Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg
 Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina
 Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul
 Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland
 Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I
 Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ***I
 Situationen i Syrien
 Förbindelserna mellan EU och Turkiet
 EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor
 Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015
 Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri
 EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter
 Nya möjligheter för små transportföretag
 Situationen i Vitryssland
Texter (277 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy