Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург
 Емисии на някои атмосферни замърсители ***I
 Финализиране на „Базел III“
 Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана
 Стратегическа комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни
 Езици на знаците и професионални преводачи на езици на знаците
 Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон
Текстове (249 kb)
Правна информация - Политика за поверителност