Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 23 november 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I
 Fullbordandet av Basel III
 Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
 EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter
 Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar
 Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon
Texter
Slutlig utgåva (149 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy