Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
 Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA στη Δανία *
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία *
 Συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων ***
 Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen
 Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins
 Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio
 Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα ***II
 Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) ***II
 Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016: Ασφάλεια των Οργάνων
 Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία
 Καταπολέμηση της διαφθοράς και συνέχεια στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM
 Ανθρώπινα Δικαιώματα και μετανάστευση σε τρίτες χώρες
 Εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες
 Στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου
 Πώς θα καταστούν ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της αλιείας στην Ευρώπη;
 Βελτίωση της σύνδεσης και της προσβασιμότητας των υποδομών μεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
 Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
Κείμενα (966 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου