Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург
 Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз —Европейски съвет и Съвет
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: съвместно предприятие ENIAC
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: съвместно предприятие ARTEMIS
 Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
 Положението в Северен Ирак/Мосул
 Положението на журналистите в Турция
 Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие
 Европейската доброволческа служба
 Стратегията на ЕС за младежта (2013—2015 г.)
 По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони?
Текстове (475 kb)
Правна информация - Политика за поверителност