Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - Strasbourg
 DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskassa *
 Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskassa *
 EU:n ja Kiinan välinen sopimus diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta ***
 Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevat tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivät jäsenvaltiot ***I
 Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö
 Mario Borghezion erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö
 Rautatieliikenteen tilastot tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta ***II
 Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***II
 Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys ***I
 Lisätalousarvioesitys nro 3/2016: Toimielinten turvallisuus
 EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen
 Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta
 Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa
 Yritysten vastuu kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista
 Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia
 Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa
 Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen
 Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä
Tekstit (551 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö