Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
 Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα
 Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals
 Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα ***II
 Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***II
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016
 Trans-λιπαρά
Κείμενα (329 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου