Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 1. december 2016 - Bruxelles
 Fastsættelse af EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen ***I
 Anvendelsesdato: Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer ***I
 Aftalen mellem EU og Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
 Aftalen mellem EU og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
 Aftalen mellem EU og Mikronesien om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
 Aftalen mellem EU og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
 Aftalen mellem EU og Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
 Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering
 Aftale mellem USA og EU om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med strafbare handlinger ***
 Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og Ghana ***
 Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2016
 Forslag til ændringsbudget nr. 4/2016: Ajourføring af bevillinger for at afspejle den seneste udvikling i migrations- og sikkerhedsspørgsmål og reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger
 Ændringsbudget nr. 5/2016: Gennemførelse af afgørelse om egne indtægter
 Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland
 Ændringsbudget nr. 6/2016, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland
 Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017
 Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise
 Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til udbetaling af forskud i 2017-budgettet
 Budgetproceduren 2017 – fælles udkast
 Situationen i Italien efter jordskælvene
 Kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer
 Ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter
 Situationen i Den Demokratiske Republik Congo
 Adgang til energi i udviklingslandene
 Anvendelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure
Tekster (295 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik