Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: tekniska tillsynsstandarder för riskreduceringstekniker för vissa OTC-derivatkontrakt
 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt
 Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier
 Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ***II
 Skyddsåtgärder mot växtskadegörare ***II
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016
 Transfetter
Texter (188 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy