Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 26 oktober 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: technische reguleringsnormen met betrekking tot risicolimiteringstechnieken voor bepaalde otc-derivatencontracten
 Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen
 Tussentijdse evaluatie van het MFK
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische stoffen
 De toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ***II
 Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***II
 Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016
 Transvetten
Teksten
Definitieve uitgave (188 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid