Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 13. detsember 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 ELi ja Alžeeria vaheline raamleping Alžeeria liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta ***
 Süvamere kalavarud ja kalapüük KirdeAtlandi rahvusvahelistes vetes ***II
 Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine
 Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal
 ELi sidus kultuuri- ja loomemajanduse poliitika
 Naiste õigused idapartnerluse riikides
Tekstid
Lõplik väljaanne (1079 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika