Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - Strasbourg
 DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis *
 Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis *
 ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta ***
 Liikmesriigid, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskustesse sattumise ohus ***I
 Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus
 Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus
 Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus
 Raudteeveo statistika seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega ***II
 Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) ***II
 Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I
 Paranduseelarve projekt nr 3/2016: institutsioonide turvalisus
 ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist
 Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmed
 Inimõigused ja ränne kolmandates riikides
 Juriidilise isiku vastutus inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides
 Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia
 Kalanduskontrolli ühtlustamine Euroopas
 Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine
 ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism
Tekstid (518 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika