Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 23 listopada 2016 r. - Strasburg
 Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I
 Finalizacja pakietu Bazylea III
 Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
 Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich
 Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego
 Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon
Teksty (154 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności