Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I
 Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ
 Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
 Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους
 Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας
 Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone
Κείμενα (261 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου