Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: регулаторни технически стандарти за техники за намаляване на риска за някои договори за извънборсови деривати ***
 Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели
 Средносрочен преглед на МФР
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)
 Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор ***II
 Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***II
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г.
 Трансмастни киселини
Текстове (316 kb)
Правна информация - Политика за поверителност