Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg
 Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I
 Afronding Bazel III
 Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
 Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden
 Gebarentaal en professionele gebarentaaltolken
 Verlenging van de goedkeuring voor de actieve stof bentazon
Teksten (151 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid