Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
 Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух ***I
 Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента ***I
 Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка
 Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления ***
 Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана ***
 Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г.
 Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за собствените ресурси
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС с цел предоставяне на помощ на Германия
 Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.
 Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността
 Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г.
 Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект
 Положението в Италия след земетресенията
 Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки
 Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води
 Положението в Демократична република Конго
 Достъп до енергия в развиващите се държави
 Прилагане на eвропейската заповед за плащане
Текстове (478 kb)
Правна информация - Политика за поверителност