Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2016. gada 25. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija
 DNS datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju *
 Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju *
 ES un Ķīnas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem ***
 Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti ***I
 Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti
 Pieprasījums aizstāvēt Jane Collins privilēģijas un imunitāti
 Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti
 Dzelzceļa transporta statistika attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem ***II
 Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***II
 Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I
 Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība
 ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā
 Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju
 Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs
 Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs
 ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu
 Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā
 Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā
 ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām
Teksti
Galīgā redakcija (541 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika