Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 27 oktober 2016 - Strasbourg
 Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
 Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac
 Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis
 Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
 Situationen i norra Irak/Mosul
 Situationen för journalister i Turkiet
 Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning
 Europeiska volontärtjänsten
 EU:s ungdomsstrategi 2013–2015
 Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden
Texter (274 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy