Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης ***
 Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα ***II
 Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου
 Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015
 Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας
 Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
Κείμενα (1873 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου