιέργεια του εντομοανθεκτικού γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου της σειράς Bt11 και MON 810, η οποία εγκρίθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2012 από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 28 Μαΐου 2015(5),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη σχετικά με την ετήσια έκθεση για την περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά (PMEM) όσον αφορά την καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου MON 810 το 2014 από την εταιρεία Monsanto Europe S.A., την οποία εξέδωσε στις 9 Μαρτίου 2016 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 και 18 Απριλίου 2007, η εταιρεία Monsanto Europe S.A. υπέβαλε στην Επιτροπή τρεις αιτήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για την ανανέωση της έγκρισης υφιστάμενων τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από αραβόσιτο της σειράς MON 810, της έγκρισης ζωοτροφών που περιέχουν και αποτελούνται από αραβόσιτο της σειράς MON 810 και της έγκρισης αραβοσίτου της σειράς MON 810 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτόν ή τον περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως κάθε άλλος αραβόσιτος, περιλαμβανομένης της καλλιέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, τα εν λόγω προϊόντα είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού και συμπεριλήφθηκαν στο κοινοτικό μητρώο γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Μαρτίου 2016, η Monsanto Europe S.A. έστειλε επιστολή στην Επιτροπή στην οποία ζητούσε το μέρος της αίτησης που αφορούσε την καλλιέργεια να εξεταστεί χωριστά από το υπόλοιπο μέρος της αίτησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 810, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1Ab που προέρχεται από τον Βάκιλλο Θουριγγίας υποείδος Κουρστάκι (Bacillus thuringiensis υποείδος kurstaki) η οποία προσφέρει προστασία από ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα, μεταξύ άλλων, την πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis) και τη σεσάμια του αραβοσίτου (Sesamia spp)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 είχε αρχικά εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου(8) με την απόφαση 98/294/ΕΚ της Επιτροπής(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Αυγούστου 1998 η Γαλλία έδωσε συγκατάθεση στην εταιρεία Monsanto Europe S.A. (εφεξής «Monsanto») για τη διάθεση προϊόντων αραβοσίτου MON 810 στην αγορά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26γ παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, η καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 810 απαγορεύεται στις εξής περιοχές: Βαλονία (Βέλγιο), Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία (εξαιρείται η καλλιέργεια για ερευνητικούς σκοπούς), Ελλάδα, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία, Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο), Σκοτία (Ηνωμένο Βασίλειο), Ουαλία (Ηνωμένο Βασίλειο)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), τα στοιχεία δείχνουν πως περίπου 95-99% της γύρης που ελευθερώνεται επικάθεται σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την πηγή της γύρης, αλλά, ωστόσο, κατακόρυφες κινήσεις του ανέμου ή ριπές του ανέμου μπορούν να εκτοξεύσουν την παραγόμενη γύρη ψηλά στην ατμόσφαιρα και να την διασπείρουν σε σημαντικές αποστάσεις, έως και χιλιόμετρα μακριά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA απέκλεισε αυθαίρετα την διασταυρούμενη επικονίαση στον αραβόσιτο από το πεδίο των επιστημονικών γνωμών της για τον αραβόσιτο MON 810, παραβλέποντας με τον τρόπο αυτό τους πιθανούς κινδύνους για την βιοποικιλότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεοζίντη, ο πρόγονος του καλλιεργούμενου αραβοσίτου, απαντά στην Ισπανία από το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φυτά τεοζίντης ενδέχεται να γίνουν δέκτες διαγονιδιακού DNA προερχόμενου από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 810, ο οποίος καλλιεργείται στην Ισπανία σε μερικές από τις περιοχές όπου η τεοζίντη είναι διαδίδεται ευρέως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξει γονιδιακή διαβίβαση προς την τεοζίντη, οδηγώντας την στην παραγωγή της τοξίνης Bt και προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα υβρίδια αραβοσίτου και τεοζίντης σε σχέση με τα προϋπάρχοντα φυτά τεοζίντης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που ενέχει μείζονες κινδύνους για τους γεωργούς και το περιβάλλον·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισπανικές αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή για την παρουσία τεοζίντης στους αγρούς αραβόσιτου της Ισπανίας, και για πολύ περιορισμένη παρουσία σε αγρούς γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εκτός των ανωτέρω, φαίνεται πως έχει εντοπιστεί τεοζίντη και στη Γαλλία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή ζήτησε από την EFSA να αξιολογήσει, έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016, εάν, στη βάση της υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας ή κάθε άλλης σημαντικής πληροφορίας, προκύπτουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή των συμπερασμάτων και των συστάσεων των επιστημονικών γνωμών της EFSA όσον αφορά την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων σειρών αραβοσίτου MON 810, Bt11 και 1507 και GA21·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σημείο 22 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης, η Επιτροπή ισχυρίζεται πως, όσον αφορά την τοπική θνησιμότητα, η EFSA εξέτασε δύο «αποδεκτά» επίπεδα τοπικής θνησιμότητας (0,5% και 1%), αλλά λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, στην επιστημονική γνώμη της, που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2015 και η οποία επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, η EFSA πράγματι τονίζει σαφώς ότι κάθε επίπεδο ειδικής προστασίας που χρησιμοποιείται ενδεικτικά από την ειδική ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ αποτελεί απλώς και μόνον παράδειγμα και ότι κάθε εφαρμοζόμενο κατώτατο όριο πρέπει, αναγκαστικά, να είναι αυθαίρετο και θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους στόχους προστασίας που ισχύουν στην ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της, η Επιτροπή επέλεξε επίπεδο τοπικής θνησιμότητας κάτω του 0,5% και, στο παράρτημα της απόφασης αυτής, προβλέπει αυθαίρετες αποστάσεις ασφαλείας τουλάχιστον 5 μέτρων μεταξύ μιας καλλιέργειας αραβόσιτου MON 810 και ενός προστατευόμενου οικοτόπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, παρά το γεγονός ότι η EFSA δηλώνει σαφώς, όπως επιβεβαιώθηκε, ότι η επιβολή μιας απόστασης ασφαλείας 20 μέτρων μεταξύ προστατευόμενων οικοτόπων και του πλησιέστερου φυτού Bt11 ή MON 810, που είναι τετραπλάσια της απόστασης που προτείνει η Επιτροπή, αναμένεται να μειώσει την τοπική θνησιμότητα ακόμα και εξαιρετικά ευαίσθητων προνυμφών μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων σε επίπεδο χαμηλότερο του 0,5%,·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην επιστημονική γνώμη της, που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2015 και η οποία επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, η EFSA αναφέρει ότι τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στοιχεία δεν επαρκούν ώστε η σχετική με την τοξίνη Bt θνησιμότητα των προνυμφών να τεθεί στο πλαίσιο της συνολικής θνησιμότητας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ιστορικό συνεχούς έλλειψης επιβολής της περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά, δεδομένου ότι η EFSA παρατηρεί ότι η έκθεση PMEM του 2014 δείχνει μερική μη συμμόρφωση με τη δημιουργία εκτάσεων-καταφυγίων στην Ισπανία σπαρμένων με άλλα φυτά εκτός αραβοσίτου Bt όπως παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, και ότι μεθοδολογικές ελλείψεις παρόμοιες με εκείνες που βρέθηκαν σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις PMEM για τον αραβόσιτο MON 810 εντοπίστηκαν στην ανάλυση των ερωτηματολογίων για τους γεωργούς και στη διενέργεια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ επαναλαμβάνει με έμφαση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, κάθε χρόνο τις συστάσεις της για την περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά, συγκεκριμένα να παρασχεθούν λεπτομερέστερες πληροφορίες για την μεθοδολογία δειγματοληψίας, να μειωθεί η πιθανότητα μεροληπτικών επιλογών στα ερωτηματολόγια για τους γεωργούς και να εξασφαλιστεί ότι όλες οι σχετικές δημοσιεύσεις είναι εξακριβωμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη βελτίωση του πλαισίου δειγματοληψίας της έρευνας για τους γεωργούς, η επιστημονική ομάδα για τους ΓΤΟ επαναλαμβάνει, χωρίς αποτέλεσμα, κάθε χρόνο τη σημασία των εθνικών μητρώων καλλιέργειας ΓΤΟ και τις συστάσεις της να συμφωνήσουν οι κάτοχοι αδείας να εξετάσουν πώς μπορούν να κάνουν βέλτιστη χρήση των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί σε εθνικά μητρώα και να προωθήσουν τον διάλογο με τους αρμόδιους για τη διαχείριση των μητρώων αυτών στις περιοχές όπου καλλιεργείται αραβόσιτος MON 810·

1.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 1829/2003·

2.  θεωρεί ότι η αξιολόγηση των κινδύνων της καλλιέργειας την οποία πραγματοποίησε η EFSA ήταν ατελής, και ότι οι συστάσεις διαχείρισης κινδύνου τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή είναι ανεπαρκείς·

3.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο της εκτελεστικής της απόφασης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810. Δελτίο EFSA 2012· 10(12):3017 [98 σ.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου εντομοανθεκτικού αραβόσιτου της σειράς Bt11 και MON 810. Δελτίο EFSA (2012)· 10(12):3016. [32 σ.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους. Δελτίο EFSA 2015·13(7):4127, [31 σ.], doi: 10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Επιστημονική γνώμη σχετικά με την ετήσια έκθεση για την περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά (PMEM) όσον αφορά την καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου MON 810 το 2014 από την εταιρεία Monsanto Europe S.A. Δελτίο EFSA 2016;14(4):4446, [26 σ.] doi:10.2903/j.efsa.2016.4446
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0036.
(8) Οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 15).
(9) Απόφαση 98/294/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 1998, για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. σειρά MON810) σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 32).


Ανανέωση της άδειας για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς ΜΟΝ 810
PDF 417kWORD 46k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D046169/00 – 2016/2922(RSP))
P8_TA(2016)0389B8-1084/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D046169/00),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία που διεξήχθη στις 8 Ιουλίου 2016 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, χωρίς την έκδοση γνωμοδότησης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 6 Δεκεμβρίου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από τις Bt11, MIR162, MIR604 και GA21, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2010/426/ΕΕ, 2011/893/ΕΕ, 2011/892/ΕΕ και 2011/894/ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 και 18 Απριλίου 2007, η εταιρεία Monsanto Europe S.A. υπέβαλε στην Επιτροπή τρεις αιτήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για την ανανέωση της έγκρισης υφιστάμενων τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από αραβόσιτο της σειράς MON 810, της έγκρισης ζωοτροφών που περιέχουν και αποτελούνται από αραβόσιτο της σειράς MON 810, και της έγκρισης αραβοσίτου της σειράς MON 810 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτόν ή τον περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τρόφιμα και ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλον αραβόσιτο, περιλαμβανομένης της καλλιέργειας. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, τα εν λόγω προϊόντα είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού και συμπεριλήφθηκαν στο κοινοτικό μητρώο γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Μαρτίου 2016, η Monsanto Europe S.A. έστειλε επιστολή στην Επιτροπή, με την οποία ζητούσε, το μέρος της αίτησης που αφορούσε την καλλιέργεια να εξεταστεί χωριστά από την υπόλοιπη αίτηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON-ØØ81Ø-6, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1Ab που προέρχεται από τον Βάκιλλο Θουριγγίας υποείδος Κουρστάκι (Bacillus thuringiensis υποείδος kurstaki) η οποία προσφέρει προστασία από την προσβολή από ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα, μεταξύ άλλων, την πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis) και τη σεσάμια του αραβοσίτου (Sesamia spp)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής ψηφίστηκε στη Μόνιμη Επιτροπή στις 8 Ιουλίου 2016 χωρίς να εκδοθεί γνωμοδότηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο κύριοι λόγοι για την αρνητική ψήφο ή την αποχή κρατών μελών ήταν η έλλειψη μελετών διατροφής και τοξικότητας σε βάθος χρόνου και η ανεπαρκής αξιολόγηση κινδύνου

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής ψηφίστηκε στην επιτροπή προσφυγών στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, χωρίς και πάλι να εκδοθεί γνωμοδότηση, όπου 12 κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 38,74% του πληθυσμού της ΕΕ το υπερψήφισαν, 11 κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 18,01% του πληθυσμού της ΕΕ το καταψήφισαν, τέσσερα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 43,08% του πληθυσμού της ΕΕ απέσχον, και ένα κράτος μέλος που αντιπροσωπεύει το 0,17% του πληθυσμού της ΕΕ απουσίαζε κατά την ψηφοφορία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Απριλίου 2015 η Επιτροπή εξέφρασε στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις περί εγκρίσεως εκδίδονταν από την Επιτροπή, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, χωρίς να υποστηρίζονται από γνώμες των επιτροπών των κρατών μελών, και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τελική απόφαση, που συνιστά σε μεγάλο βαθμό εξαίρεση από την όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εγκρίσεις γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και ζωοτροφών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου 2015 με το επιχείρημα πως, μολονότι η καλλιέργεια πραγματοποιείται κατ’ ανάγκη στο έδαφος ενός κράτους μέλους, το εμπόριο ΓΤΟ είναι διασυνοριακό, γεγονός που σημαίνει ότι μια εθνική απαγόρευση πώλησης και χρήσης που προτείνεται από την Επιτροπή θα ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί χωρίς την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στις εισαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα·

1.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 1829/2003·

2.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο της εκτελεστικής της απόφασης·

4.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται συχνά σε εθνικό επίπεδο και δεν αφορούν μόνο θέματα συνδεόμενα με την ασφάλεια των ΓΤΟ για την υγεία ή το περιβάλλον·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810. Δελτίο EFSA 2012· 10(12):3017, [98 σ.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271.


Διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
PDF 511kWORD 47k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D046168/00 – 2016/2923(RSP))
P8_TA(2016)0390B8-1088/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D046168/00),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ειδικότερα το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 8 Ιουλίου 2016, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 9 Μαρτίου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από τις Bt11, MIR162, MIR604 και GA21, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2010/426/ΕΕ, 2011/893/ΕΕ, 2011/892/ΕΕ και 2011/894/ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Μαρτίου 2009, η εταιρεία Dow AgroSciences Europe υπέβαλε στην αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι της σειράς DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη ακετυλοτρασφεράση φωσφινοθρικίνης (PAT) η οποία προσδίδει αντοχή στο συστατικό των ζιζανιοκτόνων γλυφοσινικό αμμώνιο, την τροποποιημένη πρωτεΐνη 5-ενολοπυροσταφυλο-σικιματο-3-φωσφορική συνθετάση του CP4 (CP4 EPSPS), η οποία προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσάτ, και τις πρωτεΐνες Cry1F και Cry1Αb, οι οποίες παρέχουν προστασία από ορισμένα βλαβερά λεπιδόπτερα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο – η ειδικευμένη υπηρεσία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον καρκίνο – στις 20 Μαρτίου 2015 χαρακτήρισε τη δραστική ουσία γλυφοσάτ πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο(9)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής ψηφίστηκε στη μόνιμη επιτροπή στις 8 Ιουλίου 2016 χωρίς να εκδοθεί γνωμοδότηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής ψηφίστηκε στην επιτροπή προσφυγών στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 χωρίς και πάλι να εκδοθεί γνωμοδότηση, όπου 11 κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 38,66% του πληθυσμού της ΕΕ το υπερψήφισαν, 14 κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 33,17% του πληθυσμού της ΕΕ το καταψήφισαν, 2 κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 28% του πληθυσμού της ΕΕ απέσχον και ένα κράτος μέλος που αντιπροσωπεύει το 0,17% του πληθυσμού της ΕΕ απουσίαζε κατά την ψηφοφορία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Απριλίου 2015, η Επιτροπή, στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, εξέφρασε την αποδοκιμασία της για το γεγονός ότι, αφότου τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης εκδίδονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την υποστήριξη της γνώμης των επιτροπών των κρατών μελών και η αναπομπή του φακέλου στην Επιτροπή για τελική απόφαση, που αποτελούσε πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εγκρίσεις γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και ζωοτροφών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 της 22ας Απριλίου 2015 απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου 2015(10) με την αιτιολογία ότι, μολονότι η καλλιέργεια πραγματοποιείται κατ’ ανάγκη στο έδαφος ενός κράτους μέλους, το εμπόριο ΓΤΟ διασχίζει τα σύνορα, γεγονός που σημαίνει ότι μια εθνική απαγόρευση πώλησης και χρήσης που προτείνεται από την Επιτροπή θα ήταν αδύνατο να εφαρμοσθεί χωρίς την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στις εισαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο της εκτελεστικής της απόφασης·

4.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται συχνά σε εθνικό επίπεδο και δεν αφορούν μόνο θέματα συνδεόμενα με την ασφάλεια των ΓΤΟ για την υγεία ή το περιβάλλον·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη σχετικά με αίτηση της Dow Agrosciences LLC (EFSA-GMO-NL-2009-68) για τη διάθεση στην αγορά βαμβακιού 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Δελτίο EFSA 2016· 14(4):4430 [21 σ.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4430.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271.
(9) IARC Monographs Volume 112 (Μονογραφίες IARC Τόμος 112): evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0379.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου