Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 26. října 2016 - ŠtrasburkKonečné znění
 Nevyslovení námitky proti aktu v přenesené pravomoci: regulační technické normy pro techniky zmírňování rizika u některých OTC derivátových smluv
 Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly
 Přezkum víceletého finančního rámce v polovině období
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky
 Přístupnost webových a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru ***II
 Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin ***II
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016
 Tuky s obsahem transmastných kyselin
Texty
Konečné znění (188 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí