Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 25 octombrie 2016 - Strasbourg
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca *
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca *
 Acordul UE-China cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice ***
 Anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară ***I
 Cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen
 Cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Jane Collins
 Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Mario Borghezio
 Statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele ***II
 Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (competențe delegate și de executare) ***II
 Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente ***I
 Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor
 Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear
 Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM
 Drepturile omului și migrația în țările terțe
 Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe
 Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor
 Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa
 Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est
 Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
Texte (578 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate