Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel
 Liidu tolliseadustik kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud ***I
 Kohaldamiskuupäev: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid ***I
 ELi ja Kiribati vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping ***
 ELi ja Saalomoni Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping ***
 ELi ja Mikroneesia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping ***
 ELi ja Tuvalu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping ***
 ELi ja Marshalli Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva leping ***
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang
 USA ja ELi vaheline süütegudega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe ***
 Vahepealne majanduspartnerlusleping ELi ja Ghana vahel ***
 Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2016. aastal
 Paranduseelarve projekt nr 4/2016: Assigneeringute ajakohastamine, et kajastada viimaseid muutusi rände- ja julgeolekuküsimustes ning maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamist
 Paranduseelarve projekt nr 5/2016: Omavahendeid käsitleva otsuse rakendamine
 ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Saksamaale
 Paranduseelarve projekt nr 6/2016, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale
 Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtt 2017. aastal
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks, et tulla toime praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisiga
 ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist 2017. aasta eelarvest
 2017. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst
 Olukord Itaalias pärast maavärinaid
 Volinike huvide deklaratsioone käsitlevad suunised
 Avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutus, hüvitamine ja finantstagatised
 Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis
 Energia kättesaadavus arengumaades
 Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamine
Tekstid (284 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika