Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris - Brisele
 Savienības Muitas kodeksa grozīšana attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu ***I
 Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumenti: piemērošanas diena ***I
 ES un Kiribati nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Zālamana salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Mikronēzijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Tuvalu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Māršalu salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonds – izvērtējums
 ASV un ES nolīgums par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem ***
 ES un Ganas pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgums ***
 Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2016. gadā
 Budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projekts: Apropriāciju atjauninājums, lai atspoguļotu jaunākās norises migrācijas un drošības jomā un maksājumu un saistību apropriāciju samazinājumu
 Budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekts: Lēmuma par pašu resursiem īstenošana
 ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Vācijai
 Budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai
 Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā
 Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi
 ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai 2017. gada budžetā
 2017. finanšu gada budžeta procedūra – kopīgais dokuments
 Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm
 Komisāru interešu deklarācijas – pamatnostādnes
 Atkrastes naftas un gāzes nozares darbības: atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums
 Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā
 Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs
 Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošana
Teksti (301 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika