Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 25 октомври 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания *
 Споразумение между ЕС и Китай за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти ***
 Държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I
 Искане за снемане на имунитета Жан-Мари Льо Пен
 Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Джейн Колинс
 Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио
 Статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията ***II
 Статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (делегирани и изпълнителни правомощия на Комисията) ***II
 Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I
 Проект на коригиращ бюджет №3/2016: сигурност на институциите
 Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение
 Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 Правата на човека и миграцията в трети държави
 Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави
 Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение
 Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа?
 Подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа
 Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
Текстове
Окончателна версия (930 kb)
Правна информация - Политика за поверителност