Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 1. joulukuuta 2016 - BrysselLopullinen painos
 Unionin tullikoodeksi meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta ***I
 Soveltamispäivä: vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat ***I
 EU:n ja Kiribatin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus ***
 EU:n ja Salomonsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus ***
 EU:n ja Mikronesian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus ***
 EU:n ja Tuvalun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus ***
 EU:n ja Marshallinsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus ***
 Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi
 Rikoksiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskeva Yhdysvaltain ja EU:n sopimus ***
 EU:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus ***
 Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2016
 Lisätalousarvioesitys nro 4/2016: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen
 Lisätalousarvioesitys nro 5/2016: Omista varoista tehdyn päätöksen täytäntöönpano
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Saksalle
 Lisätalousarvioesitys nro 6/2016, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle
 Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017
 Joustovälineen varojen käyttöönotto meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisiin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2017 yleisestä talousarviosta
 Vuoden 2017 talousarviomenettely: yhteinen teksti
 Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen
 Komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset – suuntaviivoja
 Merellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan liittyvä vastuu, korvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt
 Kongon demokraattisen tasavallan tilanne
 Energian saatavuus kehitysmaissa
 Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltaminen
Tekstit
Lopullinen painos (303 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö