Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 22. november 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe *
 Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus
 Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus
 Tursavarude ja nende püügi pikaajaline kava ***II
 Maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele *
 Euroopa Keskpanga 2015. aasta aruanne
 Jaefinantsteenuseid käsitlev roheline raamat
 Euroopa kaitseliit
 Veeteedel toimuva reisijateveo võimaluste ärakasutamine
 Arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamine
Tekstid
Lõplik väljaanne (232 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika