Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 25 oktober 2016 - Straatsburg
 Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken *
 Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken *
 Overeenkomst tussen de EU en China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort ***
 Lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit ***I
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen
 Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Jane Collins
 Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Mario Borghezio
 Statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen ***II
 De statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***II
 Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016: veiligheid van de instellingen
 EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst
 De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM)
 Mensenrechten en migratie in derde landen
 Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen
 De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag
 Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa?
 De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren
 EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
Teksten (563 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid