Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 1 december 2016 - Brussel
 Douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten ***I
 Datum van toepassing: Essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten ***I
 Overeenkomst tussen de EU en Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst tussen de EU en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst tussen de EU en Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst tussen de EU en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst tussen de EU en de Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling
 Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten ***
 Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana ***
 Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2016: Actualisering van kredieten ter weerspiegeling van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratie- en veiligheidskwesties, verlaging van betalings- en vastleggingskredieten
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016: Uitvoering van het Eigenmiddelenbesluit
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU ter ondersteuning van Duitsland
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2016 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Duitsland
 Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017
 Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen voor de aanpak van de huidige crisis in verband met migranten, vluchtelingen en de veiligheid
 Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de begroting voor 2017
 Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijke tekst
 De situatie in Italië na de aardbevingen
 Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren
 Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten
 Situatie in de Democratische Republiek Congo
 Toegang tot energie in ontwikkelingslanden
 De toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure
Teksten (308 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid