Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel
 Celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou ***I
 Datum použitelnosti: Sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou ***I
 Dohoda mezi EU a Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
 Dohoda mezi EU a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
 Dohoda mezi EU a Mikronésií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
 Dohoda mezi EU a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
 Dohoda mezi EU a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
 Fond solidarity Evropské unie: hodnocení
 Dohoda mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se trestných činů ***
 Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou ***
 Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016
 Opravný rozpočet č. 4/2016: Aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: provádění rozhodnutí o vlastních zdrojích
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem poskytnutí pomoci Německu
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na poskytnutí pomoci Německu
 Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017
 Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu na rok 2017
 Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly
 Situace v Itálii po zemětřeseních
 Prohlášení komisařů o zájmech – pokyny
 Odpovědnost, náhrada a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři
 Situace v Demokratické republice Kongo
 Přístup k energii v rozvojových zemích
 Využívání řízení o evropském platebním rozkazu
Texty (305 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí