Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург
 Рамково споразумение между ЕС и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза ***
 Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води ***II
 Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент
 Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г.
 Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии
 Правата на жените в държавите от Източното партньорство
Текстове (1799 kb)
Правна информация - Политика за поверителност