Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel
 Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky ***I
 Dátum uplatňovania: Dokumenty s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení ***I
 Dohoda medzi EÚ a Kiribati o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Mikronéziou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Marshallovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie
 Dohoda medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s trestnými činmi ***
 Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou ***
 Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku
 Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017
 Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu Únie na rok 2017
 Rozpočtový postup na rok 2017 – spoločný text
 Situácia v Taliansku po zemetraseniach
 Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia
 Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori
 Situácia v Konžskej demokratickej republike
 Prístup k energii v rozvojových krajinách
 Uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze
Texty (303 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia