Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 25. října 2016 - Štrasburk
 Automatizovaná výměna údajů o DNA s Dánskem *
 Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Dánskem *
 Dohoda mezi EU a Čínou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů ***
 Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I
 Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity
 Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Jane Collinsová
 Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Mario Borghezio
 Statistika železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách ***II
 Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a prováděcí pravomoci) ***II
 Právní rámec Unie pro porušení celních předpisů a sankcí ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů
 Strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě
 Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM
 Lidská práva a migrace ve třetích zemích
 Odpovědnost podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích
 Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu
 Sjednocení kontroly rybolovu v Evropě
 Zlepšení propojení a dostupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě
 Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva
Texty (560 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí