Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg
 Námietka voči delegovanému aktu: regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch
 Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely
 Revízia VFR v polovici trvania
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie
 Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora ***II
 Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***II
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016
 Transmastné kyseliny
Texty (190 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia