Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela
 Zmiana unijnego kodeksu celnego w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną ***I
 Data rozpoczęcia stosowania: dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych ***I
 Umowa między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych ***
 Umowa między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych ***
 Umowa między Unią Europejską a Mikronezją dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych ***
 Umowa między Unią Europejską a Tuvalu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych ***
 Umowa między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych ***
 Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: ocena
 Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a UE w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem ***
 Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym UE/Ghana ***
 Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r.
 Projekt budżetu korygującego nr 4/2016: aktualizacja środków w celu uwzględnienia najnowszych wydarzeń w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, obniżenie środków na płatności i środków na zobowiązania
 Projekt budżetu korygującego nr 5/2016: wykonanie decyzji w sprawie zasobów własnych
 Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom
 Projekt budżetu korygującego nr 6/2016 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom
 Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.
 Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących zażegnaniu trwającego kryzysu związanego z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem
 Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r.
 Procedura budżetowa na rok 2017 : wspólny tekst
 Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi
 Deklaracje komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne
 Odpowiedzialność, odszkodowania i zabezpieczenia finansowe w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich
 Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
 Dostęp do energii w krajach rozwijających się
 Stosowanie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
Teksty (310 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności