Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 22 november 2016 - Strasbourg
 Avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol*
 Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet
 Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet
 Upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden ***II
 Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt *
 Europeiska centralbankens årsrapport för 2015
 Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag
 Europeisk försvarsunion
 Frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten
 Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet
Texter (246 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy